helmi 4, 2019 Metso World -blogi

Metso ja kestävä kehitys – mittaaminen ja seuranta

Kaisa Jungman
Kaisa Jungman
Head of Sustainability, Metso
Kestävä kehitys on keskeinen osa tarjontaamme ja liiketoimintaamme. Tämä on varmistettu ottamalla jokainen mukaan. Asetamme tavoitteita, mittaamme edistymistä, järjestämme säännöllistä seurantaa ja raportoimme tuloksista.
Työntekijät katsomassa piirrustuksia.

Metso on työskennellyt kestävyyteen liittyvän kehitystyön ja raportoinnin parissa 2000-luvun alusta saakka. Olemme määrittäneet hyviä käytäntöjä ja saavuttaneet erinomaisia tuloksia kestävään kehitykseen liittyvissä projekteissamme. Aiemmin julkaisemani kestävän kehityksen ohjelmaa käsittelevän blogikirjoituksen jatkoksi haluaisin jakaa joitakin kysymyksiä, joita meille esitetään tavoitteiden asettamisesta sekä mittaus- ja seurantakäytännöistä kestävässä kehityksessä.

Onko Metsolla konkreettisia kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita?

Meillä on selkeät tavoitteet kestävälle kehitykselle niin omassa kuin toimittajiemmekin toiminnassa. Lisäksi kaikissa tutkimus- ja kehityshankkeissamme asetetaan tarvittaessa kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Omassa toiminnassamme etusijalla on työntekijöidemme turvallisuus. Seuraamme tarkkaan edistymistä tapaturmataajuuden (LTIF), järjestettyjen koulutusten lukumäärän ja ilmoitettujen turvallisuusriskien kaltaisten tunnuslukujen perusteella. Turvallisuus kuuluu myös jokaisen työntekijän henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Lisäksi meillä on tavoitteita oman toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tavoitteenamme on esimerkiksi vähentää energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä työstämme pitkän aikavälin tavoitteita.

Omien työntekijöidemme osalta keskitymme muun muassa työntekijöiden sitoutumiseen, monimuotoisuuteen ja johtajuuden kehittämiseen. Nämä seikat vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja yrityksen kannattavaan kasvuun. Järjestimme vuonna 2018 PeoplePulsen työtyytyväisyyskyselyn, jonka tulokset olivat erinomaisia. Vastausprosentti oli 87 prosenttia. Tulosten perusteella 88 prosenttia työntekijöistämme sanoo olevansa vahvasti sitoutunut työhönsä ja Metsoon yhtiönä.

Koko Metso-yhtiölle yhteisen tavoitteen asettaminen tuotteiden ja ratkaisujen kestävälle kehitykselle ei sitten olekaan niin yksinkertaista. Useimpiin tutkimus- ja kehityshankkeisiimme sisältyy ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan koko Metson tasolla. Yksittäisten asiakasprosessien todellisten energiansäästöjen ja hiilidioksidipäästöjen mittaaminen on usein mahdotonta. Mittaamista voidaan kuitenkin kehittää edelleen jatkamalla tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja keräämällä tietoa vaikkapa digitaalisten ratkaisujemme kautta. Säästöjä pystytään arvioimaan tunnettujen kertoimien ja keskimääräisten prosessimittarien perusteella. Esimerkiksi noin 90 prosenttia energiasta kulutetaan silloin, kun murskainta käytetään jauhatuspiirissä. Muutaman prosenttiyksikön säästö voi tarkoittaa valtavia säästöjä energian ja päästöjen määrissä.

Miten Metso varmistaa, että sen toimittajat toimivat kestävän kehityksen mukaisesti?

Auditoimme vuosittain noin 65 toimittajan kestävää kehitystä, ja korjaavien toimenpiteiden seuranta on keskeistä auditointien jälkeen. Auditoinnit hoitaa ulkopuolinen kumppani sekä Metson oma hankinnasta ja laadunvarmistuksesta vastaava henkilöstö. Metson edustaja on paikalla jokaisessa auditoinnissa, ja hänen tehtävänsä on huolehtia korjaavien toimenpiteiden tekemisestä yhdessä toimittajan kanssa auditoinnin jälkeen. Yhteiset auditoinnit ovat hyviä oppimistilanteita aivan jokaiselle. Ne vahvistavat Metson ja toimittajan välistä suhdetta, ja niillä on monia positiivisia vaikutuksia pitkällä tähtäimellä.

