Venttiilit kullan rikastamiseen autoklaaveissa

Paremmat talteenottoasteet ja pienemmät kokonaiskustannukset

 

Yli sadan vuoden kokemus kaivosalalta

 

Suurempi kuluttavien aineiden, korroosion ja syöpymisen kestävyys

 

Yli 400 huoltoammattilaista yli 40 maassa eri puolilla maailmaa

Venttiilit ohjaavat erilaisia nestemäisiä ja kaasumaisia virtoja kullan paineistetussa hapetusprosessissa autoklaaveissa

Paineistettu hapetus (POX) autoklaaveissa on tehokas esikäsittelymenetelmä, kun kultaa rikastetaan hankalasti prosessoitavista malmioista. POX-teknologia on yleisimmin käytössä kullan käsittelylaitoksissa, mutta se soveltuu myös muidenkin metallien, kuten kuparin, sinkin ja uraanin jalostamiseen.

Autoklaavien POX-toiminnoissa käytetään useita erityyppisiä venttiilejä, jotka ohjaavat nestemäisiä ja kaasumaisia virtoja. Syöttö- ja purkuventtiilit, pumpun venttiilit, paineenalennusventtiilit, höyrynsäätöventtiilit, ja hapen syöttöventtiilit varmistavat yhdessä monien muiden prosessilaitteiden kanssa, että POX-prosessi toimii optimaalisesti ja tehokkaasti.

Venttiilit ovat autoklaavissa alttiina korkealle lämpötilalle, alhaiselle pH:lle ja erittäin happipitoiselle ympäristölle, joten oikeanlaisten venttiilien valinta voi lisätä merkittävästi tuotannon luotettavuutta.

Venttiilit lietteensyöttöön
POX-prosessin olosuhteet edellyttävät venttiileiltä erinomaista korroosion ja syöpymisen kestävyyttä sekä kiintoaineista aiheutuvan kulutuksen kestävyyttä. Oikeat materiaali-, tiiviste-, ja pinnoitevalinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten lietteensyöttöventtiilit kestävät prosessissa.


Venttiilit hapen syöttämiseen
Hapen syötön ohjaaminen on tärkeimpiä tehtäviä POX-prosessissa. Venttiilien on pystyttävä tarvittaessa eristämään happi täydellisesti. Venttiilien materiaalit on valittava tarkkaan. Puhtaus on ensisijaisen tärkeää, koska prosessiin liittyy vaara hapen reagoinnista putkistoon jääneen rasvan, öljyn tai syttyvien aineiden kanssa. Happisovelluksissa käytettävien venttiilien valinta edellyttää metallurgian osaamista ja venttiiligeometrioiden tuntemusta.


Venttiilit paineenalennukseen
Paineenalennus on autoklaaviprosesseissa toisinaan tarpeen toimintahäiriön, hätätilanteen tai huollon vuoksi. Painetta alennetaan ja lämpötilaa lasketaan autoklaavissa paineenlaskulinjan avulla. Kun tähän käyttötarkoitukseen etsitään oikeaa venttiiliä, asiakkaiden kannaattaa kääntyä Metson puoleen. Toimitamme luotettavimman ja taloudellisimman ratkaisun perustuen prosessiteknologian, metallurgian ja kenttähuollon asiantuntijoiden osaamiseen.