Tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus

Metson tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsaus julkistettiin 21.7.2017

Vuoden 2017 toinen neljännes lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen)

 • Markkina-aktiviteetti pysyi yleisesti hyvänä ja parani kaivoslaitteissa.
 • Tilausten kasvu ei ole vielä realisoitunut liikevaihdoksi. Kannattavuuteen vaikuttivat pääosin matala liikevaihto ja myynnin jakauma.
 • Saadut tilaukset laskivat 2 prosenttia 749 miljoonaan euroon (761 milj. e). Ilman vertailukaudella saatua suurta kaivoslaitetilausta tilaukset kasvoivat 12 prosenttia.
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 8 prosenttia 480 miljoonaan euroon (444 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 1 prosentin 675 miljoonaan euroon (671 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 prosentin 445 miljoonaan euroon (439 milj. e).
 • Oikaistu EBITA laski 70,0 miljoonaan euroon ja oli 10,4 prosenttia liikevaihdosta (77,3 milj. e ja 11,5 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,28 euroa).

Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko lyhyesti (verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen puoliskoon)

 • Saadut tilaukset kasvoivat 4 prosenttia 1 482 miljoonaan euroon (1 424 milj. e).
 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 11 prosenttia 976 miljoonaan euroon (877 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 1 323 miljoonaan euroon (1 272 milj. e).
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 868 miljoonaan euroon (848 milj. e).
 • Oikaistu EBITA nousi 136,5 miljoonaan euroon ja oli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (133,0 milj. e ja 10,5 %).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,46 euroa).
 • Vapaa kassavirta oli 43 miljoonaa euroa (136 milj. e). Heikentyminen johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman kasvusta.

Näkymät vuodelle 2017(muutokset suluissa)

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän vuonna 2017 seuraavasti:

 • Kaivoslaitteiden kysyntä paranee tyydyttävälle tasolle (aiemmin: heikko), ja kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
 • Kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.
 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden sekä palveluiden kysyntä säilyy hyvänä.

Kesäkuun 2017 lopun tilauskannan arvo kuluvalle vuodelle oli noin 1 miljardi euroa. Nykyisessä markkinatilanteessa odotamme edelleen lykkääntymisiä suunniteltuihin toimitusaikatauluihin. Investointien ilman yrityskauppoja arvioidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2016, mutta jäävän alemmaksi kuin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot.

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen:

Markkinailmapiiri asiakasteollisuuksissamme parantui hieman vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja aktiivisuus oli toisella neljänneksellä oli hyvällä tasolla. Tilaukset kasvoivat kummassakin segmentissä, kun vertailukaudella saatua suurta kaivoslaitetilausta ei oteta huomioon. Kivenmurskausliiketoimintamme myönteinen kehitys jatkui ja markkinat kehittyivät suotuisasti usealla alueella. Kaivoslaiteliiketoiminnassa tapahtui myönteinen muutos ja palveluiden tilauskasvu jatkui koko tarjoomamme osalta edellisvuoteen verrattuna. Flow Controlin aktiivisuus vastasi odotuksia ja venttiilitilaukset olivat hyvällä tasolla, kun taas pumppujen tilaukset kasvoivat.

Metson liikevaihto ja kannattavuus olivat hienoinen pettymys, mutta tämä on mielestämme pitkälti ajoituskysymys. Tilauskannan kasvu antaa hyvät lähtökohdat toiselle vuosipuoliskolle. Minerals-segmenttiä rasittivat kaivoslaitteiden alhainen liikevaihto sekä palveluliiketoiminnan korkeat raaka-ainekustannukset ja heikko myynnin rakenne. Matala liikevaihto ja siihen liittyvä alikate sekä myynnin rakenne heikensivät Flow Controlin katteita.

Strategiset hankkeet edistyivät hyvin kaikissa liiketoiminnoissamme. Jatkoimme digitaalisen strategiamme toteutusta luomalla vahvan kumppanuuden, jotta voimme rakentaa teollisen internetin (Industrial Internet of Things, IoT) maailmanlaajuisen alustan. Näin palvelemme kaivosteollisuuden ja kivenmurskausteollisuuden asiakkaitamme entistä paremmin. Päätimme myös investoinneista tuotannon lisäykseen sekä murskainten kulutusosien valuissa että liikuteltavissa Lokotrack-murskainlaitoksissa. Flow Control -liiketoiminnassa laajensimme jakeluverkostoamme Isossa-Britanniassa, Benelux-maissa ja Espanjassa. 

Lopuksi minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Nico Delvaux, joka aloittaa Metson uutena toimitusjohtajana 1.8.2017. Olen vakuuttunut siitä, että Metson myönteinen kehitys jatkuu hänen johtajakaudellaan.