Venttiilit kuparirikasteiden tuotantoon, sulattoihin ja elektrolyysiin

Tehostunut prosessinohjaus lisää tuotantomäärää ja kannattavuutta

 

Paremmat huollon suunnittelumahdollisuudet laitoksen käyttöaikatavoitteiden saavuttamiseksi

 

Odottamattomien katkosten ehkäiseminen ja huoltokustannusten vähentäminen

Yli 400 huoltoasentajaa yli 40 maassa eri puolilla maailmaa

Oikeiden venttiilien valinta kuparirikasteiden tuotanto-, sulatto- ja elektrolyysiprosesseihin

Kuparirikasteiden tuotantoa, sulatusta ja elektrolyysiä voidaan tehostaa valitsemalla kuhunkin prosessiin parhaiten sopivat venttiilit. Tavallisimmat kuparimalmityypit, kuparioksidi ja kuparisulfidi, käsitellään soveltamalla kahta eri jalostusprosessia – kuparioksidiin hydrometallurgista ja kuparisulfidiin pyrometallurgista prosessia. Suurin osa maailmassa tuotetusta kuparista käsitellään pyrometallurgisissa prosesseissa.

Jokainen malmiesiintymä on pitoisuudeltaan ja mineraalikoostumukseltaan ainutlaatuinen. Parhaan tuloksen varmistava prosessikaavio vaihtelee sen vuoksi kohteen mukaan. Vaikka yksikköprosessit vaihtelevatkin kohteittain, sulfidimalmin käsittelyperiaate on aina sama.

Kuparin käsittelylaitoksissa tarvitaan virtauksensäädön asiantuntemusta monenlaisten prosessien sulkuun ja säätöön. Prosessin alkuvaiheessa venttiilejä käytetään virtauksensäätöön esimerkiksi vaahdotuksessa ja vedenpoistossa. Prosessin loppuvaiheessa venttiilejä käytetään sulatoissa ja elektrolyysissä kaasu-, ilma- ja elektrolyysiliuosten virtauksensäätöön.

Venttiilit vaahdotukseen
Venttiilejä käytetään tavallisesti lietteensyöttö- ja lietteenpoistovirtojen, reagenssin syötön ja vesivirtojen säätämiseen vaahdotuslaitteistossa. Levyluistiventtiilit ovat hyvin yleisiä tässä käyttötarkoituksessa. Toinen tavallinen venttiilityyppi on kumivuorattu läppäventtiili. Segmenttiventtiilit ovat erinomainen ratkaisu kemikaalien säätöön.

Venttiilit vedenpoistoon
Partikkelikoon pienetessä vastus vedenpoistoon kasvaa. Painovoima ei enää riitä vedenpoistoon, vaan siihen vaaditaan painetta. Mekaaninen painesuodatin on silloin yksi vaihtoehto. Kone sisältää useita venttiilejä: letkuventtiilit ovat tyypillisiä lietteensyötössä, kun taas vesi- ja ilmavirtojen säätelyssä käytetyt muut venttiilit ovat tavallisesti läppäventtiilejä.

Venttiilit sulatoille
Sulatus on monimutkainen ja -vaiheinen prosessi, jossa lämpötilat ovat korkeita. Hapen ja ilman säätely ovat keskeisen tärkeitä prosessin luotettavalle ja tehokkaalle toiminnalle. Venttiilien materiaalit on valittava tarkkaan näitä toimintoja varten. Puhtaus on ensisijaisen tärkeää, koska prosessiin liittyy vaara hapen reagoinnista putkistoon jääneen rasvan, öljyn tai syttyvien aineiden kanssa. Happisovelluksissa käytettyjen venttiilien arviointi edellyttää metallurgian osaamista ja venttiiligeometrioiden tuntemusta.

Venttiilit elektrolyysiin
Elektrolyysiliuos johdetaan putkia myöten säiliöön. Paineet ovat tavallisesti pieniä, joten läppäventtiilit ovat hyvä valinta ja niillä on myös pienimmät kokonaiskustannukset.