maalis 6, 2018 Metso World -blogi

Toimintaperiaatteilla on väliä

Kaisa Jungman
Kaisa Jungman
Head of Sustainability, Metso
Mistä tietää, että henkilöstö on sitoutunut noudattamaan yhtiön toimintaperiaatteita?
Vesiputous kalliolla.

Asiaa pidetään selvästikin tärkeänä, kun kaikki suorittavat aiheeseen liittyvän koulutuksen viivyttelemättä.

Työntekijöillemme järjestettiin aiheesta verkkokoulutus Metson julkaistessa päivitetyt toimintaperiaatteensa. Suoritustahti oli nopea, vaikka kurssin suoritusajankohta osui useimmissa toimintamaissamme loma-aikaan. Alle kolmessa kuukaudessa 99,8 prosenttia kaikista Metson 11 500 työntekijästä suoritti koulutuksen. Joukossa oli yli 3 500 tuotannon työntekijää, joilla ei ole yrityksen sähköpostiosoitetta, mutta se ei heitä hidastanut.

Miten tämä saatiin aikaan? Erinomaisen tuloksen mahdollisti, kun asian tärkeydestä viestittiin tehokkaasti ja kaikki sitoutuivat siihen. Koulutuksen läpiviennillä organisaatiossa oli johdon tuki ja viestinnässä hyödynnettiin kaikkia käytettävissä olevia kanavia huolella laaditun viestintäsuunnitelman mukaan. Avainasemassa olivat Metson linjaesimiehet. Kestävän kehityksen tiimi seurasi kurssin suorittamista reaaliaikaisesti ja tuotti raportteja, joista linjaesimiehet pystyivät seuraamaan tiimiensä tilannetta ja varmistamaan kaikkien osallistumisen koulutukseen.

Prosessin aikana huomattiin selvästi, että työntekijät arvostavat toimintaperiaatteitamme ja yhtiön panostusta periaatteiden toteutumiseen käytännössä.

Metson toimintaperiaatteet koskevat jokaista Metson työntekijää ja kokoavat yhteen keskeiset periaatteet, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme kaikkialla. Toimintaperiaatteissa painotetaan lakien ja säädösten noudattamista ja annetaan ohjeet ja käytännöt, jotka ovat mukana kaikessa päätöksenteossamme ja vuorovaikutuksessa Metson eri sidosryhmien kanssa.

Toimintaperiaatteet kattavat laajat aihealueet rehellisyydestä, lahjonnan vastaisesta toiminnasta työturvallisuus- ja ympäristöasioista, tietojen julkistamisesta ja ihmisoikeuksista käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa. Tehokas verkkokurssi konkreettisine esimerkkeineen on auttanut työntekijöitä sisäistämään keskeiset periaatteet ja etsimään lisätietoa aiheista.