helmi 25, 2020 Blogi: Go with the flow

Kulttuurin muutos kohti tehokasta tiedonvaihtoa

Matias Weckström
Matias Weckström
Head of Engineering Development / ANDRITZ
Kaikki, jotka ovat vastuussa kokonaisten tehdasprojektien toimittamisesta, tietävät että aikataulussa pysyminen ja prosessin laatu ovat kaiken keskiössä. Kun projekteissa on mukana kymmeniä toimittajia ja valtava määrä dataa, voidaan sujuvien toimintamallien ja standardoitujen dataformaattien kehityksellä parantaa sekä prosessia että käyttökokemusta.

Tieto on tehokkuuden avain

Kun projekti halutaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti, on eri tahojen välisen tiedonkulun sujuvuuteen kiinnitettävä huomiota. Yleisimmät haasteet ovat tiedon omistajuus ja saatavuus. Sopimuksissa yleensä määritellään, mitä tietoja kunkin projektiin osallistuvan tahon on annettava ja mihin tietoon heillä on pääsy. Monissa tapauksissa oleellisten tietojen vaihto edelleenkin määritellään projektisuunnitelman eri vaiheiden mukaisesti. Toisin sanoen, kaikki tahot eivät mahdollisesti saa käsiinsä itselleen tärkeää tietoa silloin, kun he hyötyisivät siitä eniten. Syntyy uusia mahdollisuuksia tehokkaampaan toimintaan, kun ymmärretään paremman tiedonhallinnan ja parempien sopimusten merkitys.

Täydellisessä maailmassa kaikilla osapuolilla olisi käytössään heille tärkeä tieto silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tiedon läpinäkyvyyden myötä aikaa vievä jäljittäminen, muokkaukset ja muutokset olisivat historiaa, ja koko projektin toimitusaika lyhyempi. Myös laatu ja tarkkuus paranisivat. Tällaisessa ideaalitilanteessa kaikki tieto olisi standardoidussa formaatissa, ja tietojen käsittely ja vaihto sujuisivat entistäkin sujuvammin.

Yhteisen kielen löytäminen

Digitaalisten työkalujen ja alustojen ansiosta tiedon jakamista voitaisiin tehostaa automaatiolla. Jos kehittäisimme sellaisia ohjelmointirajapintoja, joiden kautta eri toimittajien järjestelmät voisivat olla yhteydessä toisiinsa yli tietorajojen käyttäen samaa kieltä ja formaattia, tiedonvaihto olisi nopeaa ja täsmällistä koko projektin ajan. Tuotetun ja kirjatun tiedon yhtenäistäminen vaatisi näin huomattavasti vähemmän aikaa ja manuaalista työtä.

Ongelma ei enää ole tekninen. Järjestelmät pystyvät kyllä olemaan yhteydessä toisiinsa, ja automaation määrää olisi helppo lisätä. Tarvitsisimme yhtenäisen rakenteen ja säännöt tiedonvaihdolle sekä osapuolien välisen sopimuksen siitä, että niitä käytetään koko projektissa. Me, tärkeimmät asiakkaamme, luottokumppanimme ja -toimittajamme haluamme olla valmiit hyödyntämään jaetun datan mahdollisuudet, kun nämä haasteet on voitettu. Venttiilikumppanina Metso on myös sitoutunut edistämään suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien toteutusta ja niiden myönteistä kehitystä. Metso ymmärtää digitalisaation ja avoimen tiedonvaihdon mahdollisuudet, ja on näin ihanteellinen kumppani ANDRITZin kaltaiselle suunnittelu-, hankinta- ja rakennusprojektien toteuttajalle.

Tavoitteena yhteinen hyvä

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry koostuu yrityksistä, tutkimuskeskuksista ja yliopistoista, joilla on vahvat siteet alalle. Yhdistys tekee uraauurtavaa työtä paremman tiedonhallinnan kehittämiseksi, ja sen tavoitteena on tukea tehtaiden hajautetun tiedonhallinnan kehitystyötä teollisuuden resurssien koko elinkaaren ajan. Yhdistyksen puheenjohtajana toimiessani oli upea huomata, että koko teollisuussektori halusi olla mukana TIE (Technical Information Exchange) -hankkeessa. Monet isot kansainvälisesti toimivat suomalaisyritykset ovat aktiivisesti olleet mukana ratkaisemassa standardoinnin ja teknisen datan jakamisen haasteita. Olemme matkalla kohti todellista muutosta: avointa, digitaalista liiketoiminnan ekosysteemiä, jossa kaikki osapuolet hyötyvät.

Me kaikki kamppailemme samojen haasteiden parissa, ja niiden ratkaiseminen yhdessä hyödyttää meistä jokaista. Meidän on myös tuettava nuoria, kunnianhimoisia ja lahjakkaita insinöörejä, jotka kehittävät edelleen käyttämiämme teknologiota ja prosesseja. Digitalisaation käyttöönotto ja avoimuuden kulttuurin omaksuminen auttavat meitä varmistamaan, että tulevaisuuden tehdasprojektien toteutus, toimitus ja käyttöönotto sujuvat sulavasti.

Kohti parempaa luotettavuutta
ja ympäristöystävällisyyttä!