Metson huoltoseisokkiratkaisu minimoi käynninaikaiset tuotannon häiriöt

Huoltoseisokkien aikana on tärkeää ennakoimalla minimoida tuotannolle käynnin aikana aiheutuvat häiriöt. Metson huoltoseisokkiratkaisu auttaa tehostamaan venttiilien kunnossapitoa ja varmistaa, ettei laitteita irroteta prosessista turhaan.

Vähemmän häiriöitä tuotannolle

Huoltoseisokit voivat olla monimutkaisia. Ne on siksi suunniteltava huolellisesti, jotta kunnossapito on tehokasta ja kustannukset pysyvät alhaisina. Yksi seisokkisuunnittelun suurimmista haasteista on määritellä tarkkaan, mitä laitteita pitää huoltaa tai korjata, sillä laitteiden turha irrottaminen maksaa ja voi aiheuttaa riskejä. Samaan aikaan on kuitenkin varmistettava, etteivät kunnossapitoa tarvitsevat avainkomponentit jää huomiotta.

Perinteisissä menetelmissä kaikki laitteet huolletaan samanaikaisesti. Seisokkiaika pitenee ja syntyy isoja ylimääräisiä kustannuksia, jos laitteita irrotetaan turhaan. Laitteiden irrottamiseen ja asentamiseen takaisin paikoilleen voidaan tarvita telineitä, asennustiimi ja asiantuntijoiden kuljetusjärjestelyjä. On tärkeää kohdentaa rajalliset resurssit oikein ja tehdä kunnossapito tehokkaasti.

Metson huoltoseisokkiratkaisu optimoi resurssit

Metson älykäs huoltoseisokkiratkaisu hyödyntää laitteiden kuntoanalyysia. Sen avulla kunnossapitoresurssit voidaan kohdentaa oikein ja jättää huoltamatta laitteet, jotka eivät tarvitse huoltoa tai jotka voidaan huoltaa paikallaan seisokin aikana. Kun säätöä tai korjausta vaativat laitteet valitaan tarkasti, säästyy aikaa ja kustannuksia. Huolellinen suunnittelu pienentää lisäksi työntekijöiden loukkaantumisriskiä samoin kuin laitteiden vahingoittumisriskiä.

Metson korkealaatuiset korjaukset ja yksityiskohtainen seisokkisuunnittelu voivat myös auttaa pidentämään seisokkivälejä ja laitteen elinkaarta sekä maksimoimaan laitteen käytettävyyttä. Metso voi tarvittaessa myös lähettää paikalle asiantuntijan, joka auttaa laitosta palaamaan nopeasti ja sujuvasti normaaliin tuotantoon.

Parempi käyntivarmuus ja pidempi venttiilien huoltoväli

Metson huoltoseisokkiratkaisu auttaa tuotantolaitosta kohdentamaan resurssit optimaalisesti ja suunnittelemaan kunnossapitotehtävät asiantuntevasti. Käyntivarmuus kasvaa ja seisokkivälit pitenevät. Metso myös tarjoaa käyttöön kokeneen huoltotiimin, joka helpottaa siirtymistä täyteen tuotantoon.