Meillä on kattava hankintastrategia

Case: Toiminnallista tehokkuutta fiksuilla hankinnoilla

Saavuttaaksemme pitkän aikavälin säästötavoitteemme, 3 %:ia vuotuisista hankintakustannuksista, olemme laatineet kattavan hankintastrategian.

Vuonna 2014 lanseerattu pääomantehokkuusohjelmamme auttaa meitä saavuttamaan sitoutuneen pääoman tuottoa (ROCE) koskevat tavoitteemme. Käytämme ulkopuolisiin hankintoihin yli kaksi miljardia euroa vuodessa. Hankintatoimi onkin meille tärkeä strateginen kehitysalue, jolla on suora vaikutus toimintamme tehokkuuteen, kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Hankinnat sisällytettiin pääomantehokkuusohjelmaan yhtenä avainalueena. Strateginen työ hankintojemme tehostamiseksi aloitettiin vuonna 2012, ja nykyinen ohjelma jatkaa aikaisempien saavutusten pohjalta. Nykyinen yhteinen hankintaorganisaatio tukee strategiaamme tulla entistä integroidummaksi yritykseksi.

Saavuttaaksemme pitkän aikavälin säästötavoitteemme, 3 prosenttia vuotuisista hankintakustannuksista, olemme laatineet sähköisen hankinnan sekä kustannustehokkaan suunnittelun ja hankinnan käytännöt kattavan hankintastrategian, solmineet pidempikestoisia sopimuksia tärkeimpien toimittajien kanssa ja uusineet toimittajien maksuehtoja ja -tapoja. Näin on luotu merkittäviä kustannussäästöjä ja parannettu sitoutuneen pääoman tuottoa. Olemme myös ottaneet käyttöön toimittajarahoitusohjelman.

Vuoden 2014 hankintamenomme olivat 2,04 miljardia euroa, mikä on 4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.