loka 31, 2016 Metso World -blogi

Kolmas kvartaali - Tasaista kehitystä mutta epävarmuutta liittyen öljyyn ja kaasuun

Juha Rouhiainen
Juha Rouhiainen
Vice President, Investor Relations
Metson kolmannen neljänneksen tuloksen julkistus perjantaina 21.10. ei tarjonnut merkittäviä uusia uutisia yhtiöön tai sen liiketoimintoihin liittyen. Konsernin tilaukset, liikevaihto ja tulos olivat suunnilleen odotusten mukaiset mutta tilausten jakautuminen segmenttien kesken poikkesi jonkin verran odotuksista.
Laitteistokuva.

Eniten keskustelua aiheutti Flow Controlin heikentynyt tilauskertymä, vaikka merkkejä tästä oli ilmassa, sillä viime viikkoina muutama merkittävä venttiiliyhtiö oli kertonut aktiviteetin ja näkymien heikentyneen öljyn- ja kaasunjalostuksessa eli ns. downstream-markkinalla. Näistä viitteistä huolimatta kysynnän heikentymisen negatiivinen vaikutus Metsoon kolmannen neljänneksen aikana oli lopulta odotettua suurempi. Öljy- ja kaasualalla on ennenkin nähty hetkellisiä notkahduksia kun asiakkaat viivästyttävät investointipäätöksiä ja leikkaavat kustannuksia. Seuraavat kuukaudet näyttävät, mihin suuntaan markkina kehittyy ja oliko heinä-syyskuun vaatimaton tilauskertymä vain yksittäinen heikko jakso vai alku uudelle trendille.                

Mineralsin raportoidut luvut olivat pitkälti linjassa verrokkiemme kanssa. Kaivoslaitteiden tilauskertymä kasvoi edelleen mutta edellisten kvartaalien pienet tilausmäärät johtivat liikevaihdon laskuun. Vaikka osakemarkkinoilla ennustetaan jo tilanteen asteittaista paranemista, on peruskysyntä edelleen heikolla tasolla ja tilannekuva muuttumaton: isoja projekteja on liikkeellä vähän, kun taas pienten ja keskisuurten tilauksien määrä on ollut tyydyttävä. Tässä vaiheessa kaivoslaitetilausten kasvu kielii siitä, että kysyntä ei ainakaan heikkenisi nykyiseltä tasolta. Palveluiden tilauksissa emme nähneet yhtä suurta pudotusta kuin tämän vuoden alkupuoliskolla. Uusintojen ja modernisointien sekä varaosien tilaukset pysyivät samalla tasolla kun taas kulutusosien kysyntä oli hieman heikompaa. Metso muutti kaivosteollisuuden palveluiden ohjeistustaan tyydyttäväksi heinäkuussa 2015 ja näemme että kysyntä on siitä lähtien ollut tasaista.

Kivenmurskauslaitteissa nähtiin hieman vahvempaa kysyntää verrattuna toiseen neljännekseen. Erot eri markkina-alueiden välillä ovat merkittäviä vaikka tilaukset ovat olleet samaa kokoluokkaa monta neljännestä peräkkäin. Yleisen taloustilanteen parannuttua Euroopassa ja Yhdysvalloissa kivenmurskauslaitteiden kysyntä on kasvanut asteittain. Kasvu-uralla on myös Intia, jossa tieverkoston kehittäminen ja muu infrarakentaminen luovat kysyntää Metson laitteille ja -palveluille. Etelä-Amerikassa, ja etenkin Brasiliassa, yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen negatiivisesti alueelta saatuihin tilauksiin. Vaikka kysyntä ei enää juuri heikkenisi, on vaikea nähdä merkkejä kasvusta lähitulevaisuudessa.

Metson tulos on säilynyt liikevaihdon laskusta huolimatta hyvällä tasolla. Tämä kertoo siitä, että yhtiössä tehdään oikeita asioita vaikeassa markkinatilanteessa. Katteet ovat pitäneet ja kustannustoimenpiteet jatkuvat siellä missä sitä tarvitaan, myös jos markkinat heikkenevät entisestään.

Tulosjulkistuksen jälkeen olemme tavanneet sijoittajia Helsingissä ja Lontoossa ja suurin mielenkiinto kohdistuu markkinoiden kehitykseen seuraavien neljännesten aikana. Markkinoiden mielestä Mineralsin vahvistunut tilauskanta viittaisi liikevaihdon kääntyvän ylöspäin vuonna 2017. Samaan aikaan sijoittajat ja analyytikot joutuvat pohtimaan sitä, kehittyykö Flow Control aiemmin odotettua heikommin, mikä laimentaisi Mineralsin kasvun positiivisia vaikutuksia. Tähän kysymykseen saamme vastauksen vasta joidenkin kuukausien kuluttua.