Liiketoiminnan lähiajan riskit

Kuvaus liiketoiminnan lähiajan riskeistä julkaistaan neljännesvuosittain osavuosikatsauksen yhteydessä.

2016

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakasteollisuuksiimme ja heikentää Metson tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Talouskasvun merkittävä maailmanlaajuinen hidastuminen saattaa edelleen kutistaa markkinoita ja johtaa hintakilpailun kiristymiseen. Levoton poliittinen tilanne monilla alueilla saattaa myös vaikuttaa haitallisesti tilauskantaamme, neuvotteluvaiheessa oleviin projekteihin tai muuhun liiketoimintaan.

Valuuttakurssien vaihtelulla voi olla negatiivinen vaikutus tilauskertymään, liikevaihtoon ja taloudelliseen asemaan, vaikka toimintamme maantieteellinen laajuus rajoittaa yksittäisten valuuttojen vaikutusta. Metso suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot. Riittävä rahoitus on yrityksemme toiminnan jatkuvuudelle tärkeää. Arviomme mukaan nykyiset rahavaramme ja käytettävissämme oleva rahoitus turvaavat yhtiön maksuvalmiuden ja rahoituksen joustavuuden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Kiinan talouden epävarma tilanne voi pitkittyessään rasittaa liiketoimintaamme, jos maahan suuntautuvat ulkomaiset investoinnit vähenevät ja hyödykkeiden hinnat putoavat. Hyödykkeiden alhaiset hinnat vähentävät asiakkaidemme investointihalukkuutta, ja projekteja voidaan lykätä tai perua, tai ne voivat viivästyä. Hintakilpailun kiristyminen vaikeuttaa myös kasvavien työvoima- ja tuotantokustannusten siirtämistä hintoihin.

Nykyinen markkinatilanne on lisännyt riskiä, että Metson tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten, ja erimielisyyksien määrä eri puolella maailmaa kasvaa.