maalis 31, 2020 Metso World -blogi

Konkreettisia toimia Metson ilmasto-ohjelmassa

Kaisa Jungman
Kaisa Jungman
Director, Sustainable Business Development
Syksyllä 2019 käynnistimme ilmasto-ohjelman, johon kuuluu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä tieteeseen pohjautuvia tavoitteita. Tavoitteita sovelletaan kaikkiin toimintoihin, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä: tuotantoon, hankintaan, saapuvaan ja lähtevään kuljetukseen sekä Metson tuotteiden käyttöön. Päästövähennystavoitteiden lisäksi olemme asettaneet kaikille tutkimus- ja tuotekehityshankkeillemme energiatehokkuustavoitteen. Yhtenä edistysaskeleena olemme kompensoineet vuonna 2019 lentomatkoistamme aiheutuneet päästöt investoimalla tuulivoimaan Intiassa, Turkissa ja Kiinassa. Tarkastellaan toimenpiteitä nyt tarkemmin.
Kiviä kaivoksella, taustana sininen taivas.

Täysin uusiutuvasti tuotettua sähköä Metson toimipaikoissa Ruotsissa ja Suomessa

Ilmasto-ohjelman mukaisesti Metso alkaa käyttää uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä kaikissa tuotantolaitoksissaan Suomessa ja Ruotsissa. Korvaamalla sähkön vihreämmillä vaihtoehdoilla tuottamamme hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 6 400 tonnia vuodessa. Viime vuosina olemme investoineet moniin hankkeisiin, jotka tähtäävät energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön.

Olemme esimerkiksi hankkineet uudenlaisen sulatusuunin Kiinan valimoomme. Muualla olemme ottaneet käyttöön teknologiaa, jolla otetaan talteen prosessien poistoilmasta vapautuvaa lämpöä hyödynnettäväksi lämmityksessä. Parannamme energiatehokkuutta myös esimerkiksi investoimalla LED-valaistukseen, kehittämällä ja automatisoimalla operatiivisia prosesseja, parantamalla sulatusuunien eristystä ja tuottamalla sähköä aurinkovoimalla.

Teknologia on avainasemassa ilmastonmuutoksen lieventämisessä

Mineraalien käsittely kuluttaa valtavasti energiaa. Kaivosteollisuudessa panostetaan erityisesti energiatehokkaampien ratkaisujen kehittämiseen. Olemme asettaneet tieteeseen pohjautuvan tavoitteen kolmelle energiatehokkaalle jauhatustekniikallemme: SMD, Vertimill® ja HRC™. Pyrimme vähentämään päästöjä 10 prosenttia vuoteen 2025 mennessä käyttämällä näitä tekniikoita Metson tuotteissa asiakkaiden eniten energiaa kuluttavissa prosesseissa. Asennetun laitekannan hiilidioksidipäästöt pienenivät näillä tekniikoilla 1 003 825 tonnia vuonna 2019. Määrä vastaa 213 126 henkilöauton vuodessa tuottamia päästöjä ja 563 moottorivaunullista kivihiiltä.

Asennetun laitekannan hiilidioksidipäästöt pienenivät näillä tekniikoilla 1 003 825 tonnia vuonna 2019. Määrä vastaa 213 126 henkilöauton vuodessa tuottamia päästöjä ja 563 moottorivaunullista kivihiiltä.

Toimitusketjullekin päästövähennystavoitteita

Metson tavoitteisiin kuuluu myös se, että hankintakuluilla mitattuna 30 prosentin tavarantoimittajista pitää asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2024 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme suurimpiin toimittajiimme ja arvioimme niiden nykyisiä hiilidioksidipäästötavoitteita ja tavoitetasoja. Uuden toimittajan käyttöönottovaiheessa pyydämme tarkempia tietoja sen päästövähennystavoitteista.

Pienemmille toimittajille annamme opastusta ja työkaluja, jotta ne voivat asettaa hiilidioksidipäästötavoitteet ja laskea kasvihuonekaasupäästönsä.

Optimoitu varastointi vähentää päästöjä

Optimoidut toimitusreitit varastoilta asiakkaille pienentävät kustannuksia ja lyhentävät toimitusaikoja. Lisäksi ne vähentävät päästöjä. Materiaalien toimitusreitit lyhenevät, ja voimme seurata hiilidioksidipäästöjen vähenemistä tarkasti sen mukaan, kuinka paljon kilometrejä säästyy. Metso tekee yhteystyötä maailman suurimpien kuljetusyritysten kanssa, jotka seuraavat hiilidioksidipäästöjään ja raportoivat niistä. Jo vuonna 2019 kehitys oli myönteistä, ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen jatkuu.

Metson ilmasto-ohjelma
Osana ilmasto-ohjelmaa olemme asettaneet mm. kasvihuonekaasupäästötavoitteet, jotka Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt.