Venttiilit mekaaniselle massalle

Kuumahierreprosessissa (TMP) puukuidut irrotetaan toisistaan mekaanisella rasituksella. Kitka muuntaa osan mekaanisesta energiasta lämmöksi, joka auttaa pehmentämään puukuituja yhteensitovaa ligniiniä. Valmis kuumahierre sisältää puun ligniinin, joten massan saanto on kaksinkertainen verrattuna kemiallisen massan saantoon. Saantoa parannetaan joskus kemikaaleilla; kyseessä on silloin kemikuumahierreprosessi (CTMP).

Prosessiolosuhteet

Mekaanisen massan valmistuksessa kuluu paljon energiaa. Siksi on tärkeää valita venttiilit ja niihin liittyvät lisälaitteet vastaamaan prosessin vaatimuksia.

Myös likainen höyry ja paljon eroosiota aiheuttavat väliaineet tekevät venttiilivalinnasta haasteellisen

Metallitiivisteiset venttiilit

Metson venttiilit ja toimilaitteet ovat toimineet menestyksekkäästi TMP-prosesseissa markkinoille tulostaan lähtien. Tiivisterakenteeltaan vankka R-sarjan säätöventtiili on osoittanut kykynsä näissä sovelluksissa, ja metallitiivisteinen Neldisc-läppäventtiili on puolestaan osoittautunut oikeaksi valinnaksi likaisen höyryn säätöön.

Kuumahierteen ulosvirtaukseen erityisesti suunniteltu MC-segmenttiventtiili optimoi keskisakean massan virtausta. Sen runko voidaan pinnoittaa kobolttipohjaisella seoksella. Venttiilin virtausaukko on suurempi jättöpuolella, mikä estää massan kerääntymisen ja venttiilin tukkeutumisen

Pitkä käyttöikä

Tiiviste on suunniteltu niin, ettei sen pinta ole suoraan kosketuksessa virtaukseen, mikä pidentää tiivisteen käyttöikää. Tiiviste sijaitsee venttiilipesässä, joten putkivoimat eivät pääse heikentämään sen tiiviyttä.