Vahva asema perustuu asiakaskokemukseemme

Kilpailuasemamme

Meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoimissamme.

Keskeisimmät asiakasteollisuutemme ovat kaivosteollisuus, kivenmurskausala, kierrätys- öljy- ja kaasu-, massa- ja paperi- sekä muu prosessiteollisuus. Meillä on niissä kaikissa vahva markkina-asema: olemme markkinajohtaja kaivosteollisuudessa ja kivenmurskausalalla, ja meillä on vankka asema virtauksensäätömarkkinoilla.

Asema asiakasteollisuuksissamme

# 1

Kaivosmurskaimissa ja jauhinmyllyissä

# 1

Kivenmurskauk-sessa ja -seulonnassa

# 1

Metallinkierrätys-laitteissa

# 1

Mineraalien käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoajana

# 1

Massa- ja paperiteollisuuden venttiileissä

# 5

Öljy- ja kaasuteollisuuden säätöventtiileissä

+

Globaalisti johtava lietepumppujen toimittaja