Miten Metso sovittaa omat suunnitelmansa kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin?

Monet toimistamme ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, ja seuraamme tarkkaan yleisesti hyväksyttyjen tavoitteiden kehittymistä. Huolehdimme lisäksi siitä, että tavoitteemme ovat linjassa asiakkaidemme tavoitteiden kanssa.

Olemme mukana lukuisissa tunnetuissa kestävän kehityksen indekseissä, joita ovat muun muassa CDP:n Management-taso, FTSE4GOOD-indeksi ja Ethibel Sustainability Index -indeksi. Meidät on myös otettu maailman sadan vastuullisimman yhtiön listalle. Listauksemme lukuisissa indekseissä on merkki siitä, että toimimme oikein. Silti kestävässä kehityksessä on loputtomasti parannettavaa – uusia innovaatioita ja parannuksia tarvitaan aina. 

Miten kestävä kehitys ja henkilöstöasiat liittyvät toisiinsa?

Kestävä kehitys ja henkilöstöasiat kulkevat käsi kädessä. Ihmisethän juuri tekevät päätökset, tuottavat ratkaisut ja palvelut sekä ostavat ja kuluttavat lopputuotteita. Kuten jo aiemmin mainitsin, 88 prosenttia työntekijöistämme sanoo olevansa vahvasti sitoutunut työhönsä ja Metsoon yhtiönä. Tämä vankka perusta tukee asiakkaitamme heidän liiketoimintansa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Haluaisin myös korostaa toimintaperiaatteidemme merkitystä. Ne ovat meidän ja sidosryhmiemme yhteisesti hyväksyttyjä ohjeita ja näkökulmia tuleviin päätöksiin. Toimintaperiaatteet kuvaavat yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja sitoutumistamme lakien ja määräysten noudattamiseen. Se on konsernimme keskeinen standardi, ja pidämmekin toimintaperiaatteita käsitteleviä koulutuksia kaikille työntekijöillemme joka toinen vuosi. Vuonna 2017 koulutimme 99,8 prosenttia työntekijöistämme. Vuonna 2019 järjestämme uuden koulutuksen, jossa keskitytään erityisesti ihmisoikeuksiin.

Monimuotoisuus on syvälle juurtunut ja korvaamaton osa tietovarantoamme ja samalla keskeinen kilpailuetu. Arvostamme monimuotoisuutta ja tarjoamme jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet. Työntekijämme edustavat 84:ää kansalaisuutta, ja toimimme yli 50 maassa ja noin 180 paikassa. Ainutlaatuisessa henkilöstössämme on ihmisiä eri taustoista, heillä on eri määrä palvelusvuosia takanaan ja he ovat eri ikäisiä. Tämä takaa kognitiivisen monimuotoisuuden, joka puolestaan auttaa meitä ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita eri puolilla maailmaa ja löytämään uusia ratkaisuja vaativimpiinkin haasteisiin. Opimme yhdessä ja jaamme tehokkaasti tietämystä toinen toisillemme yrityksen sisällä sekä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kesken. Tämä tekee meistä vahvoja ja ketteriä uudistusten ja innovaatioiden saralla.

Kestävyys on siis olennainen osa Metson toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tehdä osamme, jotta jokainen ihminen ympäri maailman saisi hyvän ja nykyaikaisen elämän ilman, että tulevat sukupolvet joutuvat tinkimään omista tarpeistaan. Mielestämme kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on kannattavaa ja tuottavaa liiketoimintaa. Ennen pitkää juuri alan kehityksen kärjessä olevat yritykset ovat niitä, joiden toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.

Ympäristö, ihmiset ja talous
Nämä kolme dimensiota ovat tärkeitä koko arvoketjussa aina hankinnasta lopputuotteeseen. Uskomme, että yksi parhaista tavoista edistää kestävää kehitystä on kehittää teknologiaa sekä muuttaa nykyisiä tapoja toimia.