Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimet tuottavat laadukkaita kuutiomaisia lopputuotteita.

Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimet

Laadukkaat kuutiomaiset lopputuotteet

Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimia käytetään kiviainestuotannossa, rakennusteollisuudessa ja kierrätyksessä. Kaivoksilla niillä voi valmistella syötettä jauhinmyllyille. Barmac®-murskaimet muotoilevat syötteestä tarkan kuutiomaisia lopputuotteita. Murskaimia on saatavilla kiinteinä, liikuteltavina ja siirrettävinä versioina.

Korkeatasoiset lopputuotteet

Tarkka kuutiomainen muoto.

Käytettävyys

Pitkä käyttöikä. Mahdollisuus optimoida kapasiteetti ja teho huippulaadun varmistamiseksi.

Helppo asentaa ja huoltaa

Pienet tukirakenteet, nostotyökalut huoltoon, kurkistusluukku.

Turvallisuus

Helppokäyttöisyys ja kaukovalvonta. Erikoistyökalut roottorin ja ylärungon nostoon.

Alkuperäiset Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimet

Barmac®-keskipakomurskaimet ovat lajissaan ensimmäisiä. Alkuperäiset Barmacit kehitettiin Uudessa-Seelannissa yli 40 vuotta sitten, minkä jälkeen murskaimet ovat levinneet tuhansille louhoksille, kaivoksille ja laitoksille ympäri maailmaa.  

Barmaceja on kehitelty ja paranneltu, mutta niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pysynyt alusta alkaen samana. Murskaimia käytetään erityisesti silloin, kun tarvitaan tarkasti muotoiltuja, kuutiomaisia lopputuotteita. 

Kiinteiden sovellusten lisäksi murskaimista on saatavilla liikuteltavia ja siirrettäviä versioita. 

Korkeatasoiset lopputuotteet

Barmac®-keskipakomurskainten salaisuus on niiden ainutlaatuisessa murskausprosessissa. Kun useimmat muut murskaimet pienentävät kiven hieromalla tai heittämällä ne metallia vasten, Barmaceissa aines murskaantuu myös kivien törmätessä toisiinsa. Kivien hyödyntäminen omaan murskaukseensa laskee merkittävästi tuotantokustannuksia ja tuottaa tasalaatuista ja kuutiomaista lopputuotetta. 

Barmac®-keskipakomurskaimiin voidaan myös syöttää hienoainesta, jolloin käyttäjä voi muuttaa murskaimen toimintaa roottorin nopeutta ja jakolevyä säätämällä. Murskaintyyppi onkin varsin suosittu betonin ja asfaltin tuotantoa varten tehdyssä murskeen tuotannossa.

Lisäksi Barmac soveltuu erinomaisesti teollisen hiekan valmistukseen, malmin muokkaukseen bioliuotusta ja jauhatusta varten, teollisten mineraalien käsittelyyn sekä kierrätykseen.

Käytettävyys

Barmac®-keskipakomurskaimessa syötemateriaali kiihdytetään roottorilla jopa 80 metrin sekuntinopeuteen. Vaihtoehtoisesti syöte voidaan ohjata murskauskammioon roottorin ohi.

Murskaimet on suunniteltu niin, että kulutusosat kestävät mahdollisimman pitkään, jolloin käyttöaika pitenee ja osien vaihtoaika lyhenee. 

Käyttäjä pystyy myös säätämään murskaimen kapasiteetin ja tehonkäytön parhaan tuotannon ja laadun varmistamiseksi.

Helppo asentaa ja huoltaa

Huoltoaikaa lyhentää erityisesti helppo pääsy roottorin osien luo tarkistusluukun kautta. Ylärungon ja roottorin nostotyökalu eliminoi nosturin käytön tarpeen. Metson varaosat varmistavat huolettoman käytön.

Turvallisuus

Barmac®-murskaimissa on lukuisia ominaisuuksia turvallisempaan käyttöön ja huoltoon. Yksinkertainen ja luotettava voiteluautomatiikka huolehtii päivittäisestä pääakselin rasvauksesta. Metson IC™-murskausautomaatio varmistaa turvallisen käytön ja kaukovalvonnan.

 

Barmac®-murskaimiin voidaan asentaa metallinen alasinrengas.
Metallinen alasinrengas?

Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimiin voidaan asentaa asiakkaan toiveesta metallinen alasinrengas.

Asennus parantaa Barmac® -keskipakomurskaimen tuottavuutta ja mahdollistaa tavallistakin hienomman lopputuotteen valmistamisen.

Käyttökulut ovat tällöin kuitenkin hieman tavallista suuremmat, sillä alasimet on vaihdettava aika ajoin.

 

Barmac® B -sarjan keskipakomurskainten tekniset tiedot

Miten muut ovat kasvattaneet tuottavuuttaan ja vähentäneet riskejä?

Yleiset käyttökohteet

Kiviainestuotanto

Louhokset hyödyntävät Barmac® B -sarjan keskipakomurskaimia, koska ne tuottavat kuutiomaisia lopputuotteita, jotka täyttävät yleiset laatunormit. Murskaimet ovat yleisesti käytössä tienperustusmateriaalien ylimpien kerrosten valmistuksessa sekä betoni- ja asfalttilajikkeiden murskauksessa. Tällöin murskainta voidaan käyttää sekä avoimessa että suljetussa kierrossa.

Teollisen hiekan valmistus

Tarkan muodonhallinnan ja hienoaineksen hyväksynnän ansiosta Barmac®-murskain sopii erinomaisesti teollisen hiekan valmistukseen. Kivi kiveä vasten -murskaustekniikka varmistaa alhaiset käyttökulut. Murskaimen nopeus on säädettävissä, jolloin sillä voidaan valmistaa myös hienoja murskelaatuja.

Teollisuusmineraalien tuotanto

Kontrolloidun lajikekoon ja alhaisten käyttökulujen ansiosta Barmac®-keskipakomurskaimet sopivat erinomaisesti teollisten mineraalien tuotantoon.

Barmac® -murskaimet ovat kustannustehokkaita erityisesti kuluttavien materiaalien murskauksessa. Esimerkiksi timanttikaivoksilla on huomattu että murskaimia voi käyttää timanttien erotteluun muista materiaaleista. Keskipakomurskaimusta on tullut suosittuja myös sementinvalmistuksessa. 

Metallisten mineraalien tuotanto

Kaivosalalla metallisten mineraalien tuotannossa Barmac®-murskainten hyvä kapasiteetti ja kyky tuottaa hienoa materiaalikokoa mahdollistavat käytön jauhinmyllyn syötteen tai bioliuotusmateriaalin esikäsittelijänä.

Murskaimen lisäys olemassa olevaan prosessiin voi tuoda säästöjä ja lisätä tuotantokapasiteettia.

Jätteen kierrätys

Barmac® -murskaimet sopivat hyvin moniin kierrätysainesten käsittelyprosesseihin, esimerkiksi rakennusjätteen, lasin tai kuonan käsittelyyn.

Liikuteltavuus ja siirrettävyys

Keskipakomurskaimet ovat saatavilla myös telojen tai pyörien päällä. Näissä laitteissa murskausprosessia voidaan säätää joustavasti ja säästöjä syntyy myös materiaalien siirtokuluissa.

Murskainten osat ja palvelut

Ota yhteyttä Metson asiantuntijoihin

Kaivosala
Kivenmurskaus
Valitse sinua kiinnostava toimiala.
Kiitos osallistumisestasi.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit lähettää uuden pyynnön 15 minuutin kuluttua.
Ota yhteyttä