touko 12, 2020 Metso World -blogi

Toimittajien vastuullisuutta seurataan mittaristolla

Harald Huppe
Harald Huppe
Senior Manager, Responsible Supply Chain
Metson työntekijä louhoksella katsoo kohti asiakasta.

Metson toimittajien toimintaperiaatteet

Metson toimittajien toimintaperiaatteissa kuvataan vaatimukset, joita odotamme toimittajien noudattavan, kuten kestävän kehityksen tukeminen. Kaikki uudet tai olemassa olevat liikesuhteet perustuvat toimintaperiaatteisiin. Metson toimittajien toimintaperiaatteissa käsitellään muun muassa terveyttä ja turvallisuutta, lapsi- ja pakkotyötä, ihmisoikeuksia, lahjonnanvastaisuutta, lakien ja määräysten noudattamista, ympäristöä ja ilmastonmuutosta. Odotamme toimittajien noudattavan toimintaperiaatteita aina Metson kanssa toimiessaan.

Toimittajien vastuullisuusmittaristo – vastuullisuus osaksi päätöksentekoa

Kun työskentelemme toimittajien kanssa, on tärkeää tietää,

  • noudattavatko ne Metson toimittajien toimintaperiaatteita,
  • onko niiden toiminnan vastuullisuutta arvioitu ja
  • ovatko ne tehneet tarpeelliset korjaustoimet.

Toimittajien toimintaa arvioitaessa on tärkeää kiinnittää huomiota vastuullisuustietoihin taloustietojen, toimitusten ja laadun lisäksi.

Toimittajien vastuullisuusmittareiden tiedoista tehdään kuukausittain koko toimitusketjun kattavat edistymisraportit. Niistä ilmenee toimittajan vastuullisuustarkastuksen tulos, keskeneräisten ja valmiiksi saatujen korjaustoimien määrä ja hyväksytyt toimittajaprofiilit. Mittariston avulla voidaan seurata toimittajien vastuullisuutta. Edistymistä mitataan arvioimalla korjaavien toimien suunnitelmia, jotka laaditaan yhdessä toimittajien kanssa. Jos toimittaja edistyy vain vähän tai ei lainkaan kestävää kehitystä tukevien käytäntöjen parantamisessa, voimme järjestää toisen auditoinnin tai sopia muista vastuullisuutta edistävistä toimenpiteistä. Mittaristolla voimme tunnistaa toimittajat, jotka toimivat vastuullisemmin ja jotka ovat sitoutuneempia parantamaan toimintaansa.

Tässä on joitakin esimerkkejä mittaristolla mitattavista asioista: 1) Toimittajan itsearviointiin perustuva tulos (vasemmalla) ja auditointitulos (oikealla), 2) tehtyjen sisäisten tarkastusten määrä tavoitteeseen verrattuna (Metson työntekijöiden tekemät tarkastukset) ja 3) valmiiksi saatujen ja keskeneräisten toimenpiteiden määrä. Näitä toimenpiteitä toimittajille annetaan tehtäväksi tarkastusten perusteella. 

Esimerkki vastuullismittariston kaavioista.
Kaavio sisäisten auditointien seuraamisesta.
Esimerkki kaaviosta, jolla seurataan tehtäviä, joita toimittajille asetetaan,

Toimittajien vastuullisuuden kehittäminen

Haluamme varmistaa, että toimittajamme jatkavat vastuullisten käytäntöjen ja toiminnan kehittämistä. Siihen kuuluu myös päästöjen vähentäminen: tavoitteenamme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 prosenttia suorista toimittajistamme asettaa hiilidioksidipäästöille vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

On tärkeää tukea toimittajaverkostoa. Teemme toimittajien kanssa tiiviisti yhteistyötä kehittääksemme niiden kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä ja prosesseja. Esimerkiksi vuonna 2019 järjestimme toimittajien vastuullisuuspäivän Intiassa. Tarkoituksena oli parantaa yhteistyötä ja osaamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja auttaa toimittajia ymmärtämään, kuinka Metso odottaa niiden tukevan kestävää kehitystä. Viime vuonna teimme yhteensä 123 toimittajien vastuullisuustarkastusta ja tunnistimme 648 riskiä. Korjaavista toimista 82 prosenttia on toteutettu.