Työkierto tarjoaa oivan mahdollisuuden kehittymiseen

Case: Työkierrolla vauhtia uralle

Työkierto tarjoaa oivan mahdollisuuden kehittymiseen

Työntekijöidemme osaaminen on meille tärkeä voimavara. Työkierron tarjoamat uudet haasteet tukevat tehokkaasti työssä oppimista, kohentavat itseluottamusta ja petaavat tietä uralla etenemiselle.

Viestimme sisäisesti kaikista avoinna olevista tehtävistä. Suuri osa töistä on projektilähtöistä, mikä madaltaa kynnystä ottaa vastaan uusi tehtävä. Uusittu kehityskeskustelumalli tukee osaltaan työkiertoa ja rohkaisee työntekijöitä suunnittelemaan uraansa pidemmällä aikajänteellä sekä ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään.

Työkierto voi auttaa katsomaan asioita uusin silmin, mutta mikä tärkeintä, se auttaa säilyttämään työntekijöiden osaamisen ja taidot yhtiössä. Kansainvälisiin tehtäviin kykenevien, kokeneiden johtajien kasvattaminen on yritykselle elintärkeää. Tätä tarkoitusta varten olemme ottaneet käyttöön järjestelmällisen menettelyn, jolla kartoitetaan seuraajia avaintehtäviin sekä potentiaalisia tulevia johtajia. Painotamme vahvasti jokaisen esimiehen vastuuta tulevien johtajien kasvattamisesta – jokaisella on oltavat yhtäläinen mahdollisuus astua isompiin saappaisiin.