helmi 4, 2019 Metso World -blogi

Metso ja kestävä kehitys – meillä on selkeä ohjelma

Kaisa Jungman
Kaisa Jungman
Head of Sustainability, Metso
On monta eri näkemystä ja määritelmää siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten siihen päästään. Metsolla ajatus kestävästä kehityksestä on ollut jo alusta saakka osa ratkaisujamme, sillä olemme panostaneet tuotannon tehokkuuteen ja laitteiden kestävyyteen. Nykyään kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa on juurtunut syvälle kaikkeen toimintaamme, ja meillä on laajamittainen kestävän kehityksen ohjelma, jossa käsitellään keskeisimpiä näkökohtia.
Kaksi miest katsomassa louhokselle.

Tapaamme vuosittain useita sidosryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet siitä, miten me kansainvälisenä tuotantoteollisuutta palvelevana teknologiayrityksenä määrittelemme kestävän kehityksen ja vastaamme jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin. Asiakkaamme ottavat toimilupansa vakavasti ja odottavat myös toimittajiensa noudattavan kestävään kehitykseen liittyviä määräyksiä ja odotuksia. Aihe kiinnostaa myös yhä useampaa sijoittajaa ja sidosryhmää.

Olemme käyneet lukuisia hedelmällisiä keskusteluita eri sidosryhmien kanssa, ja haluaisinkin tässä yhteydessä jakaa kaksi blogikirjoitusta, joissa käsitellään seitsemää yleisintä kestävään kehitykseen liittyvää kysymystä. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa keskitytään siihen, miten me Metsolla määrittelemme kestävän kehityksen ja millainen rooli kiertotaloudella on tarjonnassamme. Toisessa blogikirjoituksessa käsitellään aiheita, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteiden asettamiseen sekä niiden toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan. Lisäksi tarkastelemme, millainen on ihmisten rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten Metso määrittelee kestävän kehityksen ja miten se liittyy Metson strategiaan? Voiko Metso sanoa itseään kestävän kehityksen mukaisesti toimivaksi yritykseksi?

Päivitimme kestävän kehityksen ohjelmamme keväällä 2018 ja panostamme sen mukaisesti kahteen osa-alueeseen: haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani sekä keskittyä kestävään tuottavuuteen asiakkaillemme.

Vastuullisena ja luotettavana kumppanina oleminen on koko brändimme keskiössä, ja se on menestyvän yrityksen kantava voima. Siinä edellytetään, että varmistamme kestävän kehityksen omassa toiminnassamme ja toimiessamme kolmansien osapuolten kanssa. Tämä onnistuu, kun noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja vastaamme eri sidosryhmien odotuksiin – sekä toimimme esimerkillisesti yhteisöissä, joissa meillä on liiketoimintaa. Yhteiset toimintaperiaatteemme, toimintamme ympäristötehokkuus, turvallinen työympäristö, vastuullinen hankinta ja johtajuus ovat tämän kaiken perusta.

Ympäristötehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti, joten meidän on löydettävä asiakkaillemme ratkaisuja toiminnan tehostamiseen entistä vähemmillä luonnonvaroilla. Palvelemamme alat pyrkivät samalla vähentämään energian ja veden käyttöään sekä jätteitä ja päästöjä. Meille kestävä tuottavuus tarkoittaa asiakkaiden tuottavuuden parantamista ratkaisuilla, jotka ovat kestävämpiä, tehokkaampia ja turvallisempia ympäristölle ja tehtaiden työntekijöille.

Metsolla kestävä kehitys siis tarkoittaa visiomme toteuttamista käytännön työssä: teemme joka päivä parhaamme sen eteen, että olisimme asiakkaidemme ensisijainen vaihtoehto vastuullisessa luonnonvarojen käsittelyssä ja virtauksensäädössä.

Miten tärkeitä kestävä kehitys ja kiertotalous ovat Metson asiakkaille, ja miten Metso voi auttaa niiden kanssa?

Ilman kaivoksia, louhoksia ja petrokemian laitoksia päivittäinen elämämme ja meitä ympäröivä maailma olisivat erilaisia. Tarvitsemme mineraaleja, metalleja ja muita luonnonvaroja elintasomme ylläpitämiseen. Ne ovat elintärkeitä lähes kaikkien käyttämiemme kulutustavaroiden ja rakenteiden kannalta.

Raaka-aineita käsittelevät teollisuudet kamppailevat ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen ja mineraalipitoisuuden heikkenemisen kaltaisten haasteiden kanssa. Lisäksi ne pyrkivät vähentämään prosesseissa käytettävän veden määrää, parantamaan energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä ja jätteitä. Kestävyyteen liittyvien haasteiden ratkaiseminen on suoraan yhteydessä toimilupaan ja yrityksen menestymiseen. Tässä Metson teknologia tulee mukaan kuvioihin: ratkaisumme auttavat parantamaan  kiviaineksen ja mineraalien käsittelyn, metallien ja jätteen kierrättämisen sekä prosessiteollisuuden virtauksensäädön kestävyyttä.

