Blogi: Go with the flow

Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 2/3 – Prosessien optimointi venttiilien suorituskykytietojen pohjalta

Digitalisaation ytimessä on tieto, jota kerätään, kootaan, tulkitaan ja lopulta käytetään. Sellun, paperin ja muiden biomassapohjaisten tuotteiden tuotantoprosessi on arvokasta tietoa tulvillaan. Yritys voikin saavuttaa huomattavaa etua hyödyntämällä tehokkaasti kaikkia käytettävissä olevia prosessi- ja venttiilitietoja. Kun venttiilien asennuskanta on kartoitettu selkeästi, on aika tarkastella niiden toimintaa.

Sellun ja paperin tuotantoprosessit muuttuvat yhä älykkäämmiksi. Monet prosessin laitteet, kuten Metson älykkäät säätöventtiilit, keräävät runsaasti suorituskyky- ja tilatietoja. Kannattaakin selvittää huolellisesti, mitä kerrottavaa venttiileillä on. Metson Expertune PlantTriage -työkalu kerää tämän hiljaisen tiedon yhteen paikkaan ja mahdollistaa sen analysoinnin. Analyysin pohjalta voit optimoida prosessin turvallisuuden, tehokkuuden ja kannattavuuden siten, että saat olemassa olevista resursseista kaiken irti.

Expertune PlantTriage -ohjelmisto on suunniteltu valvomaan prosessia aktiivisesti ympäri vuorokauden. Se käsittelee mahdolliset ongelmat ja antaa niistä tarvittaessa hälytyksiä. Prosessitietojen käyttäminen prosessien vakauttamiseen ja optimointiin voi tuottaa säästöjä ja jopa lisätä kannattavuutta. Prosessissa esiintyvän vaihtelun minimointi voi auttaa kasvattamaan keskeisen tuotannon osuutta, lisäämään energiatehokkuutta sekä parantamaan prosessin ja lopputuotteen laatua entisestään.

Joskus saavutettavissa oleva parannus voi vaikuttaa pieneltä tai merkityksettömältä – prosentti sinne tai tänne. Pienten yksityiskohtien kautta voidaan kuitenkin kehittää koko prosessia esimerkiksi parantamalla sekä prosessin että raaka-aineiden käsittelyn tehokkuutta ja vähentämällä energian- ja vedenkulutusta. Jos esimerkiksi laitoksen täydellisen seisokin kesto lyhenee yhdellä prosentilla, säästövaikutus on huomattava. Useista yhden prosentin parannuksista kertyykin yleensä huomattavaa taloudellista hyötyä. Siksi yksityiskohdilla on väliä.

Asiaa on helppo havainnollistaa kuvitteellisen esimerkin avulla. Jos yrityksellä on kolme sellutehdasta, joiden tuotantomäärä on yhteensä 2,4 miljoonaa tonnia vuodessa, myynti voi olla esimerkiksi 1,8 miljardia euroa. Kun toimintamallia säädetään ja optimoidaan digitalisaation tarjoamien työkalujen ja tietojen avulla, kokonaistuotantomäärä saattaa kasvaa yhdellä prosentilla. Tällöin myynnin kasvu on 18 miljoonaa euroa vuodessa. Monille yrityksille tämä yhden prosentin kasvu onkin varsin houkutteleva tavoite.

Optimointi tuottaa tulosta

On myös hyvä muistaa, että teollisen internetin (Industrial Internet of Things, IIoT) sekä pilvipalveluiden ja -alustojen yleistymisen myötä tietopohjaiset ratkaisut ja toimintamallit eivät enää rajoitu yksittäisiin, toisistaan erillisiin prosesseihin. Esimerkiksi yhtenäiset toiminnanohjausjärjestelmät, joissa tietoa voidaan jakaa koko organisaation kesken, voivat auttaa parantamaan tehokkuutta entistä laajemmin organisaation sisällä.

Kaikki suorituskyvyn parantamiseen tarvittavat tiedot ovat jo olemassa. Asiantuntemuksemme, kokemuksemme ja teknologiamme auttavat sinua keräämään nämä tiedot ja valjastamaan ne käyttöösi. Digitaaliset työkalut auttavat meitä jatkamaan yhteistyötämme älykkäiden venttiiliratkaisujen etulinjassa, kun digitalisaation merkitys nopeasti kehittyvän sellu- ja paperiteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa korostuu entisestään.

 

Lue lisää:

Mika Sjöholm – Coming: Digital business ecosystems to boost pulp and papermaking projects and processes

Timo Hänninen – Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 1/3 – Selkeämpää asennuskannan tietojen hallintaa

Ilpo Miettinen – Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 3/3 – Tehokkaampaa liiketoimintaa verkottumalla

Metso sellu- ja paperiteollisuudessa

 


Bloggaaja

Ilpo Miettinen

P&P Industry Manager, Metso Flow Control

Metso Twitterissä