heinä 27, 2016 Metso World -blogi

Katsaus toisen vuosineljänneksen lukujen taustalle

Juha Rouhiainen
Juha Rouhiainen
Vice President, Investor Relations
Metson huhti-kesäkuun tulos julkistettiin 21.7. Suurin kiinnostus kohdistui kaivosmarkkinoiden tasaantumiseen ja liiketoiminnan tulokseen (oikaistu EBITA), joka on säilynyt hyvällä tasolla ottaen huomioon haastavan markkinatilanteen.
Hitsaaja työssään.

Torstai 21.7. oli Metsolle pörssiyhtiönä yksi vuoden merkittävistä päivistä, kun yhtiön toisen vuosineljänneksen tulos julkistettiin. Neljä kertaa vuodessa osakemarkkinoiden ja talousmedian huomio kohdistuu siihen, miten yhtiö on numeroiden valossa pärjännyt, ja erityisen kiinnostuksen kohteena ovat johdon näkemykset asiakasteollisuuksien ja Metson suorituksen kehittymisestä tulevaisuudessa. Ennen kuin osavuosikatsaus tuli ulos torstaina kello 9 aamulla Suomen aikaa, Metson talousosasto, johto ja IR-tiimi olivat valmistelleet julkistusta intensiivisesti siitä lähtien kun neljännes päättyi. Vaikka raportin ja muun siihen liittyvän materiaalin tuotanto sujuu vakiintuneiden prosessien mukaisesti, tunnelman voi aistia tiivistyvän kun julkistus lähenee. Viimeiset viilaukset ja oikeat luonnehdinnat saadaan paikoilleen vielä edellisillan ja saman aamun aikana. Julkistuksen jälkeen päivä kuluukin seuratessa markkinoiden reaktioita ja vastatessa analyytikoiden ja sijoittajien tarkentaviin kysymyksiin.

Miten se neljännes sitten sujui? Yleisesti voi sanoa, että pärjäsimme varsin hyvin, vaikka markkinatilanne on jatkunut haastavana. Markkinoiden reaktio oli positiivinen, mikä näkyi osakekurssin nousuna, sillä liikevaihtoa korkeammat tilaukset ja tulos (oikaistu EBITA) olivat odotuksia paremmat. Useissa tuloksen jälkeen julkaistuissa markkinakommenteissa todettiin, että kaivosteollisuudessa näyttäisi pahin olevan nyt takana päin, mikä alkaisi näkyä tasaantumisena Metson numeroissa. Me olimme kommenteissamme ehkä aavistuksen varovaisempia ja tyydyimme toteamaan, että kaivosmarkkinat sekä laitteissa että palveluissa ovat kyllä viimeksi kuluneiden neljänneksien aikana tasaantuneet mutta on turhan aikaista julistaa kysynnän ainakaan merkittävää elpymistä lähiaikoina.

Osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen järjestettiin analyytikoille ja sijoittajille puhelinkonferenssi, jossa osallistujia on yleensä reilut 50. Esitettyjen kysymysten pääpaino oli juuri kaivosmarkkinoiden näkymissä, kaivosasiakkaiden käyttäytymisessä ja siinä, milloin Metson johto arvioi käänteen tapahtuvan. Näihin kysymyksiin ei juurikaan tarkemmin voi vastata kuin mitä osavuosikatsauksessa on kirjoitettu, mutta muun muassa globaalit megatrendit ja metallien hintojen toipuminen viime kuukausina antavat aiheen uskoa että parempaa on luvassa jonakin päivänä. Flow Controlin kommenteissa keskityttiin lähinnä toistamaan jo aiemmin keväällä todettu Pohjois-Amerikan öljy- ja kaasumarkkinoiden heikentyminen, joka alkoi viime vuoden lopulla ja jonka ei odoteta palautuvan nopeasti. Muut markkina-alueet ja teollisuuuden alat Flow Controlissa ovat kehittyneet tasaisemmin, mutta ne eivät ole tuoneet kasvua, joka olisi kompensoinut Pohjois-Amerikan negatiivista vaikutusta.

Metson kyky pitää tuloksensa (oikaistu EBITA) kohtuullisella tasolla näissä markkinaolosuhteissa on saanut ansaittua huomiota ja kiitosta markkinoilta. Toimintamallien ja organisaatioiden joustavuuden lisääminen on vaikuttanut positiivisesti viimeiselle riville erityisesti Minerals-segmentissä. Markkinoilla on varsin laaja näkemys siitä, että Metson tuloksentekokyky on hyvä, kunhan asiakasteollisuudet tarjoavat mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa. Onkin miljoonan euron kysymys, koska tämä tapahtuisi, eikä varmaa vastausta löydy keneltäkään. Sitä odottaessa täytyy tyytyä kuuntelemaan valistuneita arvauksia.