Blogi: Go with the flow

Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 3/3 – Tehokkaampaa liiketoimintaa verkottumalla

Digitalisaation ytimessä on tieto, jota kerätään, kootaan, tulkitaan ja lopulta käytetään. Sellun, paperin ja muiden biomassapohjaisten tuotteiden tuotantoprosessi on arvokasta tietoa tulvillaan. Teollinen internet (Industrial Internet of Things, IIoT) ja tiedon jakaminen avoimesti koko arvoketjun kesken ovat käynnistäneet toimintatapojamme muutoksen.

Teollinen internet mahdollistaa tiedonsiirron eri laitteiden, järjestelmien ja alustojen välillä. Tällöin manuaalista työtä tarvitaan entistä vähemmän, resursseja vapautuu muuhun käyttöön ja inhimillisten virheiden riskit vähenevät. Ihmisen ja koneen saumaton yhteistyö voi parantaa koko prosessin tehokkuutta tuotannon suunnittelusta ja palveluiden oikean ajoituksen sekä varaosien saatavuuden varmistamisesta aina toimivan logistiikkaketjun ja aikataulun mukaisten toimitusten takaamiseen.

Yhteyksien luonne on kehittynyt ajan myötä. Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä yrityksen ei enää tarvitse tehdä suuria investointeja erillisiin portaaleihin ulkoista tiedon jakamista varten. Digitaalinen yhteisö toimii kuin turvallinen verkko, jossa tiedot syötetään järjestelmään vain kerran ja jaetaan sitten asianosaisille. Näin yhteistyöstä tulee entistä sulavampaa ja kannattavampaa, ja liiketoiminnan tulos kohenee.

Tämä uudenlainen avoimuus mahdollistaa sen, että kaikkea tuotantoprosessissa ja arvoketjussa käytettävissä olevaa tietoa hyödynnetään ja uusia proaktiivisia palveluja kehitetään analysoidun tiedon perusteella. Meille siitä on tullut ennakoivan kunnossapidon, resurssien hallinnan ja laadunvalvonnan suunnittelun kulmakivi.

Digitalisaatio auttaa parantamaan palveluita

Yritysten on yhä vaikeampi toimia tyhjiössä, kun kokonaiset arvoketjut linkittyvät toisiinsa ja tietoa jaetaan organisaatiorajojen yli. Digitalisaatio syntyy yhteistyöstä ja vaatii aikaa. On taloudellisesti järkevää hajauttaa digitalisaatioon liittyvät investoinnit pidemmälle aikavälille. Kukin investointi vahvistaa prosessia ja tuottaa mitattavaa hyötyä sekä tuotantoprosessille että koko liiketoiminnalle.

Digitalisaatiota pidetään usein haastavana, monimutkaisena ja vaikeasti määriteltävänä ilmiönä. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla mitään näistä. Meille se on pikemminkin työkalu, joka tarjoaa rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Oikeiden yhteistyökumppanien avulla voitkin luotsata yrityksesi sellun, paperin, pehmopaperin tai kartongin tuotannon kohti entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa tulevaisuutta. Sellu- ja paperiteollisuuden kehittyessä ja laajentuessa monenlaisten uusien biotuotteiden suuntaan myös digitaalisen maailman kehitys etenee jatkuvasti.

Jos tahdomme saada digitalisaatiosta kaiken irti, meidän on jaettava tietoa niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin palveluntarjoajienkin kanssa. Teollisen internetin edut ovat aivan ulottuvillamme. Tarvitaan vain huolellista suunnittelua, viisaasti kohdennettuja investointeja sekä parhaita työkaluja ja yhteistyökumppaneita. Panostamalla yhteistyöhön voimme varmistaa, että sellu- ja paperiliiketoiminnan matka tehokkaampaan digitaaliseen tulevaisuuteen on tilaisuuksia täynnä.

Liity osaksi digitaalista ekosysteemiä.

 

Lue lisää:

Mika Sjöholm – Coming: Digital business ecosystems to boost pulp and papermaking projects and processes

Timo Hänninen – Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 1/3 – Selkeämpää asennuskannan tietojen hallintaa

Ilpo Miettinen – Blogi: Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 2/3 – Prosessien optimointi venttiilien suorituskykytietojen pohjalta

Metso sellu- ja paperiteollisuudessa

 


Bloggaaja

Ilpo Miettinen

P&P Industry Manager, Metso Flow Control

Metso Twitterissä