Oikea esivälppä tarpeisiisi

Ominaisuudet

Metson  VG-sarjan esivälpät sopivat yhteen erinomaisesti Metson C-sarjan leukamurskainten ja NP-sarjan iskupalkkimurskainten kanssa.

Esivälppäyksessä, kuten muissakin murskausprosessin osissa, luotettavuus on tärkeintä.

Metson VG-sarjan esivälpät ovat vankkoja rakenteeltaan ja sopivat sen vuoksi hyvin myös kaivossovelluksiin.

Hyödyt

  • Luotettavuus
  • Hyvä välppäysteho
  • Yhteensopiva Metson murskainten kanssa
  • Lisävarusteet optimoimaan käyttökulut

Prosessikooste

Metson VG-sarjan esivälppiä käytetään yleisesti välppäämään syötettä niin, että hienoainesta ei johdateta esimurskaimeen. Tällöin taataan parempi kapasiteetti esimurskauksessa.

Esivälppiä voidaan syöttää ketju- ja työntösyöttimillä. Niihin voidaan syöttää myös räjäytyksen jälkeen syntyviä, suurikokoisia lohkareita.

Miten laite toimii?

Metson VG-sarjan esivälppien vahva, lineraarinen liike siirtää syötettä eteenpäin. Rakenteessa toimii kaksi MV-sarjan tärytinyksikköä.

Jokaisessa akselilinjassa on MV-tärytinyksiköt, jotka on kiinnitetty sivulevyihin ja synkronoitu kardaaniakselilla. Tärytinyksikössä on vastapainot, joilla tuotetaan haluttu seulontaisku. Yksiköiden vaihtoon Metsolla on tarjota oma vaihtopalvelu.

Esivälpät ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan maksimoida tehokkuus ja alentaa käyttökuluja. metsolla on tarjoll laaja välppävalikoima myös erikoismalleja vaativiin sovelluksiin.

Esitteet
Nimi
Metso Murskaus- ja seulontaratkaisut Lataa

Katsotut tuotteet