maalis 23, 2018 Metso World -blogi

Metson yhtiökokouksessa puhuttiin innovaatioista ja tuotekehityksestä, yllättävistä tilanteista sekä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien kasvusta

Tanja Mäkinen
Tanja Mäkinen
IR Asiantuntija
Torstaina 22.3. pidettiin 150-vuotiaan Metson varsinainen yhtiökokous Helsingissä. Metson uusi toimintamalli tukee kannattavan kasvun strategiaa ja uusitulla johtoryhmällä on tulevaisuuden avaimet kädessään. Innovaatiot ja kestävä (tuote)kehitys tulevat olemaan yhä tärkeämmässä asemassa kun mietitään Metson tuloksentekokykyä nyt ja tulevaisuudessa.
Katso video
Eeva Sipilä, Metson väliaikainen toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja, puhe Metson yhtiökokouksessa 2018.

Yllättävistäkin tilanteista selvitään

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen katsauksella edellisvuoden hallitustyön painopistetealueisiin. Vuosi 2017 tullaan muistamaan seuraajasuunnittelusta, kun Metsoa lähes 40 vuotta ansiokkaasti palvellut Matti Kähkönen sai kesän loppupuolella seuraajakseen belgialaisen Nico Delvaux’n. Aina asiat eivät kuitenkaan suju suunnitelmien mukaan, ja joulun alla Delvaux ilmoitti yllättäen lähtevänsä Metsosta.

Yllättävistäkin tilanteista kuitenkin selvitään ja vaikka Nicon henkilökohtainen päätös oli puheenjohtajalle pettymys, Metson kokonaistilanne on kuitenkin hyvä. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi on ollut jo tovin käynnissä ja Metso on hyvissä käsissä talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilän toimiessa väliaikaisena toimitusjohtajana. Johtoryhmä on täysin toimintakykyinen, kaikki tärkeät positiot on miehitetty ja liiketoiminta-alueiden strategioita toteutetaan parhaillaan. Viime vuoden aikana kysyntä kasvoi, monia hankkeita – kuten digitalisaatiota ja jakelukanavien laajentamista – vietiin onnistuneesti eteenpäin ja lisäksi tehtiin yritysosto Australiassa. Kannattavan kasvun toteuttaminen on nyt omissa käsissämme, painotti Lilius puheensa lopuksi.

Avoimuus ja osakkaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa

Hallituksen puheenjohtaja avasi palkitsemiseen liittyvän puheenvuoronsa kertomalla, että tulevaisuudessa kansallinen lainsäädäntö tulee lisäämään avoimuutta, osakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oikeuksia liittyen esimerkiksi ylimmän johdon palkitsemiseen. Metsossa tullaan seuraamaan tämän lainsäädännön kehittymistä ja noudattamaan tulevia ”Say on pay” -käytänteitä.

Metsossa palkitsemispolitiikan lähtökohta on sitouttaa, motivoida ja houkutella hyviä työntekijöitä yritykseen. Loppukädessä palkitsemispolitiikalla luodaan arvoa myös osakkenomistajille. Vuonna 2017 tehtiin lujasti töitä organisaatiouudistuksen eteen ja uudistettiin palkitsemisen mittarit, jotta yksilöiden vaikutusmahdollisuudet yrityksen tulokseen kasvaisivat. Lopuksi puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja Metson henkilöstöä ja vakuutti, että työ jatkuu myös vuonna 2018, jotta jatkossakin Metson palkitseminen olisi hyvin linjassa sen kanssa, miten yhtiö luo arvoa sidosryhmilleen.

Innovaatiot ovat keskeinen osa sekä historiaamme että tulevaisuuttamme

Väliaikaisen toimitusjohtajan Eeva Sipilän katsaus kertasi Metson 150-vuotista matkaa, joka on vahvasti sidoksissa suomalaiseen teollisuushistoriaan ja innovaatioihin. Toistettuaan hallituksen puheenjohtajan viestin positiivisesta markkinatilanteesta ja esiteltyään vuoden 2017 tilinpäätöksen, hän siirtyi esittelemään Metson uudistettua organisaatiota, jolla pyritään aiempaa nopeampaan reagointiin ja ketterään toimintatapaan. ”Meitä johtoryhmässä yhdistää paitsi hyvä yhteishenki myös vahva luottamus, että tällä organisaatiolla saamme tuloksia aikaan”, Eeva Sipilä vakuutti kuulijoille.

Innovaatiot ovat keskeinen osa niin Metson historiaa kuin tulevaisuuttamme. Vuonna 2017 Metso toi markkinoille kaksi uutta murskainta: Urban Lokotrackin ja MX 4 -kartiomurskaimen

Suurin osa rakentamisesta tapahtuu asutuksen keskellä. Urban Lokotrack on uuden sukupolven mobiilimurskain, joka mahdollistaa kivenmurskauksen siellä missä jo nyt asutaan. Lisääntynyt murskausaika on tuottavuushyöty asiakkaalle  ja se tekee rakentamisesta kaupunkiympäristössä huomattavasti ekologisempaa, edullisempaa ja turvallisempaa. Metso MX on puolestaan täysin uutta teknologiaa. Käyttökustannukset ovat noin 10% alemmat ja tehollinen käyntiaika noin 10% suurempi. MX:n ympärille tulee rakentumaan kokonainen eri kokoluokkien tuoteperhe tulevina vuosina.

Aina innovaatiot eivät ole tuotteita.  Metson elinkaaripalvelut maksimoivat laitteiden käyttöajan, varmistavat lopputuotteen parhaan mahdollisen laadun ja jatkuvan tuotannon huipputurvallisesti. Viime vuonna Metson elinkaaripalvelujen asiakasprojekti Chilessä voitti Mining Magazine lehden Service and Support -kategorian. Asiakkaan kokonaishuoltoaika aleni huimat 69 prosenttia. Erityistä kiitosta saimme riskienarviointimenetelmistä ja mobiilisovelluksella hallittavista työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioista.

Digitalisaation mahdollisuudet innovaatioiden suhteen ovat loputtomat. Laitteissa on jo tänä päivänä paljon älykkäitä ominaisuuksia.Tietoa pitää pystyä jalostamaan ja analysoimaan, jotta se johtaa konkreettiseen tekemiseen. Kun huolto tehdään todellisen, ei oletetun tai keskimääräisen, kunnon mukaan, suunnitellusti, etätukea hyödyntäen ovat huoltokatkokset nopeampia ja turvallisempia ja niitä on vähemmän. Tämä johtaa energiatehokkaampaan ja tuottavampaan prosessiin, ja luo merkittävää, aitoa lisäarvoa asiakkaillemme. Tuotekehityskuluissa voi säästää jonkin verran matalasuhdanteen aikana, mutta pitkäkestoinen ja kestävä ratkaisu se ei ole ja Sipilä lupasikin, että lisäpanostusta tullaan näkemään jo tänä vuonna.

”Hyvät osakkeenomistajat, olen vakuuttunut siitä, että Metson 150-vuotinen matka saa arvoisensa jatkon. Teemme tänä vuonna lujasti töitä varmistaaksemme, että matka jatkuu kohti uutta kannattavan kasvun kautta”, Eeva Sipilä päätti puheensa. Toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan löytyy Youtube-sivuiltamme.

Kiitämme kaikkia osakkeenomistajia sekä metsolaisia onnistuneesta kokouksesta!