Paperiteollisuus käyttää entistä vähemmän vettä

Sellun- ja paperinvalmistukseen käytetään Euroopassa vettä keskimäärin noin 50 kuutiometriä tuotettua tonnia kohti. EU:n parhaiden käytäntöjen (BAT) mukaiset paperitehtaat käyttävät tuorevettä kuitenkin vain noin 10-20 kuutiota tonnille paperilajista riippuen. Vedenkulutus on vähentynyt 10 vuodessa runsaalla kolmanneksella.

Vettä tulee voida puhdistaa tehokkaasti ja edullisesti. Noin 1000 tonnia vuorokaudessa tuottava keskivertopaperitehdas tarvitsee noin 10 000 kuutioita tuorevettä ja noin 100 000 kuutiota prosessivettä.

Metso on kehittänyt aktiivisesti vedenkulutusta vähentäviä ratkaisuja, sillä ympäristöhyötyjen lisäksi tehokas vedenkäsittely parantaa koneen puhtausastetta ja tätä kautta ajettavuutta ja hyötysuhdetta. Lisääntynyt kiertokuidun käyttö ja päällystetyn paperin tuotanto edellyttävät myös tehokasta veden, kemikaalien ja raaka-aineiden hallintaa. Tuoreveden käyttöä vähennetään lisäämällä puhdistetun prosessiveden osuutta. Samalla jäteveden määrä vähenee.

Raportointivuonna Metso esitteli massankäsittelyprosessin vedenkäsittelyjärjestelmän, jossa yhdellä tehokkaalla massan katkaisupesulla, vastavirtakytkennällä ja vesien ultrasuodatuksella parannetaan massan laatua sekä alennetaan jätevesien määrää ja kuormaa.

Vedenpuhdistusosaamisen kasvavaa kysyntää ohjaa viranomaisten ohella myös raakaveden saatavuus, jäteveden hinta sekä kuitu-, täyteaine- ja lisäainehäviöt. Vedenkäsittelyn ratkaisuja myydään eniten Kiinaan, Etelä-Amerikaan ja Keski-Eurooppaan.EU:n parhaiden käytäntöjen mukaiset paperitehtaat käyttävät tuorevettä 10-20 kuutiota tuotettua paperitonnia kohti, mikä on selvästi paperinvalmistuksen keskimääräistä vedenkulutusta (noin 50 kuutiota/paperitonnia kohti) vähemmän.