Kun autamme asiakkaitamme ratkaisemaan edellä kuvatut haasteet ratkaisujemme ja palvelujemme avulla, luomme lisäarvoa asiakkaille, sidosryhmille ja myös yhteiskunnalle. Kiertotalousajattelu on myös tärkeää. Materiaalien kierrättäminen, kiertojen sulkeminen ja laitteiden käyttöiän pidentäminen ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten osaamisemme pääsee oikeuksiinsa. Energiatehokkaat kaivosalan hienonnustekniikkamme, kuten HRCTM-jauhintekniikka, liikuteltavat LokotrackTM UrbanTM -murskaimet ja edistyksellinen virtauksensäätötekniikka, sekä metallin ja jätteiden kierrätysratkaisumme ovat erinomaisia esimerkkejä ennakoivasta tekniikasta, joka auttaa vastaamaan kestävän kehityksen tuomiin haasteisiin.

Miten ilmastonmuutos ja kiertotalous vaikuttavat Metson innovaatioihin?

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen ovat haaste asiakkaillemme. Haluamme auttaa asiakkaitamme ennakoimaan ja vastaamaan haasteisiin jo ennen niiden ilmenemistä, ja tämä onkin innovaatiotyömme keskiössä.

Esimerkkinä voisi mainita Metson Vertimill®-myllyt, jotka tunnetaan maailmanlaajuisesti huippuluokan energiatehokkuudestaan. Ne jauhavat todistetusti tehokkaammin kuin vaakasuuntaiset kuulamyllyt. Energiaa säästyy tavallisesti 25–35 prosenttia ja joissakin tapauksissa jopa 50 prosenttia. Vuonna 2018 Vertimill®-myllyjen käytöllä säästettiin noin 1 482 000 MWh:n edestä energiaa ja hiilidioksidipäästöt laskivat 652 000 tonnia.

Ympäristökuormitusta voi vähentää myös monilla muilla Metson ratkaisuilla. Myös digitalisaatio voi auttaa asiakkaitamme parantamaan prosessejaan ja vähentämään energiankulutusta.

Kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja puolestaan on jo pitkään sisällytynyt Metson tarjontaan, johon kuuluu esimerkiksi markkinoiden johtavia jätteen ja metallin kierrätyslaitteita sekä asfaltti-, rakennus- ja purkujätteen murskaustekniikkaa.

Metson laitteet on suunniteltu kestämään. Pystymme pidentämään laitteiden käyttöikää asiantuntijapalveluiden ja kulutusosien ansiosta, ja asiakkaiden prosesseja parantamalla niistä saadaan entistäkin tehokkaampia.

Nykyään tarjontaamme kuuluu yksi alan edistyksellisimmistä ratkaisuista metallien kierrätykseen sekä kiinteän jätteen ja sivutuotteiden käsittelyyn. Esimerkiksi murskaimiamme ja lisälaitteitamme käytetään romuttamoilla, elektroniikkaromun kierrätyslaitoksissa sekä laitoksissa, joissa jäte esikäsitellään vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottamista varten.

YK arvioi, että kaupungeissa asuvien määrä voi kaksinkertaistua nykyisestä eli nousta 6,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Kasvava väestö tarvitsee uusia asuntoja, puistoja, teitä, metrolinjoja ja muuta infrastruktuuria. Näissä kaikissa tarvitaan sopivia rakennusaineita joko luonnosta tai kierrätettynä.

Me Metsolla olemme kehittäneet alan johtavan prosessin teollisuushiekan tuotantoon. Se täydentää jatkuvasti ehtyvää ja säännösteltävää hiekkavarantoa ja korvaa luonnon hiekan käytön rakentamisessa. Teollisuushiekanjyvät ovat laadultaan ja muodoltaan erinomaisia, joten betoniseoksissa tarvitaan parhaimmillaan jopa 15 prosenttia vähemmän sementtiä.

Yleensä uuden rakentaminen edellyttää jonkin vanhan purkamista. Ennen asfaltti- ja rakennusjäte vain kuljetettiin lähimmälle kaatopaikalle hävitettäväksi. Nykyään käytössä on liikuteltavan Lokotrack®-murskauslaitoksen kaltaisia ratkaisuja. Niillä pystytään murskaamaan ja erottelemaan bitumia ja kivimurskaa uusiokäyttöön joko uudessa asfaltissa tai täyteaineena erilaisissa rakennusprojekteissa. Samalla tämä innovatiivinen teknologia parantaa energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä.

Lue myös blogikirjoitukseni kestävän kehityksen mittaamisesta ja seurannasta.

Ympäristö, ihmiset ja talous
Nämä kolme dimensiota ovat tärkeitä koko arvoketjussa aina hankinnasta lopputuotteeseen. Uskomme, että yksi parhaista tavoista edistää kestävää kehitystä on kehittää teknologiaa sekä muuttaa nykyisiä tapoja toimia.