Vastuullisuus sijoittajille

Tavoitteenamme on olla alamme kestävän kehityksen suunnannäyttäjä

Palvelu- ja tuotelähtöinen toimintamallimme, jossa on myös vahvaa projektiosaamista, tukee kannattavuuttamme ja vähentää alttiuttamme suhdannevaihteluille. Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa heidän haasteisiinsa vastaavia vastuullisia toimintamalleja ja ratkaisuja. Kykymme tarjota asiakkaille johtavaa teknologiaa muodostaa pohjan kestävälle kasvulle. Kestävän kehityksen haasteisiin kehitetyt ratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja auttaessamme ratkaisemaan globaaleja yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita luomme lisäarvoa ja hyvinvointia kaikille sidosryhmille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen kaikkialla maailmassa on meille mahdollisuus tarjota uusia älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat asiakkaidemme energiatehokkuutta, vähentävät päästöjä ja edistävät kierrätystä. Suurimmat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät uhat ja mahdollisuudet linkittyvät Metsoon asiakkaidemme kautta ja siksi niihin panostetaan niin tuotteissamme ja teknologioissamme kuin tutkimus- ja kehitystyössä. Flow Control -segmentissä keskitymme luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Minerals-segmentissä pyrimme tehostamaan asiakkaiden toimintoja vähentämällä energian- ja vedenkulutusta sekä pöly- ja melupäästöjä ja tehostamalla raaka-aineiden käyttöä. Kehitämme tarjoomaamme sekä olemassa oleviin toimintoihin että uusiin laitoksiin.

Metsolle koko toimitusketjun vastuullinen toiminta on tärkeää. Riskienhallinnan avulla voimme tunnistaa potentiaalisia vastuullisuuteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja suunnitella toimintaamme huolellisemmin. Metso edellyttää, että kaikki sen toimittajat ja kumppanit toimivat vastuullisesti, ja tarjoaa siksi tukea vastuullisuuden eri osa-alueiden kehittämiseen. Tarjoamalla kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja asiakkaillemme ja vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme osallistumme kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Konsernitasolla vastuullisuuden johtamisesta vastaa vastuullisuustiimi, joka kehittää integroitua kestävän kehityksen toimintamallia yhdessä ylimmän johdon, tukitoimintojen ja liiketoimintayksiköiden kanssa tavoitteenaan tukea Metson pitkän aikavälin menestystä. Vastuullisuustiimin tärkein tehtävä on tarjota tukea ja tietoa, jota strategisten liiketoimintatavoitteiden muuttaminen vastuullisiksi toimenpiteiksi edellyttää. Hallitus valvoo Metson yritysvastuun hallintomallin tehokkuutta ja vaikutusta.

Toimintaperiaatteet

Metson vastuullisuuden johtamisen kulmakivi on Metson toimintaperiaatteet. Metson toimintaperiaatteet luovat yhteisen perustan kaikille liiketoiminnoillemme ja työtehtävillemme ja ovat osa yleisiä hankintaehtojamme. Ne toimivat myös yhteisesti hyväksyttyinä ohjeina ja näkökulmina tulevaisuutta koskeville päätöksille. Metson toimintaperiaatteet jalkautetaan työntekijöille ja toimittajille järjestettävillä erilaisilla koulutuksilla.

Lue lisää Metson toimintaperiaatteista.

Kansainväliset standardit

Kestävän kehityksen asioita johdetaan useiden kansainvälisten standardien, kuten ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001-ympäristöstandardin ja OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti. Monet liiketoimintayksiköistämme on sertifioitu näiden standardien mukaisesti:

 • 28 % toiminnoistamme kuuluu ISO 14001 -sertifioinnin piiriin,
 • 25 % OHSAS 18001 -sertifioinnin piiriin ja
 • 66 % ISO 9001 -sertifioinnin piiriin.

Listaus Metson sertifioiduista yksiköistä.

Metso on mukana seuraavissa vastuullisuusindekseissä:

 • CDP Leadership level
 • RobecoSAM Sustainability yearbook 2017
 • FTSE4GOOD index
 • Ethibel Sustainability Index
 • oekom Research AG index with Prime status
 • OMX GES Sustainability Finland Index
 • Vigeo Rating
 • STOXX Global ESG Leaders Indices

Varmennus

Riippumaton ulkopuolinen osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on varmentanut Metson kestävän kehityksen raportissa sekä vuosikertomuksessa esitetyt kestävän kehityksen tiedot vuodesta 2010 lähtien. Tietojen tarkistamisen lisäksi varmennukseen sisältyy keskimäärin kolme vuosittaista toimipaikkavierailua sekä johdon haastattelut.