huhti 20, 2020 Blogi: Go with the flow

Asennetun kannan tietojen hyödyntäminen lisää luotettavuutta

Jarkko Räty
Jarkko Räty
Manager, Pulp & Paper Solutions
Täsmälliset ja ajantasaiset asennuskannan tiedot ovat luotettavuuden kulmakivi. Tietojen valjastaminen hyötykäyttöön yhdessä asiakkaan kanssa tekee meistä muutakin kuin pelkän palveluntarjoajan. Olemme luotettavuutta luova kumppani.

Kun tiedämme tarkkaan, mitä venttiileitä käytetään missäkin – millä tehtaalla, missä prosessissa, millä venttiilin määrityksillä – pystymme järjestämään näiden tietojen pohjalta älykkään ja hyvin suunnitellun huollon ja kunnossapidon. Kaikkien oleellisten tietojen keruu, yhdistäminen ja kartuttaminen ovat vankka pohja tehokkaille huoltotoimille, joiden avulla prosessit toimivat luotettavasti ja kalliilta suunnittelemattomilta seisokeilta vältytään.

Aluksi yleensä luodaan yhtenäiset asennuskannan tiedot niin, että ne vastaavat kaikkien tehtaiden todellista tilannetta. Kullekin venttiilikokoonpanolle määritetään yleensä tietokannassa tunnus. Pienikin muutos nimessä tarkoittaa automaattisesti uuden tunnuksen luomista tietokantaan. Se voi olla vaikkapa piste tai yhdysviiva eri kohdassa tai mittajärjestelmän vaihtuminen nimeämiskäytännössä – ilmoitetaanko venttiilin mitat metrisen vai brittiläisen mittajärjestelmän mukaan. Yhteistyö asiakkaan kanssa ja kaikkien kerättyjen tietojen yhdistäminen digitaalisen auditoinnin kautta on jo hyvä alku.

Kun tämä prosessi toteutettiin yhden asiakkaamme tehtaalla, pystyimme yhdistämään kaksi, yhteensä noin 6 500 tunnusta sisältävää tietokantaa yhdeksi tietokannaksi. Uudessa tietokannassa on nyt alle 4 500 merkittyä venttiilikokoonpanoa. Tämä onnistui, kun poistimme kaksoiskappaleet ja tunnistimme ne tunnukset, joita ei enää käytetty tai jotka oli kirjattu järjestelmään kaksi kertaa eri nimillä. Ainoastaan sata viimeistä venttiiliä piti tarkistaa niiden käyttökohteessa. Kaikki muu pystyttiin hoitamaan digitaalisena auditointina. Tätä täsmällistä ja yhtenäistä luetteloa ylläpidetään nykyään aktiivisesti osana elinkaaripalvelusopimusta, ja se toimii perustana tehtaan ennaltaehkäisevien huoltotoimien suunnittelussa.

Useimmiten venttiileistä keräämämme tiedot ovat yksityiskohtaisempia ja täsmällisempiä kuin asiakkaan itse keräämät tiedot. Jokainen venttiilikokoonpano on kirjattu tietokantaamme niin, että pystymme tunnistamaan tunnusten taakse kätkeytyvät komponentit erikseen – olipa kyse sitten venttiilistä, toimilaitteesta, asennoittimesta tai rajakytkimestä. Näin pystymme varmistamaan tarvittavien varaosien tai vaihto-osien saatavuuden ja huomioimaan erityisesti laitteiden jäljellä olevan käyttöiän tai prosessin tai käyttökohteen kriittisyyden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että käyttökohteeseen voidaan varastoida kokonaisia tai osittaisia venttiilikokoonpanoja esiasennettuina.

Tehtaan reaaliaikaiset laitetiedot auttavat meitä varmistamaan osien saatavuuden lyhyellä aikavälillä. Lisäksi olemme useimmissa tapauksissa keränneet venttiileistä kattavasti historiatietoja, joiden avulla pystymme luomaan yksityiskohtaisen pitkän aikavälin huoltosuunnitelman venttiilin iän ja jäljellä olevan käyttöiän perusteella. Vakiintuneissa asiakassuhteissa meillä on usein tietoja jopa yli 25 vuoden ajalta. Tilastoanalyysi ja riskiarviointi mahdollistavat huoltosuunnittelun, jossa huomioidaan suunnitellut huoltoseisakit ja yleinen kustannustehokkuus.

Kun kaikki kattavan tietomäärän, työkalujen ja prosessien tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään, hedelmällinen kumppanuus on syntynyt. Täsmällisten tietojen pohjalta on helppo keskustella asioista ennakoivasti ja yhteistyön hengessä. Kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa selkeän ja hyvin määritellyn tavoitteen eteen, pystymme varmistamaan minkä tahansa tehtaan prosessin turvallisen ja luotettavan toiminnan niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä.

Kohti parempaa luotettavuutta
ja ympäristöystävällisyyttä!