Autamme asiakkaitamme kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme keskittyy erityisesti kestävää kehitystä tukeviin alueisiin.

Näitä ovat energia- ja raaka-ainetehokkuus, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttö, edistyksellinen virtauksensäätöteknologia sekä monimuotoiset palveluratkaisut. Kuljemme kehityksen kärjessä yhdessä asiakkaidemme kanssa tuomalla markkinoille tulevaisuuden tuotteita ja palveluja.

Tuottavuus, kustannustehokkuus, turvallisuus ja kannattavuus ovat jatkuvasti asiakkaidemme tärkeyslistan kärjessä. Näihin pyrimme myös keskittymään tuotekehityksessämme. Kaikki ratkaisumme – olivat ne sitten teknisiä tuotteita tai palvelukonsepteja – on suunniteltu edesauttamaan asiakkaidemme liiketoiminnan kestävää kehitystä.

Tuotevalikoimamme, joka koostuu palveluista, kaivosteollisuuden ja kivenmurskausalan laitteista ja systeemeistä sekä teollisista venttiileistä ja niiden säätölaitteista, perustuu laajaan tuote- ja prosessiosaamiseen, pitkälle hiottuihin toimintatapoihin sekä ympäri maailmaa sijaitsevaan, työlleen omistautuneeseen asiantuntijaverkostoomme. Ratkaisumme tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme prosessien eri vaiheisiin niiden koko elinkaaren ajan. Hyvillä ratkaisuilla pystymme parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä ja vähentämään suorasti tai epäsuorasti ympäristövaikutuksia kaikissa arvoketjun vaiheissa.

Tuotekehityksemme tukee vahvasti kasvustrategiaamme. Toimintamme perustuu verkostoitumiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön niin asiakkaidemme, tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä oman, kaikissa maanosissa sijaitsevan tutkimuskeskus ja –laboratorioverkostemme kesken.

Tutkimus ja tuotekehitys ratkaisee prosessiteollisuuden haasteita

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme keskittyy erityisesti energia- ja raaka-ainetehokkuuteen, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön, edistykselliseen virtauksensäätöteknologiaan sekä uusiin huolto- ja palveluratkaisuihin.

Arvioimme tutkimus- ja tuotekehityshankkeitamme niiden ympäristötehokkuuden kannalta. Prosessin alussa määritellään ympäristönäkökulmat ja niiden laadulliset tavoitteet. Noudatamme tätä prosessia kaikissa kehitysprojekteissamme.

Olemme vuosien saatossa vaikuttaneet esimerkiksi vesienkäsittelyprosessien kehitykseen sekä mineraalivarantojen saannin parantamiseen. Olemme myös kehittäneet venttiilien tehokkuuden optimointitavan. Vuonna 2015 otimme jälleen uusia mielenkiintoisia askeleita tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla: uudistimme tuotteitamme, kehitimme kustannustehokkaita ratkaisuja sekä kehitimme koko tuotevalikoimaamme. Lisätietoja viimeisimmistä tuotekehityksen kohteistamme löydät vuoden 2015 vuosikertomuksestamme.