Tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsaus

Metson tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsaus julkistettiin 20.10.2017. Audiocastin tallenne ja liitännäiset materiaalit löytyvät tältä sivulta

Vuoden 2017 kolmas neljännes lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen)

 • Markkina-aktiviteetti pysyi hyvänä.
 • Saadut tilaukset kasvoivat 30 prosenttia 817 miljoonaan euroon (628 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 15 prosenttia 486 miljoonaan euroon (422 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 673 miljoonaan euroon (638 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 440 miljoonaan euroon (413 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 43,0 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (77,2 milj. e ja 12,1 %) sisältäen 33,3 miljoonan euron kulukirjauksen, joka liittyy tilauskannassa oleviin kaivosprojekteihin
 • Oikaistu EBITA ilman 33,3 miljoonan euron kulukirjausta oli 76,6 miljoonaa euroa eli 11,3 prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 39,4 miljoonaa euroa (62,9 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,24 e).
 • Vapaa kassavirta oli 58 miljoonaa euroa (106 milj. e).

Vuoden 2017 tammi-syyskuu lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon)

 • Saadut tilaukset kasvoivat 12 prosenttia 2 298 miljoonaan euroon (2 052 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 13 prosenttia 1 462 miljoonaan euroon (1 299 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 1 996 miljoonaan euroon (1 910 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 308 miljoonaan euroon (1 261 milj. e).
 • Oikaistu EBITA oli 179,4 miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (210,2 milj. e ja 11,0 %).
 • Oikaistu EBITA ennen kolmannella neljänneksellä tehtyä 33,3 miljonan euron kulukirjausta oli 212,7 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 158,6 miljoonaa euroa (182,6 milj. e).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,70 e).
 • Vapaa kassavirta oli 101 miljoonaa euroa (242 milj. e).

Markkinanäkymät

Metso on muuttanut tapaa, jolla se kuvaa markkinanäkymiään. Tästä lähtien kommentoimme odotettua markkinakehitystä seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen. Kehitystä arvioidaan segmenttitasolla (Minerals ja Flow Control).

Markkinatilanteemme arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

 • Mineralsissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena
 • Flow Controlissa uusien laitteiden ja palveluiden kysyntä jatkuu tasaisena

Toimitusjohtaja Nico Delvaux

Kolmannen neljänneksen tilauskertymämme oli hyvä. Tilaukset kasvoivat 30 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka neljänneksen aikana saamaamme suurta kaivoslaitetilausta ei otettaisi huomioon, tilausten kasvu kaikissa liiketoiminnoissamme oli hyvällä tasolla, mikä heijastaa nykyistä markkinatilannetta. Kolmannen neljänneksen tuloksemme ei kuitenkaan ollut tyydyttävällä tasolla. Pettymys oli erityisesti se, että jouduimme tekemään tilauskannassa oleviin kaivosprojekteihin liittyvän 33 miljoonan euron kulukirjauksen. Jatkossa meidän on parannettava toimituskykyämme ja toiminnallista tehokkuuttamme.

Aloitin toimitusjohtajana elokuun alussa, minkä jälkeen olemme tehneet muutoksia organisaatioomme ja toimintatapaamme. Tavoitteenamme on parantaa liiketoimintojemme tulosvastuullisuutta, vauhdittaa päätöksentekoa ja kasvusuunnitelmien toteutusta sekä reagoida nopeammin markkinoiden muutoksiin. Uskon, että nämä muutokset auttavat meitä hyödyntämään parantuneet markkinaolosuhteet täysimääräisesti ja saavuttamaan kannattavaa kasvua.