marras 30, 2018 Metso World -blogi

Kestävää kehitystä digitalisaation avulla

Jani Puroranta
Jani Puroranta
Alumni
Metson visio on selkeä: haluamme olla paras valinta luonnonvarojen vastuulliseen käsittelyyn ja virtauksensäätöön. Digitalisaatiolla on tässä tärkeä tehtävä.
Myllynvuoraus kuvattuna myllyn sisäpuolelta

Kaivokset, louhokset, petrokemian laitokset ja kierrätyslaitokset ovat toimivat useimmiten kaukaisilla tai kriittisillä paikoilla ja niiden käyttöolosuhteet ovat vaativat. Näitä kaikkia yhdistää tarve toimia luotettavasti, turvallisesti ja kestävästi. Automaation ja digitalisaation rooli on tässä merkittävä. Ihmiset seuraavat ja ohjaavat prosesseja turvallisesta ja tehokkaasti etänä.

Sekä kaivoksilla, louhoksilla ja prosessiteollisuuden laitoksissa otetaan käyttöön yhä enemmän älykkäitä koneita, jotka voivat säätää itseään automaattisesti prosesseissa tapahtuvien muutosten mukaan. Koneiden suorituskyky vaihtelee vain vähän, ja ne ovat tehokkaita. Keinoäly tekee useimmat pienet päätökset, jotka liittyvät päivittäiseen toimintaan tai ylläpitoon. Ihmiset ohjaavat prosesseja etänä ja keskittyvät strategisen tason päätöksiin, kuten prosessien optimiointiin, päivitysten suunnitteluun ja taloudelliseen optimointiin.

Luotettavuus, turvallisuus ja kestävä kehitys ytimessä

Otimme ensimmäiset askeleemme digitalisaation parissa 1990-luvulla, kun otimme käyttöön Bruno™ simulointityökalun, joka mahdollistaa kivenmurskausprosessien ja -laitteiden helpon suunnittelun. Samoihin aikoihin lanseerattiin myös digitaalinen Neles™ venttiilinohjain prosessiteollisuuden virtauksensäädön tarpeisiin.

Nykyisin toisiinsa kytketyt prosessit ja datan tarkkaan hyödyntämiseen perustuvat työtavat ovat päivittäisen liiketoimintamme perustana. Käytämme asiakkaiden prosessidataa esimerkiksi raaka-aineiden, energian and tuotantotehokkuuden parantamiseen asiakkaidemme tuotantolaitoksissa. Hyödynnämme reaali-aikaista tietoa myös esimerkiksi tuotteidemme parantantamiseen sekä tuotekehityssyklien lyhentämiseen.

Digitalisaatiossa on kyse kestävästä kehityksestä, prosessien luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Jo nyt innovaatiot, kuten kaivoslaitteiden ennakoivan kunnossapidon ja optimoinnin mahdollistava Metso Metrics -ratkaisu, Expertune PlantTriage™ -ohjelmisto, joka seuraa prosessilaitosten tehokkuutta, nykyaikaiset verkkotilauskanavat, hanketietojen kehittyneet vaihtojärjestelmät ja joustavan valmistamisen ja uudenlaisten komponenttien suunnittelun mahdollistava 3D-tulostus, tuottavat asiakkaillemme hyötyä.

Viemme alan digitaalista kehitystä eteenpäin  koko 13,000 hengen tiimimme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa strategiamme mukaisesti. Jotta unelmat toteutuisivat nopeammin, olemme täydentäneet innovointiprosessejamme esimerkiksi vuosittaisella Metson innovaatiohaasteella ja Digital Garage -toiminnolla, jotka edistävät uusien digitaalisten ideoiden nopeaa kokeilua ja prototyyppien tekemistä.

Reshaping the future
Digitalisaatiolla on vahva rooli nykypäivän innovaatioissa. Tavoitteenamme on tulla yhdeksi palveluteollisuuden digitaalisista johtajista.