syys 16, 2019 Blogi: Go with the flow

Venttiilit mineraalienkäsittelyssä – optimaalisen suorituskyvyn takaaminen

Metson asiantuntijat kertovat oheisessa haastattelussa näkemyksiään siitä, millaisia mahdollisuuksia tekniikan kehittyminen tuo kaivoksissa käytettäville venttiileille.
Katso video
How does Metso's valve offering fit into the minerals processing solutions? What impact can the wrong material selection have on valves in the processing of metals and minerals?

Mineraalinkäsittelylaitoksessa voi olla jopa 10 000 venttiiliä, joita käytetään yleishyödyllisissä kohteissa, vaativissa olosuhteissa tai lietteen käsittelyssä. Näin suuri määrä erilaisia venttiileitä vaikuttaa koko prosessin tehokkuuteen, turvallisuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Metson asiantuntijat Ville Kähkönen ja Heikki Kärki kertoivat International Mining -lehden haastattelussa näkemyksiään siitä, millaisia mahdollisuuksia tekniikan kehittyminen tuo kaivoksissa käytettäville venttiileille.

Monilla alueilla suurin osa taloudellisesti tuotettavasta malmista on jo käytetty, ja siksi malmin käsittelystä tulee haastavampaa. Lisäksi prosessien on pyörittävä pidempiä aikoja keskeytyksettä. Koko prosessin kululta ja siinä tarvittavilta laitteilta, kuten venttiileiltä, vaaditaan siis enemmän. 

Jotta venttiilit toimisivat mahdollisimman hyvin mineraalien käsittelyssä, on keskityttävä neljään avainalueeseen:

On korvattava perinteinen ajattelutapa, jossa samoja venttiilityyppejä käytetään jatkuvasti niin kauan kunnes ne vikaantuvat. Eri käyttökohteiden venttiilit on analysoitava ja valittava huolellisesti, ja ne on pidettävä kunnossa ennakoivasti.

Voimme oppia muilta aloilta paljon. Esimerkiksi petrokemian teollisuudessa ja jalostuksessa käytetään samankaltaisia venttiilituotteita kuin kaivosteollisuudessa. Voimme hyödyntää käytettävissä olevaa dataa myös kaivosteollisuudessa.

Automaatio ja digitalisaatio tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia parantaa laitteiden ja virtauksensäädön suorituskykyä kaivosprosesseissa.

Kun käyttökohteeseen valitaan taloudellisinta venttiiliä, jolla on paras suorituskyky ja korroosionkestävyys, on kiinnitettävä huomiota venttiilin runkoon ja istukan materiaaliin. Näin edistetään myös turvallisuutta.

Metso on suunnitellut venttiiliratkaisuja yli 90 vuoden ajan ja kehittänyt älykkäitä venttiiliohjaimia 50 vuotta. Kuulumme niihin harvoihin virtauksensäätöyrityksiin, jotka voivat toimittaa täydellisen venttiiliratkaisun venttiilistä toimilaitteeseen ja älykkääseen venttiiliohjaimeen. Sen lisäksi voimme räätälöidä venttiilejä ankariin, kuluttaviin ja happamiin olosuhteisiin, kuten autoklaaviprosesseihin. Ala onkin kasvanut nikkeli-, kupari- ja kultasektoreilla viime vuosina. Meillä on asiantuntemusta monen eri teollisuudenalan venttiileistä, ja siksi voimme auttaa valitsemaan parhaat vaihtoehdot eri käyttökohteisiin.

Katso oheinen haastattelu kuullaksesi lisää.

Metson saatavuuspalvelu takaa Terrafamen 10 000 venttiilin kaivokseen uuden venttiilin kuudessa tunnissa, mikä lisää luotettavuutta ja käyttövarmuutta.