Venttiilit massankäsittelyyn

Paperitehtaassa massat sekoitetaan ja jauhetaan massankäsittelyssä; tavoitteena on mahdollisimman pieni kuituhävikki. Erilaisia järjestelmiä on lähes yhtä paljon kuin paperikoneita, mutta yleensä ne koostuvat raaka-aineenkäsittelystä, pulpperoinnista, puhdistuksesta, lajittelusta, flotaatiosta, pesusta ja jauhatuksesta. Paperikoneen ja massankäsittelyn välissä sijaitseva lyhyt kierto on märänpään prosessi, jossa paperikoneen viirojen läpi suotautuva vesi käytetään laimentamaan paksua massaa perälaatikkoon sopivaksi sakeudeksi.

Hyvä säädettävyys

Nykyaikaisissa massankäsittelyjärjestelmissä ja märänpään toiminnoissa korostuu virtausten säädettävyys. Paperin neliöpainoa on säädettävä tarkasti, jotta täytetään korkeat laatuvaatimukset. Erilaiset virtaavat väliaineet lisäävät paineita kustannustehokkaiden venttiilien valintaan. Myös massan sakeussäätö voi aiheuttaa ongelmia. Lisäksi jotkut paperinvalmistuksessa käytettävät lisäaineet aiheuttavat eroosiota venttiilirakenteissa ja haittaa ympäristölle, jos niitä pääsee vuotamaan putkista tai venttiileistä

Tarkka säätö

Suosittelemme tarkkoja V-aukkoisia segmenttiventtiilejä, kun virtauksia pitää säätää tarkasti. Neliöpainon säätöön sopii nelesACE™-venttiili, joka on erityisesti suunniteltu erittäin tarkkaan virtauksen säätöön. Metson kustannustehokkaat kolmoisepäkeskeiset läppäventtiilit sopivat säätämään virtauksia isoissa putkissa ja alhaisissa massasakeuksissa (alle 2,5 % säätösovelluksissa ja 4 % sulkusovelluksissa). Segmentti- ja palloventtiilit soveltuvat korkeampien sakeuksien virtauksiin. Eroosio-ongelmia voi välttää käyttämällä venttiileissä keraamisia materiaaleja

Alhaiset elinkaarikustannukset

  • Hyvä säädettävyys pienentää hävikkiä ja parantaa tuotteen laatua.
  • Oikea venttiilivalinta alentaa merkittävästi kokonaiskustannuksia ja estää likaantumista.
  • Eroosio lyhentää venttiilien käyttöikää, ja sen estäminen pienentää kunnossapitotarvetta.
  • Tiivis akselitiiviste vähentää ympäristövaikutuksia ja parantaa turvallisuutta

Neliöpainon säätö

Lue lisää lyhyestä kierrosta, joka on osa paperinvalmistusprosessia. Siinä viiran läpi suotautuvaa vettä käytetään laimentamaan perälaatikolle menevää massaa.