elo 13, 2018

150 vuotta virtauksensäädön asiantuntemusta, palvelua ja innovaatioita

Alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin kuuluva Metso tarjoaa laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metson ainutlaatuinen osaaminen ja innovatiiviset ratkaisut auttavat asiakkaita tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson Pohjois-Amerikan myyntiä ja huoltoa edustavat Kyle Rayhill (Director, O&G Business Management) ja Patrick Dunn (Vice President of Sales & Service) kertoivat Amerikan alueen Valve World -lehdelle yhtiön säätöventtiilien tarjoomasta, palveluvalikoimasta ja maailmanlaajuisista kasvutavoitteista.

Metson Flow Control -liiketoiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa johtava asema määritellyllä ydinmarkkinalla, tarjota kestävää tuottavuutta tukevia innovatiivisia ratkaisuja sekä laajentaa yhtiön ydintoimintaa.

”Metsolla eletään jännittäviä aikoja. Laajennamme venttiililiiketoiminnan jakelukanavia kaikkialla maailmassa ja optimoimme niitä Pohjois-Amerikassa. Uusia kumppanuuksia solmitaan ja uusia tuotteita kehitetään. Uskomme, että vireillä olevat ideat auttavat meitä tuomaan asiakkaille entistä enemmän lisäarvoa”, Kyle Rayhill kertoo.

”Olemme investoineet toiminnan, toimitusketjun ja toimitusaikojen kehittämiseen sekä uusiin järjestelmiin, joita markkinoilla käytetään tuotteiden toimittamiseen. Lisäksi olemme panostaneet tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiössä on tehty runsaasti investointeja eri tasoilla, ja tekeillä on paljon positiivisia asioita”, Pat Dunn täydentää.

Laaja tuotevalikoima

”Meillä on myös uusia tuotteita. Säätöventtiilien valikoimaamme on täydennetty lineaariventtiileillä, jotka tulevat asiakkaiden saataville Pohjois-Amerikassa tämän vuoden aikana”, Rayhill paljastaa.

Metso on tunnettu kiertoistukkaventtiileistään jo useiden vuosikymmenien ajan. Yhtiöllä onkin vahva jalansija useilla toimialoilla. Hiljattain Metson valikoima sai uusia vahvistuksia, kun Neles-tuotesarja laajeni lineaariseen venttiiliteknologiaan.

Seuraava pysäkki: Pohjois-Amerikka

”Lineaariset säätöventtiilit edustavat samaa taattua laatua ja suorituskykyä kuin muutkin Neles-tuotteet. Niiden tuki ja myynti toteutetaan edustajakanavan kautta”, Dunn selittää. ”Yhdessä uuden NDX-venttiiliohjaimen kanssa ne laajentavat säätöventtiilien tarjoomaamme jännittävään suuntaan.” 

Neles NDX-venttiiliohjain

Neles-venttiilien vahvuuksiin kuuluvat innovatiivinen, pohjimmiltaan yksinkertainen rakenne sekä erinomaiset käyttö- ja kunnossapito-ominaisuudet. Ne ovat edullinen ratkaisu prosessin suorituskyvyn parantamiseen. Metson tarjooma on vaikuttava: yhdestä toimipisteestä ovat saatavana kaikki säätöventtiiliteknologiat lineaari- ja kiertoventtiilikokoonpanoina, kaikki toimilaitevaihtoehdot, älykkäät venttiiliohjaimet, vaativiin olosuhteisiin tarkoitetut venttiilin sisäosat sekä huollon hallintaan ja päätöksentekoon tarvittavat ohjelmistot.

Alan johtava yritys tarjoaa myös turvallisuutta huokeaan hintaan. Metson tavoitteena on tuoda markkinoille kestäviä tuotteita, jotka parantavat laitoksen käyttöastetta edullisesti mutta täyttävät silti kaikki turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

”Jamesbury-sarjan FM-sertifioidut polttimien säätöventtiilit ovat tärkeä osa tuotevalikoimaamme. Pohjois-Amerikassa kehitetään tällä hetkellä vimmatusti uusia ratkaisuja liuskeöljyn ja -kaasun hyödyntämiseen, ja venttiilimme sopivat erinomaisesti näiden toimintojen turvallisuuden varmistamiseen”, Dunn kertoo.

Metson asiakkaiden turvallisuuteen liittyy myös Neles ValvGuard™. Se on älykäs huippuluokan suojasolenoidi, jossa on hätäsulku- ja ilmausventtiileille tarvittavat osaiskutestitoiminnot (PST-toiminnot) eli osittaisen liikkeen testausmahdollisuus. Turvallisuutta parantavan VG9000-mallin automaattiset PST-toiminnot ja diagnostiikkatiedot tarjoavat kilpailevia ratkaisuja edullisemman vaihtoehdon laitoksen turvallisuustavoitteiden edistämiseen.

