Metson älykkäät huoltopalvelut tehostavat kunnossapitoa

Metson älykkäät huoltopalvelut perustuvat tarkkaan suunnitteluun ja laitteiden kuntotietoihin. Palvelut auttavat pitämään kustannukset kurissa, tehostamaan kunnossapitoa, saavuttamaan käytettävyydelle asetetut tavoitteet ja maksimoimaan prosessin suorituskyvyn.

Optimoidut huoltokustannukset ja -aika

Laitteiden korkea käytettävyys vaikuttaa jokaisen laitoksen kannattavuuteen. Viat on huomattava ajoissa, kunnossapito on aikataulutettava ja korjaukset on tehtävä ennen kuin vaikutukset ulottuvat tuotantoon asti. Korkeaa käytettävyyttä ja prosessin suorituskykyä voi kuitenkin olla hankalaa saavuttaa ilman, että koko ajan nousevat kunnossapitokustannukset vievät hyödyn mahdollisesta tuottavuuskasvusta.

Perinteiset aikaperusteiset kunnossapitomenetelmät venyttävät budjettia, kun kaikki laitteet on tarkastettava ja jopa irrotettava prosessista. Myös osaamisen puute ja rajalliset henkilöresurssit asettavat ylimääräisiä haasteita kunnossapidon tehokkuudelle.

Virtaviivaista kunnossapitoa älykkäällä huoltopalvelulla

Metson ratkaisussa venttiilien kunnossapito perustuu tärkeysjärjestykseen ja kuntoon eikä epätaloudellisiin aikaperusteisiin kunnossapitostrategioihin. Kun järjestelmän yksittäisten osien tärkeys ymmärretään, kunnossapito tehostuu, kunnossapitokustannukset laskevat ja vikaantumisriski pienenee.

Ratkaisu pohjautuu säännölliseen ennakoivaan kunnossapitoon sekä kaikkein tärkeimpien järjestelmäkomponenttien kunnon ja suorituskyvyn aktiivisen monitorointiin. Keskitämme resurssit laitteisiin, joilla on suurin vaikutus tuotannon tehokkuuteen, joiden taloudellinen arvo on suurin ja joissa asiakas saa nopeimman takaisinmaksun.

Suorituskykyiset laitteet, vähemmän kustannuksia, parempi käytettävyys

Metson älykäs huoltopalveluratkaisu pohjautuu kuntoon perustuvaan kunnossapitoon ja perusteelliseen ennakoivaan suunnitteluun. Tehokas kunnossapito ja huolto kohdistuvat vain laitteisiin, jotka niitä tarvitsevat. Näin eliminoidaan turha kunnossapito, säästetään kustannuksia ja löydetään laitteet, jotka ovat vaarassa vikaantua.

  • Varmempi tuotanto
  • Tehokkaampi kunnossapito
  • Alhaisemmat kunnossapitokustannukset
  • Optimoitu kunnossapitosuunnittelu
  • Pienemmät elinkaarikustannukset