Ominaisuudet

Itävaltalainen rakennusyhtiö Bernegger oli vuosia sitten vaikeuksissa, kun yhtiön kalkkikivilouhoksen varannot loppuivat. Uusi louhos sijaitsi vuorilla kolmen kilometrin päässä sementtitehtaasta. Ympäristönormit säätelivät ja rajoittivat kaikkia tulevia toimintoja. 

Ratkaisuna oli sijoittaa tela-alustainen Lokotrack® LT1620E™  -iskupalkkiyksikkö ja Lokolink-kuljetinjärjestelmä uuden louhoksen rintaukselle. Esimurskattu kalkkikivi kuljetetaan 160 metrin syvyiseen pystysuoraan kuiluun ja sieltä 3,5 kilometrin matka tunnelissa kulkevalla hihnakuljettimella. Koko esimurskauslaitos kuljettimineen on sähkökäyttöinen, jolloin 15%:n rinteessä olevia kuljettimia käytetään myös sähköntuotantoon. Tällä ratkaisulla minimoitiin kaikki ympäristövaikutukset ja vähennettiin tuotantokustannuksia.

LT1620E:n kapasiteetti on 1000 tonnia tunnissa kooltaan 0–100 mm:n kalkkikivisyötettä.

Hyödyt

  • Hyvä tuotantoteho
  • Erinomainen siirreltävyys
  • Sähkökäyttö
  • Luotettava rakenne
  • Saatavilla Lokolink-kuljettimen kanssa

Prosessikooste

LT620E:n keskeinen käyttöalue on esimurskaus. Murskattava materiaali syötetään syöttimeen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Täryvälppä johdattaa murskattavan aineksen murskaimen, jossa kiviaines murskataan haluttuun kokoon. Hienoaines putoaa täryvälpästä purkukuljettimelle seuraaviin murskausvaiheisiin. Vaihtoehtoisesti hienoaines voidaan ohjata sivukuljettimelle. 

Miten laite toimii?

Lokotrack LT1620E on tela-alustainen iskupalkkimurskainlaitos, jota voidaan siirrellä joustavasti työmaalta. LT1620E  on täysin sähkökäyttöinen. Sähkökäyttö mahdollistaa käyttövoiman oton ulkoisesta virtalähteestä tai omasta dieselgeneraattorista. LT1620E voidaan varustaa tärysyöttimellä tai vaihtoehtoisesti tasosyöttimellä ja täryvälpällä. . Tarttuvan materiaalin käsittelyyn on tarjolla myös rullavälppä. 

Tekniset tiedot
Lokotrack LT1620E
Murskain Nordberg® NP1620™
Syöttöaukko 2 040 x 1 634 mm
Moottori 800 kW
Paino 220 000 kg 

Esitteet
Nimi
Lokotrack Liikuteltavat murskaus- ja seulontalaitokset Lataa

Katsotut tuotteet