Digiaika on täällä

”Digitalisaation merkitys maailmassa kasvaa päivä päivältä. Metsolla on aivan oma digitalisaatioon keskittyvä organisaatio. Lisäksi kehitämme työkaluja, joiden avulla asiakkaiden on tulevaisuudessa entistä helpompi ja tehokkaampi tehdä kauppaa kanssamme. Mielestäni Metso on digitalisaation eturintamassa, sillä olemme jo varanneet resursseja sitä varten ja kehittäneet hyviä ohjelmia”, Rayhill toteaa.

”Tällä hetkellä moni yritys ottaa ensiaskeleitaan digitalisaation tiellä. Se on oikeastaan tekniikka- ja asiakaslähtöinen prosessi. Meidän on tarjottava näitä tuotteita, jotta voimme auttaa asiakkaitamme menestymään. Yritykset, jotka eivät investoi digitalisaatioon, jäävät auttamatta jälkeen”, Dunn selittää.

Metsolla on toteutettu digitalisaatiota käytännössä jo pitkään. Venttiiliohjainten valikoimassa on digitaalista kunnonvalvontaa tukevia ratkaisuja: esimerkiksi vuonna 2016 markkinoille tullut älykäs uuden sukupolven Neles® NDX -ohjain. Se on suuren kapasiteetin ohjainratkaisu, joka on helppo asentaa ja ottaa käyttöön sekä intuitiivinen käyttää. NDX sopii kaikkien tuotemerkkien venttiileihin ja eri toimialojen tarpeisiin. Se tuottaa online-, suorituskyky- ja viestintädiagnostiikkatietoja.

Myös palvelutarjontaan kuuluva Expertune PlantTriage -ohjelmisto on toiminut Metson digiloikan ponnahduslautana. ”Expertune PlantTriage -ohjelmistolla voimme analysoida kaikki laitoksen venttiilit. Näin varmistetaan, että niiden mitoitus on oikea ja että ne toimivat asianmukaisesti. Tarkistamme Metson tuotteiden lisäksi myös muiden valmistajien venttiilit. Kehittyneen diagnostiikkajärjestelmän avulla laitosta ja sen toimintaa voidaan arvioida kokonaisuutena”, Rayhill selittää. ”Nykyään asiakkaat ovat todella kiinnostuneita laitoksensa toiminnan tehostamisesta. Jos linjan venttiilien mitoitus on liian pieni tai suuri, prosessin tuotantomäärä tai suorituskyky ei ehkä ole halutulla tasolla. Yrityksen omat insinöörit ja prosessiasiantuntijat yrittävät optimoida prosesseja, mutta se voi olla vaikeaa, jos venttiilien tyyppi tai mitoitus on väärä.”

Dunn täydentää: ”Prosessin tehokkuuden lisäksi kyse on myös henkilöstöresursseista, joiden käyttöä on monilla asiakastoimialoillamme tehostettu automaatioratkaisuilla. Tämän seurauksena takavuosien laaja henkilöstökapasiteetti on kaventunut. Expertune-järjestelmä auttaa asiakkaita paikallistamaan prosessistaan ne säätöventtiilituotteet, jotka toimivat heikosti. Näin säästyy aikaa ja rahaa.”

Merkittävä osa Metson venttiililiiketoiminnan asiakkaista koostuu suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiöistä, jotka osallistuvat kemianteollisuuden, petrokemian teollisuuden, jalostuksen sekä sellu- ja paperiteollisuuden projekteihin. Suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien myyntivaiheessa asiakasyritysten ja Metson välillä liikkuu valtavasti venttiili- ja suunnittelutietoja. Budjetointivaiheen ja lopullisen tarjousvaiheen välinen aika voi olla hyvin lyhyt, jolloin osapuolilla on vain vähän aikaa työstää lopullisia erittelyjä ja hintatietoja. Tietojen muuntaminen asiakasyrityksen ja Metson käyttämien muotojen välillä teettää yleensä runsaasti manuaalista työtä. Sama koskee myös niiden muutosten analysointia, jotka erittelyihin on tehty budjetoinnin ja lopullisen tarjouksen välillä. Metson digitalisaatiotiimien ansiosta käytettävissä on pian uusi projektikäyttöön tarkoitettu digitaalinen valvomotyökalu, joka nopeuttaa huomattavasti tietojen vaihtoa asiakasyritysten kanssa. Suunnittelu-, hankinta- ja rakennusyhtiöt ovat tiiviisti mukana työkalun kehitystyössä ja uskovat hyötyvänsä siitä tulevissa projekteissa.

