Maailma ympärillämme

Toimintaympäristömme

Tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme kysyntää ohjaavat seuraavat megatrendit:

Megatrendit tukevat pitkällä aikavälillä investointien kasvua Metson kaikissa tärkeimmissä asiakasteollisuuksissa. Hyvä asemamme näillä aloilla tarjoaa meille houkuttelevia mahdollisuuksia. Lisäksi entistä suuremman huomion kiinnittäminen kestävään kehitykseen synnyttää uudenlaista kysyntää asiakkailtamme.

Flow Control öljy- ja kaasuteollisuudessa

Öljy- ja kaasuteollisuudessa öljyn alhainen hintataso on asettanut paineita asiakkaille.Ne näkyivät vuoden aikana kulujen karsimisena ja kustannusleikkauksina, mikä johti monen projektin peruuntumiseen tai lykkäämiseen ja asetti laitetoimittajille kasvavia hinnoittelupaineita.Öljyntuotannon investoinnit ja aktiviteetit vähenivät jyrkästi huippuvuosista muissa kuin OPEC-maissa, etenkin Yhdysvalloissa.Tuotantomäärät, kuljetukset ja jalostus säilyivät hyvällä tasolla.Öljyn- ja kaasunjalostus kasvoi, kun tuottajat ottivat hyödyn irti raaka-aineiden alhaisista hinnoista, vaikka etu alkoikin heikentyä.Lähi-idän perinteisellä raakaöljynvientialueella rakennetaan nopeassa tahdissa lisää jalostamokapasiteettia, mikä kertoo trendistä kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Flow Control massa- ja paperiteollisuudessa

Virtauksensäätöratkaisujen kysyntä massa- ja paperiteollisuudessa säilyi hyvänä, vaikka hiljenemisestä näkyi jotain merkkejä. Massateollisuuden investoinnit ovatkuitenkin vielä hyvällä tasolla.

Mineraalit

Metallien alhaiset hinnat vaikuttivat kaivosalaan maailmanlaajuisesti. Kaivosyhtiöiden oli keskityttävä suojelemaan kassavirtojaan, alentamaan kustannuksiaan ja parantamaan toimintansa tehokkuutta. Suurten kaivosyhtiöiden laiteinvestoinnit vähenivät edelleen. Vaikka tuotantomäärät pysyivät hyvällä tasolla, palveluiden kysyntä laimeni kaivosten säästötoimien ja kaivosten sulkemisen vuoksi.

Kivenmurskausalan laitemarkkinoihin vaikutti hidastunut kysyntä Kiinassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Latinalaisessa Amerikassa. Kysyntä Pohjois- Amerikan ja Euroopan markkinoilla oli vilkkaampaa. Alalla nähtiin isojen murskeentuottajien yhdistymisiä.

Metallinkierrätyksen toimintaympäristöä heikensivät rautamalmin halventumisen vuoksi alentuneet romumetallin hinnat.