Metso NW™ ja Metso NW Rapid™ ovat pyöraalustaisia murskauslaitteita, joita käytetään kiviainestuotantoon, purkujätteen kierrätykseen ja malmin murskaukseen kaivoksilla.

Pyöräalustaiset murskaimet

Metso NW™ ja Metso NW Rapid™

Pyöraalustaisia Metso NW™ ja Metso NW Rapid™ murskauslaitteita on helppo siirtää työmaalta toiselle. Niitä käytetään kiviainestuotantoon, purkujätteen kierrätykseen ja kaivoksilla. Monet pyöraalustaiset mallit voidaan varustaa samaan runkoon asennettavalla seulalla.

Kapasiteetti ja luotettavuus

Suunniteltu yli sadan vuoden kokemuksella. Ensiluokkaiset osat ja kattava laadun testaus.

Energia ja ympäristö

Helppo siirtää. Sähkökäyttö. Edistyksellinen pölynsidonta ja melunsuojaus.

Turvallisuus

Prosessin käynnistys ja sammutus yhdellä napilla. Kunnolliset ulkutasot. Hätäpysäytysvaijerit.

Helppo käyttö ja huolto

Tosiaikainen vikadiagnostiikka ja prosessin optimointi. Helppo huoltaa. Kattava huoltoverkosto.

Pyöraalustaiset murskaimet voi siirtää kohteesta toiseen

Pyöraalustaiset murskauslaitteet ovat kivenmurskaimia, jotka on rakennettu pyörien päälle, jotta laitteita olisi helpompi siirtää paikasta toiseen. Usein samaan runkoon murskaimen kanssa asennetaan myös seula, mikä helpottaa koko tuotantoyksikön siirtelyä entisestään. 

Hyvän liikkuvuuden ansiosta pyöräalustaiset murskaimet avaavat urakoitsijoille uusia liiketoimintamahdollisuksia niin kiviainestuotannossa, kierrätyksessä kuin kaivostoiminnassa.

Pyöräalustaisia laitteita voidaan käyttää joko yksittäisinä tuotantoyksiköinä tai osana monivaiheista murskausprosessia esi-, väli- ja hienomurskausvaiheessa.

Pyöräalustaiset leukamurskaimet

Käytetään useimmiten esimurskauksessa. Laitteilla voidaan murskata kovaa ja pehmeää kiveä, malmia ja kierrätysmateriaaleja.

Pyöräalustaiset karamurskaimet

Suunniteltu erityisesti tuottavaan väli- ja hienomurskaukseen. Pyöraalustaisilla karamurskaimilla voidaan murskata kaikkia kiviaineksia. 

Pyöräalustaiset iskumurskaimet

Pyöräalustaiset iskupalkkimurskainlaitokset voidaan jakaa teknologiansa mukaan kahteen ryhmään, iskupalkkimurskaimiin ja keskipakomurskaimiin.

Pyöraalustaisissa iskupalkkimurskaimissa on hyvä murskaussuhde ja niitä käytetään yleisesti esi-, väli- ja hienomurskauksessa erityisesti silloin, kun kiviaines on pehmeämpää.

Pyöräalustaiset keskipakomurskaimet sen sijaan löytyvät useimmiten viimeisestä murskausvaiheesta, koska ne tuottavat laadukkaita ja tarkan kuutiomaisia lopputuotteita.

Kaksi tuoteperhettä

Metson pyöraalustaiset murskaimet on jaettu kahteen tuoteperheeseen. Metso NW Rapid™ -sarjan laitteet ovat vakioisia ja nopeita toimittaa. Metso NW™ -sarjan mallit taas voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeisiin.

Pyöraalustaiset Metso NW Rapid™ -murskaimet
Metso NW Rapid™ -sarja

Pyöräalustaiset Metso NW Rapid™ -sarjan murskauslaitteet ovat esisuunniteltuja ja nopeita toimittaa. 

Sarjan etuna on, että laitteet voidaan kuljettaa tehtaalta vakiokonteissa ja sen jälkeen vakiokokoisissa perävaunuissa työmaalta toiselle.

Metso NW Rapid™ -sarjaan kuuluu pyöraalustaisia leuka-, kara-, kartio- ja iskumuskainmalleja.

Metso NW Rapid™ -leukamurskainten tekniset tiedot

Metso NW Rapid™ -kara- ja kartiomurskainten tekniset tiedot

Metso NW Rapid™ iskumurskainten tekniset tiedot

Leukamurskaimet
Kara- ja kartiomurskaimet
Iskumurskaimet
Pyöraalustaiset Metso NW™ -murskaimet
Metso NW™ -sarjan pyöraalustaiset murskaimet voidaan räätälöidä täysin käyttäjän tarpeiden mukaan.
Metso NW™ -sarja

Metso NW™ -sarjan pyöraalustaiset murskaimet voidaan räätälöidä täysin käyttäjän tarpeiden mukaan. 

Sarjan laitteiden etuna on, että ne ovat muokattavissa eri sovelluksiin ja käyttötarpeisiin sopiviksi.

Metso NW Rapid™ -sarjaan verrattuna Metso NW™ -mallien toimitusaika on kuitenkin hieman pidempi.

Metso NW™ -sarjaan kuuluu sekä pyöräalustaisia kartiomurskaimia että leukamurskaimia.

Metso NW™ -leukamurskainten tekniset tiedot

Metso NW™ -kara- ja kartiomurskainten tekniset tiedot

Leukamurskaimet
Kara- ja kartiomurskaimet
Miten muut ovat parantaneet tuottavuutta ja vähentäneet riskejä?

Murskauslaitoksen osat ja palvelut

Esitteet

Ota yhteyttä Metson asiantuntijoihin

Kaivosala
Kivenmurskaus
Valitse sinua kiinnostava toimiala.
Kiitos osallistumisestasi.
Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit lähettää uuden pyynnön 15 minuutin kuluttua.
Ota yhteyttä