loka 19, 2016 Blogi kivenmurskausalalta

Bruno-simulointityökalulla jo yli 7000 käyttäjää

Saku Pursio
Saku Pursio
Kehitysinsinööri
Oikean murskaimen tai seulan valinta murskausprosessiin ei ole aina helppo tehtävä. Jotta valinta sujuisi helpommin, Metso kehitti vuonna 1994 Bruno-simulointiohjelmiston, joka mallintaa tarkasti erilaisia murskausprosesseja. Bruno on erinomainen esimerkki siitä, miten Metso hyödyntää digitaalisia apuvälineitä lisäämään asiakkaidemme työskentelyn tehokkuutta.
Bruno prosessisimulaatiotyökalu.

Oikean murskaimen tai seulan valinta murskausprosessiin ei ole aina helppo tehtävä. Jotta valinta sujuisi helpommin, Metso kehitti vuonna 1994 Bruno-simulointiohjelmiston, joka mallintaa tarkasti erilaisia murskausprosesseja. Bruno on erinomainen esimerkki siitä, miten Metso hyödyntää digitaalisia apuvälineitä lisäämään asiakkaidemme työskentelyn tehokkuutta.

Bruno ehitnyt jo aikuisikään

Siitä on jo yli 20 vuotta, kun Metso Mineralsin tutkimusjohtaja Keijo Viilo ja hänen työryhmänsä tuottivat ensimmäisen version Bruno-simulointityökalusta. Samalla tiimin jäsen Severi Eerola teki aiheesta diplomityönsä.

Vuonna 2003 Bruno-ohjelmistosta julkaistiin kolmas versio, joka paransi simulointitulosten luotettavuutta merkittävästi. Metso jatkoi edelleen simulointitekniikan kehitystyötä.

Digitalisaatio on levinnyt myös prosessiteollisuuteen ja samalla Brunosta kasvoi yksi alansa merkittävimmistä simulointityökaluista. Ben Armitagesta Pilot Crushtec-yhtiöstä Etelä-Afrikasta tuli tämän vuoden maaliskuun 23. päivänä Brunon 7000:s käyttäjä.

Saamme Brunolle keskimäärin yhden uuden käyttäjän joka päivä. Metson työntekijöiden lisäksi edustajamme ja asiakkaamme käyttävät ohjelmistoa vilkkaasti.

Digitaaliset apuvälineet helpottavat elämää

Yksi keskeinen syy Brunon maailmanlaajuiseen suosioon on sen helppokäyttöisyys. Sinun tarvitsee vain valita haluamasi syöttimet, murskaimet ja seulat sekä syöttää prosessikoneiden asetukset ja syötemateriaalitiedot. Bruno ennustaa kuinka prosessi toimii mukaan lukien lopputuotteiden määrät.

Bruno tulokset perustuvat aitojen prosessien suorituskykyyn. Metsossa useimpien laitetarjousten liitteeksi tulostetaan vakiona Bruno-prosessikaavio.

Toinen keskeinen syy siihen, miksi käyttäjien on helppo omaksua Brunon käyttö on se, että useiden muiden prosessityökalujen käyttö edellyttää laskennan syvällistä tuntemusta. Brunon käyttäminen edellyttää vain jonkin verran ymmärrystä oikeiden koneiden käyttämisestä. Ohjelmisto on niin käyttäjäystävällinen, että jo aloittelija pystyy tuottamaan selkeän prosessikaavion muutamassa minuutissa.

Ohjelmisto laajenee käsittämään myös tela- ja pyöräalustaiset laitokset

Jatkamme Bruno-simulointiohjelmiston kehitystyötä kattamaan uusia tuoteryhmiä, kuten Lokotrack-sarjan tela-alustaiset murskaus- ja seulontalaitokset sekä NW-sarjan pyöräalustaiset laitokset. Simuloinnin luotettavuus paranee koko ajan, kun lisää tutkimustietoa kentältä ja tutkimuskeskuksistamme eri puolilta maailmaa ja yhtensä 112 käyttäjämaasta lisätään järjestelmään.

Brunon uusimmasta versio 4.0:sta löytyy entistä laajemmin käyttäjätietoja, parannettu prosessikaavioiden ulkonäkö ja mm. aidommat murskainten ja seulojen laitekuvat. Jatkossa otamme käyttöön myös 3D-laitekuvat.

Bruno on osoitus Metson pyrkimyksestä avoimiin, standardisoituihin teknologioihin ja digitaalitekniikkaan, joiden avulla ongelmat ovat ratkaistavissa nopeasti.

Metsolla on tarjolla monia esimerkkejä, joissa esimerkiksi laitteiden yhdistämisellä kaukovalvontaan voidaan lisätä asiakkaiden tuottavuutta mm. ennakoivan huollon avulla, lisäämällä työmaan turvallisuutta ja välittämällä reaaliaikaista tietoa.

 

 

Reshaping the future
Digitalisaatiolla on vahva rooli nykypäivän innovaatioissa. Tavoitteenamme on tulla yhdeksi palveluteollisuuden digitaalisista johtajista.