Maailma ympärillämme

Toimintaympäristömme

Kaivosteollisuus

Raaka-aineiden hinnat pysyivät alhaisina suurimman osan vuotta, joten kaivosyhtiöt jatkoivat toimintansa sopeuttamista heikkoon markkinatilanteeseen ja keskittyivät kustannusten alentamiseen sekä laitteiden ja tuotannon optimointiin. Suurten kaivosyhtiöiden investoinnit vähenivät edelleen. Monet kaivosyhtiöt jatkoivat omaisuutensa myyntiä suojellakseen tasettaan. Kaivoksia suljettiin ja tuotantoa supistettiin edelleen. Metallien kierrätyksessä romun hinnat säilyivät alhaisella tasolla koko vuoden 2016 ja heikensivät uusien laitteiden ja palvelujen kysyntää.

Kivenmurskaus

Globaalisti rakennusteollisuus elpyi vuoden 2015 verrattain heikolta tasolta. Kysyntä parani Pohjois-Amerikan rakennussektorilla sekä Intian markkinoilla, kun taas Kiinan hidastunut talouskasvu loi paineita infrastruktuuri-investoinneille. Euroopassa ja etenkin Pohjois-Euroopassa nähtiin elpymisen merkkejä.

Virtauksensäätö

Öljy- ja kaasuteollisuudessa alhaiset hinnat saivat asiakkaat harkitsemaan tarkkaan investointejaan ja jatkamaan säästöohjelmiaan. Projekteja jäädytettiin sekä tuotantoprosessin keski- että loppuvaiheissa. Kuljetusprojekteissa vaikutukset näkyivät jo vuoden 2016 alkupuolella, mutta jalostus- ja käsittelyprojekteissa vasta vuoden jälkipuoliskolla. Palvelujen ja varaosien kysyntä säilyi verrattain vakaana koko vuoden.

Massa- ja paperiteollisuuden virtauksensäätöratkaisuissa toiminta hiljeni vuonna 2016, sillä edellisestä vuodesta poiketen suuria investointeja ei tehty. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kysyntä olisi laskenut, vaan kyse on pikemminkin projektien ajoituksesta. Massa- ja paperiteollisuuden investointinäkymät ovatkin paremmat.