Yhtiökokous

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metson varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4. 2005 Helsingissä.

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

  • Vahvisti vuoden 2004 tilinpäätöksen.
  • Myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
  • Valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.
  • Valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta.
  • Päätti mitätöidä optio-oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
  • Päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
  • Päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2005.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Svante Adde. Hallituksen jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber sekä TkT Juhani Kuusi.

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Liitetiedostot:

Toimitusjohtaja Jorma Elorannan esitys yhtiökokous 2005 PDF
Päivitetty: 03.12.2014