Terveys, turvallisuus ja ympäristö

Uskomme, että maailmanluokan turvallisuus koostuu oikeasta asenteesta, oikeista päätöksistä ja oikeista toimintavoista.

HSE on olennainen osa kaikkia toimintojamme

Metsossa kaikille on erityisen tärkeää priorisoida työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on varmistaa turvallinen työympäristö ja sitoutua ottamaan vastuuta omasta ja muiden turvallisuudesta. Uskomme, että maailmanluokan turvallisuus koostuu oikeasta asenteesta, oikeista päätöksistä ja oikeista toimintavoista. Maailmanluokan turvallisuus on myös merkki laadusta. Turvallinen liiketoiminta on tuottavaa liiketoimintaa. Siksi kaikkien Metson työntekijöiden täytyy aktiivisesti osallistua eliminoimaan ja kontrolloimaan tekijöitä jotka voivat vaarantaa terveyttä, turvallisuutta tai hyvinvointia. Me vaadimme myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme ottamaan huomioon työterveyden ja –turvallisuuden kysymykset toiminnoissaan.

Me huolehdimme myös ympäristöstä. Luonnonvarojen kestävä käyttö tukee liiketoimintamme pitkän aikavälin menestystä. Maailmanlaajuinen toimintaympäristö luo sekä mahdollisuuksia, että riskejä, jotka meidän tulee ottaa huomioon arvoketjussamme. Parantamalla oman tuotantomme ympäristötehokkuutta, pystymme vähentämään ympäristöjalanjälkeämme ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

Me kehitämme HSE-suorituskykyämme monin toimin ja projektein. Me järjestämme myös paljon maailmanlaajuisia sisäisiä HSE-aktiviteetteja lisätäksemme tietoisuutta ja kouluttaaksemme työntekijöitämme. Lisää tietoa HSE-työstämme löytyy englanninkielisestä Kestävän kehityksen raportistamme.

Me noudatamme ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardeja. Yhteensä 26% keskeisistä toiminnoistamme on ISO 14001 sertifioinnin, 22% OHSAS 18001 sertifioinnin ja 66%  ISO 9001 sertifioinnin piirissä. Tämä kattavuus on laskettu työntekijöidemme määrällä kyseisissä tiloissa.

Lue lisää HSE:stä englanninkielisiltä sivuiltamme tästä.

HSE-tavoitteet

Pyrimme varmistamaan turvallisen työympäristön kaikille Metson työntekijöille panostamalla terveyteen ja turvallisuuteen. Uskomme, että kaikki tapaturmat voidaan estää. Meidän välitavoitteemme työturvallisuudelle on saavuttaa alle yhden LTIF. LTIF reflektoi tapaturmien määrää, jotka johtavat vähintään yhden päivän poissaoloon miljoona työtuntia kohden. Pitkän aikavälimme tavoite on nolla työhön liittyvää vahinkoa.

Ympäristötehokkuutemme kehittäminen on jatkuva prosessi. Ympäristötavoitteinamme on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 20% vuoteen 2020 mennessä. Oletuksena on, että ymmärrämme kuinka hallita, käyttää ja hävittää jätteitä, vettä ja jätevettä maailmanlaajuisesti. Meidän tavoitteenamme on vähentää veden käyttöä 15% vuoteen 2020 mennessä, sekä vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrä kaiken jätteen määrästä 15% vuoteen 2020 mennessä. Pyrimme myös välttämään kaikki ympäristövahingot.

Tietoa HSE-tuloksistamme löytyy englanninkielisestä Kestävän kehityksen raportistamme.

HSE-politiikka

Metson HSE-politiikka muodostaa kulmakivet HSE-työlle. HSE-politiikkamme mukaan voimassaolevien lakien ja sääntöjen noudattaminen on vain vähimmäisvaatimus ja me pyrimme toimimaan sääntöjen ja ohjeistuksen yläpuolella.

Metson HSE-politiikka tukee turvallista, terveellistä ja hyvin johdettua työympäristöä, ja vaatii kaikkia meitä omaksumaan hyvän HSE-kulttuurin toimintatavat ja seuraamaan sovittuja sääntöjä ja ohjeita päivittäisissä toiminnoissamme. Politiikka vaatii sitoutumistamme suunnittelemaan kestäviä ratkaisuja, tuotteita, innovaatioita ja palveluita auttamaan asiakkaitamme parantamaan heidän turvallisuus- ja ympäristösuorituskykyä.

Tutustu tarkemmin HSE politiikkaamme englanniksi tästä.

HSE:n hallinta Metsossa

Työmme HSE:n parissa pohjautuu HSE-tavoitteisiin ja ohjautuu yhdenmukaisen suunnitelman mukaan. Viimeisien vuosien aikana olemme keskittyneet vahvistamaan työntekijöidemme henkilökohtaista sitoutumista HSE:hen ja parantamaan henkilökohtaista vastuuta vaarojen tunnistamisessa.

Metson HSE-johto asettaa HSE-politiikan ja -tavoitteet ryhmätasolla ja liiketoimintalinjajohto asettaa liiketoimintakohtaiset tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja ohjeistukset. HSE-johtamismalli on paikallisesti koordinoitu, mutta vastuu ongelmista on liiketoimintaorganisaatioillamme

Metson globaali HSE-verkosto tukee liiketoimintalinjoja monitoroimaan, kehittämään ja viestimään HSE-käytännöistä. HSE-verkosto määrittää yleisen terveyden, turvallisuuden ja ympäristön ohjenuorat ja menettelytavat ryhmätasolle, joka tarkoittaa HSE-politiikan, käytäntöjen ja ohjeistuksen implementointia yksiköidemme HSE-aktiviteetteihin. 

Lisäksi Metsolla on paikallisia verkostoja, jotka on luonut paikallisen organisaation HSE-asioista vastaava. Nämä verkostot määrittävät yleiset käytännöt ja varmistavat, että  paikallisia lakeja ja Metson HSE-standardeja noudatetaan. Paikalliset edustajat ovat vastuussa siitä, että työnvalvojat ovat tietoisia mahdollisista HSE-lainsäädännön muutoksista ja auttavat näitä kehittämään toimintatapoja.

HSE-tason seuranta

Metso käyttää ryhmälaajuista HSE-raportointityökalua seuratakseen kaikkia HSE-vahinkoja ja muita HSE-mittareita. Järjestelmä mahdollistaa yhdenmukaisen raportoinnin koko Metson läpi ja se sallii meille tehokkaan tiedonjaon ja oppimisen muista lokaatioista.

Me käytämme sisäistä globaalia auditointiohjelmaa varmistaaksemme, että meidän lokaatiot seuraavat terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä Metson laatimia sääntöjä ja ohjeita, sekä paikallisia lakeja. Me keskitymme löytämään piilossa olevia vaaroja paikallisissa työskentelykäytännöissä ja seuraamme hyviä käytäntöjä. Korjaavia toimia tehdään tietyn aikataulun mukaisesti löydöksen vakavuudesta riippuen.

Lisäksi Metson HSE-itseauditointityökalu tukee hyvien paikallisten turvallisuuskäytäntöjen kehitystä ja auttaa määrittelemään ja priorisoimaan kehitysalueita, Työkalu sisältää HSE-johtamista, vaarojen ja riskien arvioimista, koulutusta, omistusta, johtajuutta ja tapausten sekä vahinkojen johtamisnäkökulmia.

Lisätietoa HSE-työskentelystämme ja suorituksistamme löytyy Kestävän kehityksen raportista.

Lue myös