loka 16, 2017 Blogi kivenmurskausalalta

Lokotrack ja teollinen muotoilu

Tuomas Tuokko
Tuomas Tuokko
Teollinen muotoilija
Tuote pitää tuntea, jotta sitä voi kehittää. Metson liikuteltavia Lokotrack-murskauslaitteita on valmistettu Tampereen Lokomolla yli 30 vuoden ajan. Tuona aikana niitä on kulkenut tuotantolinjan läpi yli 11 000 kappaletta. Reilussa kolmessa vuosikymmenessä Lokotrack-murskauslaitteet ovat muuttuneet, kun tuntemus niistä on lisääntynyt.
Lokotrack LT120 ja LT330D havainnekuva.
Lokotrack® LT120™ -leukamurskainlaitos ja Lokotrack® LT330D™ -karamurskainlaitos.

Lokotrack-murskauslaitokset ovat koneita, jotka on suunniteltu murskaamaan kiveä ja kierrätettävää materiaalia esimerkiksi rakennusteollisuuden käyttöön. Niistä on useita erilaisia malleja eri käyttötarkoituksiin, aina kaukana asutuksesta sijaitsevilta louhoksilta työmaille kaupunkien ytimissä. Jokainen Lokotrack on pyritty suunnittelemaan niin, että se vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden senhetkisiin tarpeisiin.

Lokotrack-mallit perustuvat niin kutsuttuihin modulaarisiin ratkaisuihin, mikä nopeuttaa niiden kokoamista. Suunnitteluun modulaarisuus tuo kuitenkin lisähaasteen, sillä jokaisessa yksittäisessä Lokotrack-mallissa on otettava huomioon koko tuoteperheen tarpeet.

Käyttäjä suunnittelun fokuksessa   

Yksi teollisen muotoilijan tehtävä Lokotrack-murskauslaitoksen suunnitteluprosessissa on miettiä käyttäjää. Onko laitetta riittävän helppo käyttää? Ovatko eri toimilaitteet optimaalisessa asennossa erilaisia käyttötarkoituksia varten? Miten turvallisuusriskit saadaan minimoitua? Millaisiksi erimerkiksi suojarakenteet kannattaa suunnitella, jotta ne ovat turvallisia, helppoja huoltaa ja että laitteen kuljetus ja valmistaminen on mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa? Ja samalla on tietysti pohdittava miltä laite näyttää – näyttääkö se nykyaikaiselta ja toimivalta ja istuuko se käyttöympäristöönsä.   

Ennen kuin uudesta Lokotrack-murskauslaitoksesta ryhdytään rakentamaan prototyyppiä, laitteesta tehdään 3D-malli, jonka avulla kehitetään suunnitteluratkaisuja ja arvioidaan kuinka toimiva kokonaisuudesta tulee. Vaikka murskauslaitteissa on monta liikuteltavaa ja kokonaisuuden kannalta elintärkeää osaa, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa, tavoitteena on saada aikaan lopputulos, joka on mahdollisimman yksinkertainen. Yksinkertainen käyttää, säätää, huoltaa ja valmistaa.

Mobiilimurskaimien kehittäminen on jatkuva prosessi

Samalla kun tarpeet muuttuvat ja materiaalit kehittyvät myös Lokotrack-malleista tulee entista kehittyneempiä. Niiden liikuteltavuus paranee, ne ovat turvallisempia ja ne kuluttavat vähemmän energiaa. 

Päällepäin näkyviä muutoksia ovat viime vuosina aiheuttaneet esimerkisi siirtyminen muovi- ja komposiittimateriaaleihin.

Aikaisemmin kaikki murskaimien katteet ja suojaosat tehtiin pellistä. Se on kestävä mutta painava materiaali, josta tehdyt rakenteet ovat usein hankalia käsitellä. Kun peltikatteet korvattiin kehittyneillä muoviosilla, laitteiden huoltaminen helpottui ja suojien paino laski merkittävästi. Lisäksi muoviosat ovat edullisia valmistaa ja niitä on tuotannossa helpompi käsitellä kuin teräsrakenteita. Kevyemmätkomposiitirakenteet myös mahdollistavat uudenlaisen koteloinnin, jonka avulla laitteen äänentasoja ja pölyn määrää voidaan vähentää.

Monet Metson valmistamat tuotteet ovat vuosien aikana saaneet tunnustusta juuri muotoilusta. Lokotrack-tuoteperheen LT106-malli on muun muassa palkittu iF Design ja Fennia Prize -muotoilukilpailuissa. Perusteluissa on kiitelty sitä, kuinka laadukas muotoilu parantaa laitteen käytettävyyttä ja huolettavuutta sekä takaa turvallisemmat työskentelyolosuhteet.

Lokotrack on vähän yli kolmekymmentä vuotta vanha innovaatio, joka kehittyy edelleen. Mihin suuntaan ne menevät jatkossa, sitä emme vielä tiedä tarkkaan. Uudet laitteet tulevat varmasti hyödyntämään yhä enemmän digitaalisia apuvälineitä ja samalla niiden ohjaaminen ja säätäminen helpottuvat edelleen. Lopullinen muoto ja teknologia selviävät kuitenkin vasta tulevaisuudessa. Se on kuitenkin varmaa, että teollisella muotoilulla on merkittävä rooli myös tulevien Lokotack-murskauslaitosten suunnittelussa. 

Erikoismurskeita ilmastonmuutoksen tarpeisiin
Roskilde Sten & Grus on kehittänyt murskelajin, joka läpäisee yleistyvissä kaatosateissa vettä entistä paremmin. Esimurskaus tehdään Lokotrack-leukamurskainlaitoksella.