Paperikoneen venttiilit

Metso tarjoaa luotettavia ja suorituskykyisiä venttiiliratkaisuja paperiteollisuuteen. Meiltä löytyy kattava valikoima laadukkaita sulku- ja säätöventtiilejä paperinvalmistuksen eri vaiheisiin aina puun- ja massankäsittelystä paperikoneelle ja jälkikäsittelyyn. Olemme alan edelläkävijä, ja suurin osa maailman massasta ja sellusta virtaa valmistamiemme venttiilien läpi. Meillä on hyviä referenssejä ja tyytyväisiä asiakkaita kaikkialla maailmassa. Asiakkaamme tietävät voivansa luottaa Metsoon.

Energiankulutus

Paperi- ja kartonkikoneen höyry- ja lauhdejärjestelmät ovat osa paperirainan kuivatusprosessia. Lopullinen kuivatus tapahtuu kuivatusosalla useiden höyryllä lämmitettävien sylinteriryhmien avulla. Kosteus haihtuu paperirainan kulkiessa sylintereiden läpi ja puristuessa kudoksen ja kuumien kuivatussylintereiden välissä. Jokaisen sylinterin pinnan lämpötilaa on säädettävä tarkasti. Lämpötila on alhaisempi ensimmäisissä kuivatusryhmissä ja nousee hitaasti kohti kuivatusprosessin lopussa olevia ryhmiä.

Nopea ja tarkka säätö

Paperi- ja kartonkitehtaan kallein yksittäinen kulu muodostuu energiasta. Siksi on tärkeää, että höyry- ja lauhdejärjestelmän venttiilit toimivat virheettömästi. Metsolta löytyy laaja valikoima sulku- ja säätöventtiilejä höyry- ja lauhdejärjestelmään. Tarkkaa säätöä vaativiin kohteisiin suosittelemme R-sarjan segmenttiventtiiliä, jolla voi nopeasti ja tarkasti säätää lämpötiloja esimerkiksi lajinvaihtotilanteessa. Kolmoisepäkeskeiset läppäventtiilit ovat puolestaan kustannustehokkaita ja erittäin tiiviitä, ja niissä on hyvät säätöominaisuudet.

Höyryn ja lauhteen käsittely

Korkeiden lämpötilojen vuoksi höyryn ja lauhteen käsittelyssä käytetään metallitiivisteisiä venttiilejä. Venttiilien on täytettävä tiiviysvaatimukset. Höyryventtiilien on sulkeuduttava, kun paperiraina katkeaa tai kone pysähtyy lyhytaikaisesti jostain muusta syystä. Kuivatussylintereiden korkea lämpötila voi vahingoittaa kudoksia. Lauhteen keräys vaikeuttaa käyntiinajoa ja aiheuttaa ongelmia paperikonekäytöille.

Jos paperikone tuottaa vain yhtä bulkkilaatua, höyryvirtaa ei tarvitse juurikaan säätää. Säätökäyttöön sopii silloin hyvin läppätyyppinen venttiili, mikäli järjestelmästä on tarkat mitoituslähtötiedot. Kartonkikoneilla neliöpainoa ja höyrynkulutusta on ajon aikana usein muutettava paljon, joten käytössä olevien venttiilien on oltava hyvin säädettävissä (laaja säätöalue).

Lue lisää neliöpainon säädöstä

Neliöpainon säätö on yksi paperikoneen kriittisimmistä venttiilisovelluksista. Metso nelesACE on paras mahdollinen säätöventtiili tähän sovellukseen. Yksikkö koostuu luotettavasta V-aukkoisesta segmenttiventtiilistä, korkearesoluutioisesta askelmoottorilla toimivasta toimilaitteesta, rajakytkimistä ja potentiometristä. nelesACE-säätöyksikkö pystyy säätämään venttiiliä eripituisin askelin riippuen erosuureesta todellisen ja halutun virtauksen välillä, mikä tekee siitä ylivoimaisen neliöpainon säädössä.