Venttiilit kuparin liuotinuuttoon ja elektrolyyttiseen rikastukseen (SX-EW)

Vuosikymmenten kokemus laitteistojen toimittamisesta kuparirikastamoille

 

Tehokas prosessinohjaus kasvattaa tuotantomäärää ja kannattavuutta

Huoltokustannusten vähentäminen ja suunnittelemattomien seisakkien ehkäiseminen

Turvallisuuden parantaminen

Parempi luotettavuus nikkelin rikastamiseen optimaalisilla autoklaaviventtiileillä

Käyttötarkoitukseen parhaiten sopivien venttiilien valinta helpottaa prosessinohjausta kuparin LX-SX-EW liuos-uutto prosessissa

LX-SX-EW liuos-uutto on laajasti käytetty menetelmä kuparin tuotannossa tietyille malmityypeille. Kupari on yleisin metalli, jonka käsittelyssä käytetään LX-SX-EW-menetelmää. Sitä voidaan käyttää kuitenkin myös nikkelin, koboltin, sinkin ja muiden metallien rikastamisessa.

Venttiileillä on suuri merkitys LX-SX-EW-prosessissa, jossa ne varmistavat eri nestevirtojen säilymisen optimaalisella arvoalueella. Tiettyjen venttiiliasennusten tiukkojen vaatimusten sekä jatkuvan happamuuden takia juuri oikeanlaisten venttiilien valinnalla voidaan lisätä laitoksen kokonaiskannattavuutta.

Venttiilit PLS liuoksiin
PLS liuos muodostuu, kun rikkihappo suodattuu malmikasan läpi ja kupari siirtyy malmista vesipitoiseen liuokseen. Liuos voidaan siirtää seuraavaan prosessivaiheeseen painovoiman avulla tai käyttämällä pumppuja.
Läppä- ja palloventtiilit soveltuvat hyvin PLS liuoksen virtauksensäätöön. Kloridi voi aiheuttaa joissakin tapauksissa ongelmia PLS-syötölle. Tällaisessa tapauksessa venttiilin materiaalin valinnalla on suuri merkitys. Esimerkiksi hastelloy-teräs on paljon käytetty materiaali, koska sen korroosionkestävyys on erinomainen.


Venttiilit raffinaatin syöttöön
Raffinaatti on laimea rikkihappoliuos, jonka pH-arvo on tyypillisesti 1,2–2,0. Venttiilien koon ja paineluokan valinta on usein helppoa, mutta niiden lisäksi on muita tekijöitä, jotka voivat edellyttää perusteellista arviointia parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Materiaalin valinnan lisäksi oikein valitut pesämateriaalit ja tiivistetyypit varmistavat venttiilien huippusuorituskyvyn.


Venttiilit elektrolyyttiliuoksiin
Prosessin strippausvaiheessa orgaanisen liuoksen sisältämä kupari siirtyy vesipitoiseen liuokseen, minkä tuloksena saadaan niin sanottu rikas elektrolyyttiliuos. Liuos johdetaan putkia pitkin elektrolyyttiseen rikastusvaiheeseen. Putkien koko vaihtelee kohteittain, ja se voi olla DN1000 tai jopa sitä suurempi. Paineet ovat tavallisesti pieniä, joten läppäventtiilit ovat hyvä valinta ja niillä on usein myös pienimmät kokonaiskustannukset.