Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on keskeinen osa Metson toimintoja. Asetamme ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden aina etusijalle toiminnassamme.

Suunnannäyttäjä vastuullisuudessa

Kehitämme asiakkaillemme tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka vähentävät energiankulutusta ja päästöjä, käyttävät vähemmän vettä tai raaka-aineita ja vähentävät jätteen määrää, vaikka tuotantomäärä pysyy samana tai kasvaa.

Toimimme vastuullisesti ja noudatamme korkeita terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja ja -käytäntöjä. Seuraamme toimintamme vastuullisuutta vuosille 2018 ja 2020 asetetuilla mitattavilla tavoitteilla.

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ydin. Uskomme, että sisällyttämällä vastuullisuuden strategiaamme ja liiketoimintoihimme luomme kestävää menestystä ja hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme, yhteiskunta mukaan lukien. Toimintamallimme kantava ajatus on, että tarjonnallaan yhteiskunnan ja ympäristön myönteistä kehitystä maailmanlaajuisesti tukeva yhtiö menestyy kilpailijoitaan paremmin ja pystyy säilyttämään kilpailukykynsä ja kannattavuutensa myös pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus osana päivittäistä toimintaamme

Meillä on toimiva yritysvastuun hallintomalli ja tehokkaat mittarit. Käymme sidosryhmiemme kanssa aktiivista vuoropuhelua vastuullisuudesta kaikissa yhteisöissä, joissa toimimme. Kestävän kehityksen strategia nivoo vastuullisuustavoitteemme yhteen strategisten elinehtojemme kanssa. Edistämme kestävää kehitystä tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka pienentävät ympäristökuormitusta ja parantavat asiakkaidemme toiminnan laatua. Kehitämme innovatiivisia palvelumalleja vastataksemme asiakkaidemme monimutkaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin kestävän kehityksen alueella. Vahvistamalla edelleen läsnäoloamme kasvumaissa pystymme toimimaan lähellä asiakkaitamme heidän paikallisena yhteistyökumppaninaan. Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen työympäristön ja estämään kaikki työtapaturmat. Pyrimme myös kestävään toimintaan toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Vastuullisuuden painopistealueet

Arvioimme toimintaamme jatkuvasti neljällä fokusalueella:

Vastuullinen toimitusketju: Haluamme varmistaa vastuullisuuden toteutumisen koko toimitusketjussamme kehittämällä vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä niin Metsossa kuin toimittajiemme keskuudessa sekä noudattamalla parhaita käytäntöjä sääntelyn seuraamiseksi.

Asiakkaiden menestyksen tukeminen: Tuotamme ympäristötehokkaita ja -turvallisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita, joilla tuemme asiakkaiden menestystä. Luomme lisäarvoa asiakkaalle tiiviin kumppanuuden ja yhteistyön kautta.

Ympäristöstä huolehtiminen: Teemme jatkuvaa työtä toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Vähennämme veden- ja energiankulutusta sekä jätteitä ja päästöjä tuotannossamme.

Yhdessä toimiminen: Tarjoamme terveellisen ja turvallisen työympäristön, jonka kulttuuri tukee hyvää suoriutumista ja pätevyyttä sekä noudattaa toimintaperiaatteitamme. Teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää kestävästä kehityksestä englanninkielisiltä sivuiltamme.