Odotukset ylittävää palvelua

Asiakkaiden liiketoiminnan sujuvuus on Metsolle sydämenasia. Yhtiön modulaarisesta tuotevalikoimasta voidaan laatia räätälöityjä venttiili- ja automaatiojärjestelmäratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.

Menestyäkseen nykymarkkinoilla asiakkaiden on pyrittävä jatkuvasti tehostamaan liiketoimintaansa. Metson palvelut on suunniteltu edistämään asiakkaiden tulostavoitteita kattavasti ja pitkäaikaisesti. Metsolla palvelut nähdään yhtiön kasvun avaimina ja tärkeimmät asiakas- ja toimittajasuhteet pitkän aikavälin sijoituksina. Erillisen, pelkkään palvelutoimintaan keskittyvän liiketoimintalinjan luominen on auttanut Metsoa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita entistä paremmin ja mukauttamaan palveluratkaisuja niiden mukaan. Asiakkaat eivät myöskään ole kahlittuja pelkästään Metson asennuskantaan, vaan heille voidaan tarjota kannattavuutta tukevia palveluja huolimatta siitä, minkä valmistajan laitteeseen ongelma liittyy. Ratkaisuja tarjotaan siis Metson komponenttien lisäksi muidenkin niihin liitettyjen venttiilien ja automaatiojärjestelmien ongelmiin.

Metson ylpeydenaiheena on myös venttiilien koko käyttöiän kattava palvelukapasiteetti. Jatkuva tuki takaa, että asiakkaat saavat investoinnistaan kaiken irti.

Ratkaisevaa etua asiakkaille

”Venttiiliteollisuudessa tehdään usein se virhe, että uusia tuotteita tai rakenteita kehitetään asiakkaan toiveita miettimättä. On parempi puhua asiakkaiden kanssa, selvittää heidän tarpeensa ja tehdä läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Näin kehitetty tuote tai rakenne menestyy todennäköisesti paremmin, koska se täyttää tietyn tarpeen. Kun kehitystyössä hyödynnetään myös asiakkaalta tulevaa alan osaamista, tuloksena on prosessiin parhaiten soveltuva tuote”, Kyle Rayhill kertoo.

Metson ytimessä on halu tarjota ratkaisevaa etua asiakkaille sadan vuoden aikana karttuneen osaamisen, henkilöstön vahvan sitoutumisen ja alan johtavien ratkaisujen avulla. Metso pysyy uskollisena perusarvoilleen mutta tähyää silti samalla tulevaisuuteen. Myös asiakassuhteiden solmimisen ja vaalimisen merkitys tunnustetaan. Pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen, kasvattaminen ja ylläpitäminen perustuu avoimeen ja rehelliseen kommunikaatioon ja luotettavuuteen. Lisäksi yhtiö tarttuu innolla uusiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Metso tunnistaa asiakkaiden jatkuvan kehityksen luomat tarpeet ja pyrkii varmistamaan yhteistyön jatkumisen hiomalla omia tuotteitaan ja palveluitaan. Metsosta on tullut alan johtava säätöventtiiliosaaja, joka auttaa asiakasyrityksiä ylittämään osaamiskuilun ja tarjoaa niiden käyttöön laadukasta, luotettavaa tietoa. Metson valttikortteja ovat tuotteiden ja palvelujen helppotajuisuus ja helppokäyttöisyys sekä palvelujen perustuminen tarpeisiin. Näiden periaatteiden pohjalta yhtiö on kasvanut asiakaskuntansa mukana entistä toimivammaksi ja tehokkaammaksi.

Sijoituksia tulevaisuuteen

Metso tarjoaa asiakkailleen maailman johtavia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat tekniseen osaamiseen, kokemukseen ja tiukkoihin turvallisuusstandardeihin. Lisäksi yhtiö investoi vahvasti globaaliin jalanjälkeensä, ja viimeisin vuosikymmen onkin ollut huomattavan kasvun aikaa. Metson venttiililiiketoiminnan verkosto kattaa laajan maantieteellisen alueen. Huippuluokan tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Intiassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Metson venttiilien tuotantolaitoksia on laajennettu ja kehitetty viime vuosina. Kattavasta virtauksensäätöpalvelujen valikoimasta löytyvät yrityspalvelut ja ratkaisut laitteiden käytön ja omistamiskustannuksien optimointiin. Metsolla on yli 12 000 työntekijää yli 50 maassa. Eri puolilla maailmaa sijaitsevia venttiili- ja kenttälaitepalvelukeskuksia on yhteensä noin 40.

 

Teksti: Sarah Bradley.

Julkaistu Amerikan alueen Valve World -lehden elokuun 2018 numerossa.

Myös nämä tuotteet saattavat kiinnostaa sinua