Venttiilit kemikaalien talteenottoon

Suljetusta kemikaalikierrosta on paljon etua sulfaattiprosessille. Kun keittokemikaalit kierrätetään tehokkaasti, uusia kemikaaleja tarvitaan vain vähän. Sellusta pesussa erotettava mustalipeä sisältää liikaa vettä, jotta sitä voisi sellaisenaan käyttää soodakattilan polttoaineena. Mustalipeän kuiva-ainepitoisuutta nostetaan haihduttamossa haihduttamalla vettä niin paljon, että sitä voidaan polttaa soodakattilassa. Kemikaalien talteenoton viimeisessä vaiheessa, kaustisoinnissa, viherlipeä muutetaan valkolipeäksi

Mustalipeän ja meesan käsittely

Mustalipeän viskositeetti ja syövyttävyys kasvavat jokaisessa vaiheessa kuiva-ainepitoisuuden noustessa, mikä voi aiheuttaa likaantumista ja korroosiota venttiileissä. Venttiilien pitää toimia niin säätö- kuin sulkusovelluksissa. Venttiilit on valittava tarkkaan haihduttamon viimeiseen vaiheeseen ja seuraaviin prosesseihin johtaviin putkiin. Sulkuventtiilien on suljettava putket tiiviisti. Prosessissa käytettävän höyryn vuoksi tarvitaan paljon erikokoisia venttiilejä, mikä lisää venttiilikustannuksia merkittävästi.

Kaustistointi on erittäin vaativa prosessi, koska se aiheuttaa venttiileissä eroosiota ja mahdollisesti myös likaantumista.

Oikea materiaalivalinta

Suosittelemme korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen haihdutetulle mustalipeälle pallo- ja segmenttiventtiilejä. Säätökäyttöön ensisijainen suosituksemme on segmenttiventtiili mutta myös palloventtiili käy. Alhaisimmille kuiva-ainepitoisuuksille ja isoille putkille höyrysovelluksiin suosittelemme läppäventtiiliä. Kun kuiva-ainepitoisuus nousee yli 75 prosentin, suosittelemme venttiilimateriaaliksi 4A Duplex -terästä.

Raa’an valkolipeän ja valkolipeäsakan sovelluksissa on käytettävä palloventtiilejä, joissa on kestävä, itsepuhdistava ja lukittavan metallitiiviste, kuten Metson palloventtiilissä. Meesa on erittäin eroosiota aiheuttava väliaine, jolle sopii hyvin eroosiota kestävä keraaminen palloventtiili.

Pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta

  • Palloventtiilit eivät häiritse virtausta yhtä paljon kuin läppäventtiilit, joten niitä suositellaan korkean viskositeetin ja korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen haihdutetun mustalipeän sovelluksiin.
  • Segmenttiventtiili säätää virtausta tarkasti säätösovelluksissa.
  • Läppäventtiileillä voidaan kustannustehokkaasti säätää laimeaa matalan viskositeetin mustalipeää ja isoputkisia höyrysovelluksia.
  • Korkeaan kuiva-ainepitoisuuteen haihdutettu mustalipeä aiheuttaa eroosiota, joten tavallinen ruostumaton teräs CF8M ei yleensä ole tarpeeksi kestävää; 4A Duplex -teräs estää korroosion ja eroosion venttiilissä.
  • Meesa aiheuttaa eroosiota, joten tavallinen ruostumaton teräs CF8M ei yleensä ole tarpeeksi kestävää; keraaminen materiaali estää korroosion ja eroosion venttiilissä.

Mustalipeän haihdutus ja kaustisointi

Lue, miten Metson venttiilit toimivat mustalipeän haihdutuksessa ja kaustisoinnissa.