loka 9, 2015

Toinen Metson MP800-kartiomurskain tuo joustavuutta Kevitsan kaivokselle

Joustavasti muunneltavilla prosesseilla on myönteinen vaikutus kaivosten kokonaistalouteen. Toinen, Metsolta hankittu MP800-kartiomurskain varmistaa helposti muunneltavan väli- ja hienomurskauksen FQM Kevitsan monimetallikaivoksessa Sodankylässä. Kaivos haluaa lisätä toisen, rinnakkaisen murskaimen avulla hienoaineksen määrää jauhatuspiirissä.

”Kun saimme toisen MP800-murskaimen asennetuksi paikoilleen vuoden 2014 alussa, saamme tarvittavan varmistuksen murskausketjuumme”, kertoo mekaanisen kunnossapidon insinööri Kimmo Haatainen FQM-kaivosyhtiöstä.

Haataisen mukaan kaivoksen esi-ja välimurskaus pystyvät käsittelemään tuplamäärän malmia, mutta jauhatuspiiriin on tehtävä hienosäätöä.

Metson Nordberg MP800-kaivosmurskain huolehtii kovan kupari-nikkelimalmin murskauksesta.

”Tarvittaessa pystymme käyttämään toista MP800-murskaa välimurskauksessa varakoneena tai hienomurskaimena. Uusi MP-murska ja jauhinkuulien lisäys myllyymme takaavat sen, että myös jauhatuspiirin kapasiteetti riittää.”

Kaivostoimintaa Napapiirin pohjoispuolella

Maailmanlaajuisesti toimiva First Quantum Minerals osti Kevitsan kaivostoiminnot vuonna 2008. Sijainniltaan noin 130 kilometriä Napapiirin pohjoispuolella sijaitsevan kaivoksen malmivarannot ovat noin 160 miljoonaa tonnia. Elinikää kaivoksella on arvioitu olevan yli 30 vuotta. Uuden kaivosprojektin rakennustyöt alkoivat vuonna 2009 ja kaupallinen tuotanto jo elokuussa 2012.

Mekaanisesta huollosta vastaava insinööri Kimmo Haatainen FQM Kevitsan kaivoksen uusien toimitilojen edessä Sodankylässä.

Monimetallityyppisenä kaivoksena Kevitsa tuottaa sekä nikkeli-patinarikastetta (85,000 tonnia) sekä kupari-kultarikastetta (70,000 tonnia) vuodessa. Vastaavat metallimäärät ovat 10,000 tonnia nikkeliä ja 20,000 tonnia kuparia. Kaivos tuottaa myös pieniä määriä kultaa, platinaa ja palladiumia.

Parhaillaan 5 miljoonan tonnin louhintamäärät tehdään avolouhoksesta, jonka koko on 1,2 x 1,0 kilometriä. Louhos ulottuu 510 metrin syvyyteen.

MP800-murskan erikoismanttelit
mahdollistavat murskauksen pienellä asetuksella

Kevitsan ensimmäinen MP800-kartiomurskain on huolehtinut välimurskauksesta kaivoksen käynnistymisestä lähtien. Syötteenä on 10 x 100 mm:n kokoluokan malmi, joka murskataan 20 mm:n kokoon. Ylite jauhinmyllyiltä palautuu MP800-murskaimeen.

Kevitsan malmi on kovaa ja kuluttavaa murskata. Tavallisten mantteleiden kestoikä on ollut noin 2,5 miljoonaa tonnia. Aivan uusilla pystyttiin murskaamaan vain 26–30 mm:n kokoon syötettäväksi jauhinmyllyille. Hienompaa, noin 20 mm:n syötettä saatiin vasta, kun manttelit olivat kuluneet hieman.

Yhdessä Metson asiantuntijoiden kanssa Kevitsa aloitti projektin, jossa tavoitteeksi asetettiin toimivammat MP:n kulutusosat. Lukuisten kaivosvierailujen ja Metson kammiosuunnitteluohjelmiston avulla suunniteltiin uudet erikoismanttelit.

Ensimmäisten manttelien käytön jälkeen tulokset ovat lupaavia:

“MP800:lla voidaan murskata nyt pienemmällä asetuksella jo alusta lähtien ja tuottaa 13 mm:n syötettä jauhinmyllyille koko kulutusosien käyttöiän ajan. Näin kaivoksen tuotantoteho paranee ja jauhatuspiirin työskentely helpottuu”, kommentoi Tero Onnela, Metson murskausprosessiasiantuntija.

Myös nämä tuotteet saattavat kiinnostaa sinua