Venttiili kullan rikastamiseen CIL-, CIP- tai CIC-menetelmällä

Kestävyys kuluttavia kiintoaineita ja syanidia sekä muita kemikaaleja vastaan

 

Parempi turvallisuus ja luotettavuus

 

Tiiviyden varmistaminen jatkuvassa käytössä pitkällä aikavälillä

 

Olemme palvelleet kullan käsittelylaitoksia yli 100 vuoden ajan

Tarkoitukseen parhaiten sopivien venttiilien valinta voi tuottaa merkittäviä säästöjä kullan tuotannossa CIL-, CIP- tai CIC-menetelmällä

Malmiesiintymän ominaisuudet ja kemia määräävät menetelmän, jota kullan tuotannossa käytetään. Kultamalmioiden käsittelytekniikoita on useita. Niistä yleisin on syanidiliuotus CIL (carbon-in-leach)-, CIP (carbon-in-pulp)- tai CIC (carbon-in-column) -menetelmällä.

Kullan rikastuslaitoksissa käytetään venttiilejä lukuisissa virtauksensäätö- ja sulkutehtävissä. Venttiilien suorituskyky vaikuttaa koko rikastusprosessiin, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää valita oikeantyyppinen venttiili jokaiseen käyttötarkoitukseen. Tiiveys, kulutuksen ja syöpymisen kestävyys sekä paineluokka ovat tärkeimpiä muuttujia parhaan mahdollisen venttiilin valinnassa. Myös luotettavuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska virhetoiminnot voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä ja tuotantokatkoksia.

Venttiilit sakeutukseen
Sakeuttimet lisäävät lietteen kiintoainepitoisuutta. Sivukivi erotellaan sakeuttimessa ja käsitellään erillään varsinaisesta, arvojakeesta.. Prosessivesi kierrätetään puolestaan takaisin prosessin alkuvaiheeseen. Sakeuttimiin asennetaan venttiilejä säätelemään ylitettä ja alitetta. Läppäventtiilit säätelevät tehokkaasti ylivirtausta. Lisäksi käytetään levyluistiventtiilejä. Letku- ja levyluistiventtiilit ovat yleisimmät sulkuventtiilit sakeuttimen alitteelle.


Venttiilit paineistettuun hapetukseen
Jos kultamalmi on hankalasti prosessoitavissa, se voi edellyttää esikäsittelyä ennen syanidiliuotusta. Paineistettu hapetus (POX) on yksi mahdollinen esikäsittelymenetelmä. POX-prosessin olosuhteet edellyttävät venttiileiltä erinomaista korroosion ja syöpymisen kestävyyttä sekä kiintoaineista aiheutuvan kulutuksen kestävyyttä. Oikeat materiaali-, tiiviste-, ja pinnoitevalinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten lietteensyöttöventtiilien tiiveysominaisuudet säilyvät. Metso toimittaa kilpailukykyisimmät venttiiliratkaisut POX-prosessia varten.


Venttiilit syanidiliuotukseen
Venttiilien avulla on pystyttävä ohjaamaan luotettavasti nestemäisiä, kaasumaisia ja ilmavirtoja kaikissa menetelmissä (CIL, CIP ja CIC). Prosessissa käytetty syanidi on haaste prosessinohjaukselle ja edellyttää juuri oikeanlaisen venttiilimateriaalin valintaa. Suorituskykyä painotettaessa palloventtiilit ovat hyvä vaihtoehto liuotustankeissa. Kun materiaali-, pinnoite- ja tiivistevalinnat ovat oikeanlaiset, palloventtiilien käyttöikä on pitkä ja virtauksensäätö tarkkaa.