Strategiamme

Tavoite: kannattava kasvu ja vahva tulos

Strategiamme

Tahtotilanamme on olla paras vaihtoehto luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen.

Metsolla on seitsemän liiketoiminta-aluetta: Mining Equipment, Aggregates Equipment, Minerals Services, Minerals Consumables, Recycling, Valves ja Pumps. Liiketoiminta-alueiden johtajat ovat Metson johtoryhmän jäseniä ja raportoivat suoraan Metson toimitusjohtajalle. Liiketoiminnat perustuvat samanlaiseen asiakas-, kilpailu- ja liiketoimintadynamiikkaan, mikä tekee organisaatiosta ketterämmän ja vahvistaa olennaisiin asioihin keskittymistä. Kasvua haetaan pääasiassa orgaanisesti, mutta myös yritysostoilla. 

Toimintamallimme korostaa liiketoiminta-alueiden vastuuta ja vauhdittaa päätöksentekoa, minkä ansiosta pystymme nopeuttamaan sekä kasvusuunnitelmiemme toteutusta että reagointia markkinoiden mahdollisiin muutoksiin. Lisäksi keskitymme entistä vahvemmin innovointiin ja teknologiaan, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin parempia kestävää kehitystä, tehokkuutta ja tuottavuutta edistäviä ratkaisuja. 

 

Metson tarjooma

Strategiamme toteutus rakentuu viiden päivittäistä toimintaamme ohjaavan perustekijän varaan

Asiakaskeskeisyys
Tunne asiakkaasi ja ole aina valmis palvelemaan heitä. Yhtiömme rakenne tukee päätöksentekoa lähellä asiakkaita, ja luomme arvoa asiakkaillemme saumattomalla yhteistyöllä. Innovoimme ja kehitämme teknologioita tulevaisuuden tarpeisiin.

Palvelujohtajuus
Palvelua ja ratkaisuja koko elinkaaren ajan. Olemme asiantuntijoita asiakkaidemme prosessien ylläpidossa ja parantamisessa koko elinkaaren ajan. Toimimme maailmanlaajuisesti, jotta voimme aina palvella asiakkaitamme paikallisesti.

Innovaatio
Pysyvä kilpailuetu parhailla innovaatioilla. Innovoimme uusia tuotteita ja ratkaisuja ja kehitämme nykyistä tuotevalikoimaamme. Digitalisaatio uudistaa liiketoimintamme ja luo meille uusia tapoja palvella asiakkaitamme.

Toimintojen erinomaisuus
Prosessien, laadun ja turvallisuuden edistäminen. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja prosessejamme koko toimitusketjussa.

Henkilöstö ja johtaminen
Paras ja motivoitunein tiimi saa aikaan parhaat tulokset. Suorituskulttuurin kehittäminen varmistaa parhaat tulokset asiakkaillemme. Keskeisiä menestystekijöitämme ovat osaavat ihmiset, oikeanlainen osaaminen ja avoimet yhtiön sisäiset työmarkkinat.

Liiketoimintaamme tukevat globaalit trendit

Kaupungistuminen lisää edelleen infrastruktuuriinvestointeja ja mineraalien maailmanlaajuista kysyntää. Rakentaminen kaupunkiympäristöissä edellyttää entistä tiukempia vaatimuksia turvallisuuden, melun ja pölyn osalta.

Keskiluokan kasvu ja elintason nousu lisäävät Metson asiakasteollisuuksien kysyntää globaalisti. Elektroniikan ja sähköautojen kasvava kysyntä lisää kuparin kysyntää.

Luonnonvarojen niukkuus johtaa yhä kovempien malmien käsittelyyn ja entistä suurempiin prosessointimääriin, mikä lisää kulutusja varaosien ja aiempaa tuottavampien uusien laiteratkaisujen kysyntää.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimenpiteet siirtävät kysyntää ratkaisuihin, jotka ovat entistä energiatehokkaampia tai voivat käyttää biopolttoaineita ja muita uusiutuvia energialähteitä.

Kiertotalous Metson palveluliiketoiminta auttaa asiakkaita parantamaan suorituskykyään ja pidentämään laitteidensa käyttöikää. Tarjoamme ratkaisuja metallien, jätteiden ja kivimurskeen kierrätykseen. Vesitehokkuuden ja suljettujen järjestelmien kysyntä kasvaa asiakkaidemme keskuudessa.

Digitalisaatio haastaa teollisuudenalojen toimintatapoja ja luo uusia mahdollisuuksia etenkin prosessien suorituskyvyn parantamiseen ja entistä parempaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.