touko 30, 2018 Metso World -blogi

Tampereella keskitytään asiakkaaseen; miten tarjoamme heille parasta tuottavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta?

Tanja Mäkinen
Tanja Mäkinen
IR Asiantuntija
Metson Tampereen tehtaalla valmistuu tämän vuoden aikana noin 600 telamurskainta asiakkaille eri puolilla maailmaa. Samalla katseet ovat tulevaisuuden tuotekehityksessä; miten voimme tarjota asiakkaillemme vieläkin parempaa tuottavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta. Sijoittajavierailulla tutustuimme uuteen Speedline-kokoonpanolinjaan ja Metson kivilaboratorioon. Kaikki tämä tehtiin sekä työntekijöiden että vierailijoiden turvallisuus mielessä pitäen.
Sijoittajia vierailemassa Tampereen tehtaalla.

Toukokuun alussa vierailimme 11 sijoittajan kanssa Metson Tampereen tehtaalla ja saimme kierroksen tammikuussa avatulla uudella Speedline-kokoonpanolinjalla. Uuteen linjaan on panostettu kaikkiaan noin miljoona euroa ja tämä lisää tuotantotehokkuutta ja turvallisuutta sekä tukee strategian mukaista kulttuurimuutosta; nopeampaa reagointia markkinamuutoksiin ja toiminnan ketteryyttä.

Vierailumme aikana Speedlinella valmistui liikuteltavia telamurskaimia neljälle eri asiakkaalle, kolmella eri mantereella Amerikoissa ja Euroopassa. Vaikka tuotteet ulkoisesti näyttävät samanlaisilta, on niissä paljon eroja, koska ne valmistetaan aina asiakkaan tarpeeseen. Yhteen asennettiin isompaa kiveä murskaava leukamurskain ja toiseen pienempää kiveä hienontava kartiomurskain. Toisiin asennettiin vesiletkuja murskausprosessissa syntyvän pölyn minimoimiseksi  jotta laitteiden käyttö myös asutusalueiden läheisyydessä on mahdollista. Lokotrack onkin hyvä esimerkki siitä, miten yhdistetään standardituote ja asiakkaan tarpeisiin vastaava teknologia. Noin 80 prosenttia tuotteen arvosta tulee alihankkijoilta, joten hankintaketjun hallinta on erittäin tärkeää. Kuitenkin kaikki mikä liittyy itse murskausteknologiaan, pidetään omissa käsissä, sillä siinä Metsolla on paras osaaminen ”in-house”.

Metsolle ja Tampereen tehtaalle uusi Speedline on myös osa isompaa kulttuurimuutosta: Uudella tuotantolinjalla työnjohto pystyy tehokkaammin seuraamaan koko linjan toimintaa ja kommunikaatio onkin selkeästi parantunut. Yhdellä asemalla tapahtuva tahtiaika on nyt 6 tuntia eli kaksi tuntia vähemmän kuin aikaisemmin. Myös työturvallisuuteen haetaan parannusta: aikaisemmasta poiketen meitä vierailijoita kuljetettiinkin nyt omalla vieraille tarkoitetulla kulkusillalla. Emme siis olleet tuotannon tiellä, eikä tuotantoa tarvitse enää hidastaa tai pysäyttää vierailijoiden takia. Uusi tuotantolinja on ollut myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuus. Kun linjaa suunniteltiin, saivat työntekijät tasapuolisesti kertoa miten työt heidän mielestään edistyisivät tehokkaasti ja millaiset olosuhteet lisäävät työhyvinvointia. Mielipiteet otettiin huomioon linjan suunnittelussa.

Liikuteltavien telamurskainten kysyntä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2015 niitä valmistui Tampereella 400 kappaletta ja vuonna 2018 määrä tullee olemaan noin 600. Metson markkina-asema on tunnetusti liikuteltavissa telamurskaimissa vahva eikä siinä haluta antaa piiruakaan periksi.

Kierroksen loppupuolella tutustuimme yhteen Metson kivilaboratorioista, jossa tutkitaan vuosittain satoja kivinäytteitä. Ne saapuvat Tampereelle ympäri maailman, kaikilta mantereilta Antarktista lukuunottamatta! Tyypillinen tutkimukseen saapuva kivierä käy läpi kolmivaiheiset testit, jossa määritellään kiven lujuutta, murskattavuutta ja kuluttavuutta. Näin pystytään valitsemaan juuri tämän asiakkaan tarpeisiin sopiva laite oikeilla asetuksilla.

Metson Tampereen tehtaalla pyritään yhdistämään sekä tämän päivän tuotannon tehokkuus ja joustavuus että tulevaisuuden ratkaisut. On tärkeää satsata sekä perusteknologioiden parantamiseen että täysin uudenlaisiin innovaatioihin. Nyt toukokuussa 10 vuotta täyttävä Tampereen kivilaboratorio on tästä hyvä esimerkki. Siellä voidaan tarvittaessa testata kaikki Metson kivenmurskaustuotteet, niiden suorituskyky ja soveltuvuus tiettyihin kivilaatuihin. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti sekä yliopistojen että asiakkaiden kanssa. Yhtälailla suuret kuin pienet toimijat tarvitsevat Metson apua.

Kiviaineksen käyttö kasvaa tasaisesti kaikkialla maailmassa, arviolta 4-5 prosenttia vuodessa ja Metso haluaa ottaa osansa tästä kasvusta. Ajoittaisia piikkejä voidaan nähdä muun muassa suurten rakennushankkeiden kuten olympialaisten yhteydessä. Muuten kysyntä on suhteellisen tasaista ympäri maailman, koska sijoitukset infrastruktuuriin ovat paikallisia. Konsolidaatio alalla on viime vuosina muuttanut myös Metson asiakaskuntaa jonkin verran koska kysyntä isoilta asiakkailta on kasvanut. Toki pieniäkin palvellaan samalla intensiteetillä. Mutta mihin sitten keskitytään tällä hetkellä? Vastaus on selkeä: Panostetaan tuotekehitykseen ja siihen että markkinoille voidaan tuoda uusia tuotteita, kasvatetaan tuotantokapasiteettia globaalisti ja jatketaan rekrytointeja niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Lämmin kiitos Lähi-Tapiola Varainhoidon, Nordea Asset Managementin ja Carnegien kierrokselle osallistuneille. Ja erityiskiitos Metson erinomaisille isännille Kimmo Vesamäelle, Ville Seppälälle ja Keijo Viilolle.