Venttiilit nikkelin käsittelyyn autoklaaveissa

Luotettu kumppani maailman vaativimpiin venttiilien käyttökohteisiin

 

HPAL-prosessin parempi turvallisuus ja luotettavuus

 

Kaivosteollisuuden eri käyttökohteissa parhaaksi todetut venttiiliratkaisut

 

Asiantunteva tekninen tuki- ja huoltopalvelu yli 40 maassa eri puolilla maailmaa

Parempi luotettavuus nikkelin rikastamiseen optimaalisilla autoklaaviventtiileillä

Autoklaaveja käytetään kaivosteollisuudessa ja mineraalien käsittelyssä metallien liuottamiseen malmioista, joiden prosessointi perinteisillä menetelmillä on haastavaa. HPAL prosessia käytetään tyypillisimmin nikkelin rikastamisessa, mutta samaa prosessia voidaan käyttää myös kuparin ja koboltin tuotannossa. HPAL-menetelmää pidetään tehokkaana käsittelymenetelmänä lyhyen käsittelyajan ja suuren talteenottoasteen ansiosta.

HPAL-autoklaaviprosessi on vaativa prosessi, joka edellyttää kestäviä virtauksensäätöratkaisuja. Lämpötilat ja paineet ovat erittäin korkeat, minkä lisäksi happamat väliaineet ja hiovat kiintoaineet lisäävät laitteiston kulumista. HPAL-menetelmän optimaalinen toiminta edellyttää useiden erityyppisten venttiilien käyttöä. Niitä ovat esimerkiksi lietteensyöttö- ja purkuventtiilit, pumpun sulkuventtiilit, paineenalennusventtiilit, höyrynsäätöventtiilitja haponsyöttöventtiilit

Venttiilit lietteensyöttöön
HPAL-prosessin olosuhteet edellyttävät venttiileiltä erinomaista korroosion ja syöpymisen kestävyyttä sekä kiintoaineista aiheutuvan kulutuksen kestävyyttä. Oikeilla materiaali-, tiiviste-, ja pinnoitevalinnoilla on ratkaisevan tärkeä merkitys lietteensyöttöventtiilien tiiveysominaisuuksien säilymiselle.

Venttiilit haponsyöttöön
Haponsyötön ohjaaminen on tärkeä tehtävä HPAL-prosessissa. Venttiilien on pystyttävä eristämään happo täydellisesti. Epästabiilien tilanteiden varalta venttiilien ja haponsyöttölinjan muiden prosessilaitteistojen on kestettävä erittäin suuria happopitoisuuksia.

Venttiilit paineenlaskuun
Paineenalennus on autoklaaviprosesseissa toisinaan tarpeen toimintahäiriön, hätätilanteen tai huollon vuoksi. Painetta alennetaan ja lämpötilaa lasketaan autoklaavissa paineenlaskulinjan avulla. Oikeanlaiset venttiilimateriaalit ja pinnoitteet ovat erittäin tärkeitä, kun venttiilejä valitaan tähän käyttötarkoitukseen.