Venttiiliratkaisut pehmopaperikoneille

Pehmopaperikone valmistaa pehmopaperia muun muassa havu- ja lehtipuumassasta sekä kierrätyskuidusta. Tehtaan osia ovat massankäsittely, kuidun talteenotto, lyhyt kierto, vesijärjestelmä ja pehmopaperikone. Joillain tehtailla on myös jatkojalostuslinjoja. Pehmopaperikone on eräänlainen yksinkertaistettu versio paperikoneesta. Perälaatikossa massa levitetään tasaisesti viiralle, jonka nopeus nostetaan lähelle pehmopaperikoneen nopeutta. Märästä paperirainasta ryhdytään poistamaan vettä.

Virtausten säätö

Korkeat nopeudet ja laatustandardit vaativat paljon virtausten säädöltä. Isoissa höyryputkissa tarvitaan kustannustehokkaita venttiilejä. Höyryventtiilien on oltava tiiviitä tehtaan energiatehokkuuden varmistamiseksi. Lisähaasteita tuovat pehmopapereiden lisäaineet, jotka voivat olla vaarallisia ja jopa myrkyllisiä.

Tasainen säätö

Suosittelemme virtauksensäätöön V-aukkoisia venttiilejä ja isoihin putkiin kustannustehokkaita kolmoisepäkeskeisiä läppäventtiilejä. Metson laadukkaat palloventtiilit sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tarvitaan erityistä tiiviyttä ja luotettavuutta. Akseli voidaan tiivistää jousikuormitteisella tiivisteellä, mikäli putkesta voi vuotaa myrkyllistä tai ympäristölle muuten haitallista kemiallista ainetta

Prosessivaihtelut pienenevät

  • V-aukkoisten segmenttiventtiilien hyvä säädettävyys vaikuttaa tuotteen laatuun.
  • Oikein sijoitetut läppäventtiilit alentavat merkittävästi venttiilien kokonaiskustannuksia.
  • Palloventtiilien erittäin tiivis tiiviste parantaa höyrytaloutta ja energiatehokkuutta.
  • Tiivis akselitiiviste alentaa ympäristövaikutuksia ja lisää turvallisuutta.

Lue lisää sovellusraporteista

Saat tietää, miten Metson insinöörit selviävät pehmopaperinvalmistuksen haasteista ja pitävät järjestelmät toiminnassa päivästä toiseen.