Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä

Osakkeet

Metsolla on yksi osakesarja. Metson osakkeet on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä, ja ne rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus) ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Yhdysvalloissa Metson osakkeet on noteerattu ADS-osaketodistuksina (American Depositary Shares) ja niillä käydään kauppaa OTC-markkinoilla. Neljä Metson ADS-osaketodistusta vastaa yhtä Metson osaketta. Bank of New York Mellon toimii Metson ADS-osaketodistusten hallinnointipankkina.